Zelená Opava - CNG

Projekt, realizovaný v letech 2014 – 2015, byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

V rámci projektu bylo pořízeno 15 autobusů s pohonem na CNG šetrných k životnímu prostředí a současně byla vybudovaná plnící stanice. Realizací tohoto projektu dochází ke snížení TZL o 0 1 t/rok a emisí NOx produkovaných hromadnou dopravou v Opavě a blízkém okolí o 4 t/tok.

Celkové uznatelné náklady na akci činily 10 979 205 Kč, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 85 832 324 Kč (85%), příspěvek státního rozpočtu ČR 5 048 960 Kč (5%) a Městského dopravního podniku Opava, a.s. 10 097 921 Kč (10%).

Řídící orgán: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Zprostředkující subjekt: STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Příjemce dotace: Městský dopravní podnik Opava, a.s.

© 2024 MDPO, a.s. | All rights reserved |