Zelená Opava - CNG

Projekt, realizovaný v letech 2014 – 2015, byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

V rámci projektu bylo pořízeno 15 autobusů s pohonem na CNG šetrných k životnímu prostředí a současně byla vybudovaná plnící stanice. Realizací tohoto projektu dochází ke snížení TZL o 0 1 t/rok a emisí NOx produkovaných hromadnou dopravou v Opavě a blízkém okolí o 4 t/tok.

Celkové uznatelné náklady na akci činily 10 979 205 Kč, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 85 832 324 Kč (85%), příspěvek státního rozpočtu ČR 5 048 960 Kč (5%) a Městského dopravního podniku Opava, a.s. 10 097 921 Kč (10%).

Řídící orgán: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Zprostředkující subjekt: STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Příjemce dotace: Městský dopravní podnik Opava, a.s.

© 2022 MDPO, a.s. | All rights reserved |
We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.