Projekt Zodpovědná firma

  • Vzdělávací projekt na podporu třídění odpadu ve firmách
  • Prohloubení společenské odpovědnosti firem
  • Součástí projektu jsou informační kampaně pro zaměstnance

Zodpovědná firma je vzdělávací projekt, který podporuje vzdělávání v oblasti třídění odpadu. Jeho hlavním cílem je předat zaměstnancům českých firem prostřednictvím jejich zaměstnavatelů informace o správném nakládání s odpadem a to nejen v administrativních prostorách firmy, ale i v běžném každodenním životě. Tento projekt, který je pro firmy realizován ZDARMA, umožňuje získání osvědčení a další zviditelnění a odlišení společnosti.

© 2024 MDPO, a.s. | All rights reserved |