Inteligentní zastávky pro Opavu

 

Název projektu:

Inteligentní zastávky pro Opavu

Registrační číslo:

CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_025/0001466

Žadatel:

Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Poskytovatel dotace:

Strukturální fondy EU, Integrovaný regionální operační program 2014 - 2020

Datum ukončení projektu:

31. 12. 2017

 

Popis projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím inteligentních zastávek zkvalitnit informovanost cestujících ve městě Opava a celkově tak zkvalitnit dopravní infrastrukturu veřejné hromadné dopravy v SM Opava, zvýšit dostupnost pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace a přispět tak ke zvýšení atraktivity MHD pro cestující formou poskytnutí reálných a přesných informací o provozu MHD.

Předmětem projektu jsou inteligentní zastávky, které jsou přes GPS napojené na jednotlivé autobusy a trolejbusy. Informuje tak cestující ve městě Opava o aktuálním odjezdu. V případě výpadku elektrické energie se systém přepne do OF-LINE režimu a inteligentní zastávky informuji cestující o odjezdu dle aktuálního jízdního řádu.

 

 

 

© 2024 MDPO, a.s. | All rights reserved |