Inteligentní zastávky pro Opavu

 

Název projektu:

Inteligentní zastávky pro Opavu

Registrační číslo:

CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_025/0001466

Žadatel:

Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Poskytovatel dotace:

Strukturální fondy EU, Integrovaný regionální operační program 2014 - 2020

Datum ukončení projektu:

31. 12. 2017

 

Popis projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím inteligentních zastávek zkvalitnit informovanost cestujících ve městě Opava a celkově tak zkvalitnit dopravní infrastrukturu veřejné hromadné dopravy v SM Opava, zvýšit dostupnost pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace a přispět tak ke zvýšení atraktivity MHD pro cestující formou poskytnutí reálných a přesných informací o provozu MHD.

Předmětem projektu jsou inteligentní zastávky, které jsou přes GPS napojené na jednotlivé autobusy a trolejbusy. Informuje tak cestující ve městě Opava o aktuálním odjezdu. V případě výpadku elektrické energie se systém přepne do OF-LINE režimu a inteligentní zastávky informuji cestující o odjezdu dle aktuálního jízdního řádu.

 

 

 

© 2021 MDPO, a.s. | All rights reserved |
We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.