Výňatek tarifních podmínek ODIS - oblast Opava

1. Obecné tarifní podmínky platné od 1. 7. 2021

Jednotlivé jízdné OPAVA XL:

• Tarifní oblast OPAVA XL – TZ 301 pokrývá tarifní oblast MĚSTO Opava – TZ 30 a tarifní zónu 35, resp. část zóny pokrývající území obcí Chvalíkovice, Otice, Slavkov Raduň a Vršovice – oblast XL. V tarifní oblasti XL mají cestující v kategorii děti ve věku 6-15 let, žáci a studenti ve věku 15-26 let a osoby starší 65 let nárok na slevu na jízdném ve výši 75 % dle Výměru MF č. 01/2021 ze dne 7.12. 2020.

Jízdné je placeno odečtem z elektronické peněženky v čipové kartě, nákupem papírové jízdenky doplňkovým prodejem u řidiče, mobilní aplikací ODISapka nebo platební kartou.

Elektronická jízdenka je jízdenka pořízená z bezkontaktní čipové karty ODISka opravňuje držitele karty ke zvýhodněnému přestupu v době 30 minut od zakoupení jízdenky, a to jak na linky městské hromadné dopravy, příměstské autobusové dopravy a na vlaky zařazené do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS, seznam linek je uveden na webových stránkách Koordinátora ODIS s.r.o.  www.kodis.cz

Zvýhodněným přestupem se rozumí snížení ceny o výši základní sazby jednotlivé jízdenky REGION v navazujícím spoji. Základní sazba je jednou ze dvou složek ceny jednotlivé jízdenky REGION. Výše základní sazby jednotlivých jízdenek v tarifních oblastech MĚSTO Opava a OPAVA XL je identická s výší základní sazby v tarifní oblasti REGION dle nároku na slevu a je uvedena v ceníku jednotlivého jízdného REGION na webových stránkách Koordinátora ODIS s.r.o. www.kodis.cz.   

Hromadné jízdné - nákup hromadné jízdenky hlásí cestující řidiči předem a řídí se jeho pokyny.

• Ćipovou kartu ODISka s profilem anonymní ve formě elektronické peněženky lze používat bez omezení pro placení kterýmkoliv cestujícím. To neplatí pro Osobní ODISku, která je nepřenosná.

• V případě nefunkčnosti platební karty,čipové karty nebo odbavovacího zařízení ve vozidle, při platbě z elektronické peněženky v čipové kartě nebo z platební karty, je cestující povinen uhradit jízdné nebo dovozné v hotovosti.


Časové jízdné:

Časová jízdenka v čipové kartě, platná po dobu a na zóny, na které byla v předprodeji aktivována.

• Čipové karty s aktivovaným časovým jízdným jsou nepřenosné, jako časové jízdné je může používat pouze cestující, jehož fotografie je natisknuta na povrchu karty. Pouze čipová karta ODISka s profilem anonymní je přenosná také s aktivovaným přenosným časovým jízdným.

Doplňkový prodej:

Papírová jízdenka je vydávána při platbě v hotovosti určená pro přepravu na jedné lince a spoji. Tato jízdenka je na linkách MHD Opava prodávána ve formě doplňkového prodeje a je určena cestujícím, kteří nevyužijí běžné způsoby odbavení.

 

2. Zlevněné jízdné

Nárok na zlevněné jízdné mají:

a) jednotlivé jízdné (jízdné placené v hotovosti, platební kartou nebo z elektronické peněženky)

• děti a mladiství od 6 do 15 let (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin)

b) časové jízdné

• děti a mladiství od 6 do dovršení 15 let (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin),

• žáci a studenti ve věku od 15 do dovršení 26 let s výjimkou studentů trvale výdělečně činných,

• důchodci starobní a invalidní pro invaliditu třetího stupně do 70 let.

• občané starší 65 let.

c) 365-ti denní časové jízdné od 1.1. do 31.12. daného kalendářního roku

• držitelé zlaté Jánského plakety (kteří tohoto ocenění dosáhli do 31.12.2004),

 

3. Bezplatně se přepravují

 • děti do dovršení věku 6 let (s cestujícím starším 10 let) bez omezení počtu dětí
 • držitelé průkazů ZTP vydaného v ČR
 • držitelé průkazu ZTP/P (i s vozíkem pro invalidy) včetně průvodce (osoba nebo pes) vydaného v ČR
 • členové Českého svazu bojovníků za svobodu a členové Československé obce legionářské s Průkazem o bezplatné přepravě v ODIS vydaného na základě osvědčení o účasti v národ. odboji dle zákona č. 255/1946 Sb.
 • příslušníci Policie ČR při výkonu služby a strážníci Městské policie ve služebním stejnokroji včetně služeb. psů
 • chodítka, resp. rolátory, která využívají občané v rámci své mobility (tzn., osoby, které z důvodu snížené mobility využívají tuto zdravotní pomůcku jako stabilní oporu k chůzi)
 • kočárek, resp. sáně s dítětem ve věku do 6 let (případně s více dětmi ve věku do 6 let)
 • zavazadlo do rozměru 30 cm x 40 cm x 60 cm, předmět tyčového tvaru do délky 150 cm a průměru do 10 cm, předmět tvaru desky do rozměru 5 cm x 80 cm x 100 cm, přičemž tyto velikosti nesmějí být překročeny ani jedním rozměrem
 • jeden pes a jedno zavazadlo držitele 24hodinové celosíťové jízdenky nebo dlouhodobé časové jízdenky v zakoupené zóně
 • zvířata ve zcela uzavřené schráně s nepropustným dnem do rozměru 30 cm x 40 cm x 60 cm
 • jedna ocelová láhev s kapalným topným plynem do hmotnosti 2 kg
 • jeden pár lyží s holemi nebo snowboard
 • jeden smuteční věnec
 • tašky na kolečkách,
 • rýsovací prkno, tubus na výkresy, kočárek typu golfové hole, hudební nástroje

 

Bezplatně se dále přepravují níže uvedené skupiny cestujících, kteří se prokáží čipovou kartou ODISka s nahranou bezplatnou 365denní dlouhodobou časovou jízdenkou:

 • občané nad 70 let věku v tarifní oblasti OPAVA XL – TZ 301, platná pouze ve vozidlech MHD Opava
 • občané nad 70 let věku v tarifní oblasti MĚSTO Opava TZ – 30, platná ve vozidlech MHD Opava a příměstských autobusových dopravců a také ve vlacích
 • členové Konfederace politických vězňů – na základě předložení průkazu člena Konfederace politických vězňů a dále potvrzení o členství v Konfederaci politických vězňů
 • váleční veteráni – na základě předložení platného Osvědčení válečného veterána nebo průkazu válečného veterána vydaných Ministerstvem obrany ČR, dle zákona č. 170/202 sb., o válečných veteránech.

 

4. Pořízení čipové karty

Čipové karty ODISky se pořizují v předprodeji MDPO, a.s., Horní náměstí 33, Opava, tel: 553 712 521. Poplatek za vydání ODISky činí 130 Kč včetně DPH. Na tyto čipové karty se vztahují Pomínky pro vydávání a využívání ODISky.
Žádost pro vydání ODIS karty si můžete stáhnout ZDE

V Opavě dne 1. 7. 2021

© 2022 MDPO, a.s. | All rights reserved |
We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.