Tarifní podmínky

1. Obecné tarifní podmínky

Jednotlivé jízdné:

Jízdné je placeno odečtem z elektronické peněženky v čipové kartě, nebo v hotovosti vhozením mincí do prodejního automatu ve vozidle MHD, mobilní aplikací Opavská jízdenka nebo platební kartou (pouze v trolejbusech).

Hromadné jízdné - nákup hromadné jízdenky (pro skupiny 4 a více cestujících podle typu jízdného) hlásí cestující řidiči předem a řídí se jeho pokyny.

• Jízdné pro jednotlivou jízdu placené z elektronické peněženky je „Tarifem“ zvýhodněno oproti platbě v hotovosti do prodejního automatu.

• Ćipovou kartu ODISka s profilem anonymní ve formě elektronické peněženky lze používat bez omezení pro placení kterýmkoliv cestujícím. To neplatí pro Osobní ODISku, která je nepřenosná.

• Prodejní automat přijímá mince v hodnotě 1, 2, 5, 10, 20 Kč a jejich přeplatek nevrací. Placení lze sloučit s jiným cestujícím.

Přestupní tarif při placení  z elektronické peněženky - při druhém odbavení v dalším vozidle, pokud se toto uskuteční v době do 30 min. od nástupu do prvního vozidla (za podmínky, že zůstatek v el. peněžence je minimálně ve výši nepřestupní jízdenky daného typu jízdného) je aktivován přestupní tarif automaticky. Přestupní tarif platí pouze pro držitele čipové karty ODISky.

Přestupní tarif při placení  v hotovosti nebo platební kartou – přestupní jízdenka platí také při jízdě v dalším vozidle, pokud se nástup do tohoto vozidla uskuteční v době do 30 min. od jejího zakoupení v prvním vozidle (platnost je vyznačena na přestupní jízdence). Cestující při nástupu do dalšího vozidla předkládá řidiči přestupní jízdenku ke kontrole.
Přestupní tarif nelze uplatnit (ani v jednom z uvedených způsobů) při jízdě na hromadnou jízdenku.

• Opavská jízdenka - přestupní jízdenka na 10, nebo 30 min., aktivována a zaplacena přes mobilní aplikaci. Opravňuje k nástupu do vozidel MDPO, a.s. (i opakovaně) kdykoliv během její platnosti.

Totéž platí u všech druhů dovozného - zavazadlo, pes.

• V případě nefunkčnosti platební karty,čipové karty nebo odbavovacího zařízení ve vozidle, při platbě z elektronické peněženky v čipové kartě nebo z platební karty, je cestující povinen uhradit jízdné nebo dovozné v hotovosti.


Časové jízdné:

Časová jízdenka v čipové kartě, platná po dobu a na zóny, na které byla v předprodeji aktivována.

• Čipové karty s aktivovaným časovým jízdným jsou nepřenosné, jako časové jízdné je může používat pouze cestující, jehož fotografie je natisknuta na povrchu karty. Pouze čipová karta ODISka s profilem anonymní je přenosná také s aktivovaným přenosným časovým jízdným.

• Nedílnou součástí časové jízdenky je kupón (potvrzující nákup dlouhodobé časové jízdenky), který slouží pro kontrolu platnosti časové jízdenky v případě, kdy čipová karta nekomunikuje se čtecím zařízením ve vozidle nebo revizorskou čtečkou při přepravní kontrole. Rovněž slouží jako kontrolní doklad u jiných dopravců na linkách zapojených v ODIS.

 

2. Zlevněné jízdné

Nárok na zlevněné jízdné mají:

a) jednotlivé jízdné (jízdné placené v hotovosti, platební kartou nebo z elektronické peněženky)

• děti a mladiství od 6 do 15 let (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin)

b) časové jízdné

• děti a mladiství od 6 do dovršení 15 let (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin),

• žáci základních a středních škol a studenti vysokých škol s výjimkou studentů trvale výdělečně činných,

• důchodci starobní a invalidní pro invaliditu třetího stupně do 70 let.

c) 365-ti denní časové jízdné od 1.1. do 31.12. daného kalendářního roku

• držitelé zlaté Jánského plakety (kteří tohoto ocenění dosáhli do 31.12.2004),

 

3. Bezplatně se přepravují

• děti do dovršení 6 let; přeprava je povolena pouze za doprovodu osoby starší deseti let,

cestující nad 70 let věku na základě nahrané bezplatné časové jízdenky (na období 365 dnů) v čipové kartě ODISka,

• držitelé průkazu ZTP,

• držitelé průkazu ZTP-P včetně průvodce, osoby nebo psa, včetně invalidního vozíku - v tomto případě platí stejné podmínky jako pro přepravu dětských kočárků,

• držitelé průkazů vydaných Ústředním výborem českého svazu bojovníků za svobodu a proti fašismu, kteří jsou držiteli Osvědčení dle zákona č. 255/46 Sb. nebo potvrzení ministerstva národní obrany o účasti v I. a II. odboji, držitelé průkazů vydaných Konfederací politických vězňů české republiky, držitelé průkazů vydaných ústřední radou Svazu PTP - VTNP – na základě aktivované čipové karty ODISka nebo celostátně platného průkazu člena Svazu,

• příslušníci PČR a strážníci městské policie v uniformě včetně služebních psů,

• kočárek s dítětem do 6 let věku (případně s více dětmi do 6 let věku), resp. saně s dítětem do 6 let věku,

• zavazadlo do rozměru 30x40x60 cm, předmět tvaru v válce do délky 150 cm a průměru 10 cm, předmět tvaru desky do rozměru 5x80x100 cm, přičemž tyto velikosti nesmějí být překročeny ani jediným rozměrem,

• nákupní taška na kolečkách,

• jedna ocelová láhev s kapalným topným plynem do hmotnosti 2 kg,

• jeden pár lyží s holemi, rýsovací prkno, tubus na výkresy, kočárek typu golfové hole,

• jeden smuteční věnec,

• hudební nástroje.

 

4. Pořízení čipové karty

Čipové karty ODISky se pořizují v předprodeji MDPO, a.s., Horní náměstí 33, Opava, tel: 553 712 521. Poplatek za vydání ODISky činí 130 Kč včetně DPH. Na tyto čipové karty se vztahují Pomínky pro vydávání a využívání ODISky.
Žádost pro vydání ODIS karty si můžete stáhnout ZDE

V Opavě dne 10.6.2018