Reklamní činnosti

Reklamní činnost MDPO zastřešuje několik možností, jak zviditelnit vaši společnost, služby nebo produkty. Využít lze:
 1. interiérové reklamní formáty
 2. exteriérové reklamní formáty
 3. promo akce
 
Reklamní letáky

 • Nelze použít letáky většího formátu než A3 (orientované na šířku).
 • Letáky formátu A3 jsou vždy orientovány na šířku.
 • Letáky formátu menších než A4 jsou posuzovány jako formát A4.
 • Letáky formátu A4 orientované na šířku (horizontálně) jsou posuzovány jako formát A3.
 • Letáky v autobusech a trolejbusech jsou umístěny v rámu za ochranným plexisklem, je nutno zachovat volné okraje o šíři cca 20 mm.
 • Cena za přeinstalaci letáků v průběhu pronájmu činí 18 Kč/1 ks.
 • Výrobu letáků nezajišťujeme. Montáž a demontáž provádí MDPO.
 • Nájemce rovněž odpovídá za etickou, estetickou i právní čistotu vlastní reklamy
 • Letáky musí být dodány (osobně nebo poštou) tři pracovní dny předem na adresu: Městský dopravní podnik Opava, a.s., Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava 6
 • Termín: nejpozději 3 dny před požadovanou instalací
 • Množstevní slevy se neposkytují.
 • Závazné objednávky zasílejte na e-mail obchod@mdpo.cz.
 • Množstevní slevy se neposkytují.
 • Závazné objednávky zasílejte na e-mail obchod@mdpo.cz.
   
Polepy na sedadlech
 • V jednom vozidle lze umístit maximálně 8 ks polepů.
 • Minimální doba pronájmu je 14 dní.
 • Polepy lze umístit na zadní strany sedadel v interiéru vozidel MHD.
 • Polepy se dodávají v rozměrech max. 25 x 12 cm.
 • Nájemce rovněž odpovídá za etickou, estetickou i právní čistotu vlastní reklamy
 • Výrobu a grafický návrh polepů nezajišťujeme.
 • Montáž a demontáž provádí MDPO.
 • Závazné objednávky s přiloženým grafickým návrhem zasílejte na e-mail obchod@mdpo.cz
 • Polepy musí být dodány 3 pracovní dny před instalací na adresu: 
 • Městský dopravní podnik Opava, a.s., Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava 6


Interiér polepy

 • Polepy lze umístit pod okny v interiéru vozidel MHD, v jednom vozidle lze umístit maximálně 4 ks polepů.
 • Minimální doba pronájmu je 14 dní.
 • Polepy se dodávají v rozměrech max. 50 x 12 cm.
 • Výrobu a grafický návrh polepů nezajišťujeme.
 • Nájemce rovněž odpovídá za etickou, estetickou i právní čistotu vlastní reklamy.
 • Montáž a demontáž provádí MDPO.
 • Závazné objednávky s přiloženým grafickým návrhem zasílejte na e-mail obchod@mdpo.cz.
 • Polepy musí být dodány 3 pracovní dny před instalací na adresu: Městský dopravní podnik Opava, a.s., Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava 6


LCD panely

LCD panely v dopravních prostředcích MHD v Opavě jsou nainstalovány v interiéru 37 ks   nízkopodlažních autobusů a trolejbusů. Panely umožňují vysílání reklamních kampaní ve formě video spotu nebo statického obrázku. LCD panely lze využít k prezentaci služeb, výrobků, k prezentaci firmy, případně pořádání kulturních a společenských akcí, sportovních aktivit atd.

 • Pravidelná doba zobrazování je 17.00h denně, od 5.00h – do 22.00h 7 dní v týdnu.
 • Délka spotu max. do 20 sekund.
 • LCD panel rozlišení 1920 x 1080.
 • Formát:  avi, bmp.
 • Přehrávání video spotu a statického obrázku ve formě stálé smyčky. Počet spotů v hodině se odvíjí od délky spotu.
 • Maximální objem dat 20 MB.
 • Výrobu video spotu a statického obrázku nezajišťujeme.
 • Nájemce rovněž odpovídá za etickou, estetickou i právní čistotu vlastní reklamy
 • Spoty a obrázky musí být dodány v elektronické podobě e-mailem na adresu: obchod@mdpo.cz
 • Termín: 3 pracovní dny před samotnou instalací
 • Montáž a demontáž spotu z panelů provádí MDPO
 • Závazné objednávky zasílejte na e-mail obchod@mdpo.cz

 

Ceník reklamy ke stažení zde.
Standardní polepy - levá a pravá strana, zadní strana a zadní skla

 • Polepy se dodávají v minimálním rozměru 50 x 12 cm.
 • Maximální rozměr polepu je uveden v následujících tabulkách (údaje jsou uvedeny v metrech).
 • Malé polepy do 1m2 instaluje MDPO, a.s. dle platného ceníku instalace.
 • Polepy rozměru více než 1m2 instaluje objednavatel na své náklady a nese za ně zodpovědnost.
 • Výrobu polepů MDPO nezajišťuje.
 • Náklady na grafický návrh i jeho realizaci nese nájemce.
 • Nájemce rovněž odpovídá za etickou, estetickou i právní čistotu vlastní reklamy.
 • Závazné objednávky s přiloženým grafickým návrhem zasílejte na e-mail obchod@mdpo.cz
 • Při montáži MDPO musí být polepy dodány 3 pracovní dny před instalací na adresu: Městský dopravní podnik Opava, a.s., Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava 6

Nabízíme tyto formáty:
autobus - plocha A, B, C, E, G + zadní sklo
trolejbus - plocha B, C, D, F, G + zadní sklo
 
Image
Image
Image
Celovozová reklama včetně skel

Celo plošná reklama se nachází na všech vnějších stranách karoserie vozidla. Jelikož se jedná o větší investici na zhotovení a realizaci polepu na vozidlech, minimální doba pronájmu reklamní plochy je stanovena na 12 měsíců.

Celoplošná reklama může být rozšířena o celoplošný polep skel autobusu, trolejbusu, vyjma výhledových skel řidiče (čelní sklo, boční okno u řidiče, skla předních dveří a prvního okna na pravé straně) a čísla linky za zadním oknem, případně prvním oknem za řidičem, pokud je instalován panel s číslem linky.

Na celoplošný polep skel se používají jednosměrné průhledné fólie s atestem 8SD vydaným Ministerstvem dopravy ČR a homologací pro nouzové východy (perforované fólie průhledné z interiéru vozidla).

V případě zájmu, může být proveden nástřik podkladové barvy dle požadavku nájemce. V ostatních případech se firemní barvy pronajímatele překrývají polepem (fólií). Interiér vozu zůstává beze změn včetně prostor pro umístění reklamních letáků.

 

 • Výrobu polepů zajišťuje na své náklady zákazník.
 • Náklady na grafický návrh i jeho realizaci a instalaci (včetně zodpovědnosti za ně) nese nájemce.
 • Nájemce rovněž odpovídá za etickou, estetickou i právní čistotu vlastní reklamy.
 • Před vlastní instalací je potřebné příslušný grafický návrh na celo vozovou, nebo velkoplošnou reklamu konzultovat s mistrem údržby vozidel MHD tak, aby její realizací nebyly narušeny podmínky stanovené pro provoz hromadných dopravních prostředků na veřejných komunikacích.
 • Náklady na udržování celo vozových a velkoplošných reklam a jejich odstranění po ukončení jejich provozování jsou zahrnuty v nabídkových cenách.
 • S nájemcem bude sepsána řádná smlouva o nájmu, ve které si obě smluvní strany sjednají bližší podmínky pronájmu. Ke smlouvě o nájmu je přiložen grafický návrh reklamy objednatele.
 • V individuálních případech je možné sjednat odlišné podmínky předkládané v této nabídce a promítnout je do uzavřené smlouvy o nájmu.
 
Polepy formátu MOBIL BOARD

Jedná se o velkoplošnou reklamní plochu na vozidlech (autobusy/trolejbusy) v tzv. síťových formátech CITY BOARD, MOBIL BOARD a SIDE BOARD včetně oken. Síťové formáty velkoplošné reklamy MOBIL BOARD, SIDE BOARD se navrhují na levou stranu vozidla a CITY BOARD se mohou umístit na levou i pravou stranu vozidla.

Image
Zadní čela vozidel, pouze karosérie Solaris 

 • Výrobu a montáž polepů si zajišťuje zákazník na své náklady.
 • Cenu za grafický návrh i jeho realizaci nese nájemce.
 • Nájemce rovněž odpovídá za etickou, estetickou i právní čistotu vlastní reklamy.
 • Na skla je nutno použít jednosměrné průhledné fólie s atestem 8SD vydaným Ministerstvem dopravy ČR a homologací pro nouzové východy (perforované fólie průhledné z interiéru vozidla).
 • Závazné objednávky s přiloženým grafickým návrhem zasílejte na e-mail obchod@mdpo.cz
Pronájem reklamního prostoru v mobilní aplikaci

Jedná se o pronájem reklamního prostoru v mobilní aplikaci vyhledávání odjezdů v MHD.

 • Výrobu reklamy si zajišťuje zákazník na své náklady.
 • Formát: PNG, JPG
 • Délka zobrazení maximálně 7 sekund (minimalizujte množství textu pro čtení při zobrazení).
 • Nájemce rovněž odpovídá za etickou, estetickou i právní čistotu vlastní reklamy.
 • Závazné objednávky s přiloženým grafickým návrhem zasílejte na e-mail obchod@mdpo.cz
 • Termín: 3 dny před požadovanou instalací.

Pronájem velkoplošného monitoru na Předprodeji 

Jedná se o pronájem prostoru pro reklamní spoty zákazníka, musí být dodání ve formátu jpg, png.

 • Výrobu reklamy si zajišťuje zákazník na své náklady.
 • Nájemce rovněž odpovídá za etickou, estetickou i právní čistotu vlastní reklamy.
 • Závazné objednávky včetně zobrazované reklamy zasílejte na e-mail obchod@mdpo.cz
 • Termín: 3 dny před požadovanou instalací. • Výrobu reklamy si zajišťuje zákazník na své náklady.
 • Termín dodání: 3 pracovní dny v elektronické podobě před požadovanou instalací.

Ceník reklamy zde.
 • interiérová reklama - ke stažení zde
 • exteriérová reklama - ke stažení zde
 • on-line reklama a velkoplošný monitor - ke stažení zde
 • nástřik podkladové barvy dle požadavku zákazníka - autobus/trolejbus - 80.000,-
 • pronájem vozidla pro promo akce - autobus/trolejbus
  • 1 den - 10.000,-
  • 1 týden (5 dnů) - 40.000,-
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
 
„PROMO akce“ je služba, kterou MDPO, a.s. nabízí svým zákazníkům.

Jedná se o pronájem vozidla (autobus, trolejbus) k firemním účelům. Zákazník má k dispozici celý vůz, včetně řidiče a může vozidlo využít k prezentaci služeb, výrobků, k prezentaci firmy, dni otevřených dveří atd…..

 • Dle přání zákazníka se vytvoří individuální jízdní řád.
 • Minimální doba pronájmu je 1 den.
 • K nabídkovým cenám (v Kč) je vždy účtována aktuální sazba DPH.
 • S nájemcem bude sepsána řádná smlouva o nájmu, ve které si obě smluvní strany sjednají bližší podmínky pronájmu.
 • Podrobné informace poskytneme na e-mailu obchod@mdpo.czDoba pronájmu Cena TR Cena AU
1 den 10 000,- 10 000,-
1 týden (5 dnů) 40 000,- 40 000,-
Please fill the required field.
Please fill the required field.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ REKLAMY

SPOLEČNOSTÍ

MĚSTSKÝ DOPRAVNÍ PODNIK OPAVA, a.s.

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky stanovují základní obecné podmínky pro poskytování reklamy společností Městský dopravní podnik Opava, a.s., IČ: 646 10 250, se sídlem Opava, Bílovecká 1127/98, PSČ 747 06 (dále jen „MDPO“), a to poskytování reklamy formou pronájmu reklamních ploch ve vozidlech městské hromadné dopravy osob (trolejbusy, autobusy) ve vlastnictví MDPO, které jsou provozovány na pravidelných linkách MDPO ve městě Opava, městských částech Opavy a příměstských obcích (autobusové linky Komárov, Suché Lazce, Podvihov, Raduň, Vršovice, Chvalíkovice, Otice, Slavkov, Vlaštovičky, Milostovice, Držkovice, Vávrovice a Malé Hoštice) a pronájem reklamních ploch ve výlohách Předprodeje jízdenek MHD na Horním náměstí 33 v Opavě. Dále stanovují tyto všeobecné obchodní podmínky základní podmínky pro poskytování reklamy na internetových stránkách MDPO, v mobilní aplikaci MDPO a na elektronických panelech umístěných v interiérech vozidel MDPO.

Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek je podrobná úprava práv a povinností smluvních stran vstupujících v závazkové právní vztahy s MDPO. Věcná působnost těchto všeobecných obchodních podmínek je dána pouze pro pronájem reklamních ploch a poskytování reklamy, a to v postavení MDPO jako pronajímatele či poskytovatele reklamy.

Tyto všeobecné obchodní podmínky MDPO mají aplikační přednost před případně existujícími všeobecnými obchodními podmínkami zákazníka. Tyto obchodní podmínky jsou dostupné na www.mdpo.cz.

 

1. Konkrétní podmínky pronájmu reklamních ploch a poskytování reklamy budou upraveny ve smlouvě o reklamě-objednávce (dále jen „smlouva “) uzavřené písemně mezi MDPO jako pronajímatelem nebo poskytovatelem reklamy a zákazníkem jako nájemcem reklamní plochy nebo objednatelem reklamy (dále jen „zákazník“). Nebude-li v uzavřené smlouvě sjednáno jinak, řídí se podmínky pronájmu reklamních ploch a poskytování reklamy těmito všeobecnými obchodními podmínkami a platnými právními předpisy České republiky.

Na uzavření smlouvy není právní nárok. MDPO vylučuje svou předsmluvní odpovědnost dle ust. § 1728 odst. 1 občanského zákoníku.

 

2. Smlouvou o reklamě se MDPO zaváže pronajmout zákazníkovi reklamní plochy pro vyvěšení reklamy zákazníka. Zákazník se zaváže za to uhradit MDPO nájemné. Ve smlouvě o reklamě bude uvedeno alespoň:

- identifikace smluvních stran

- velikost reklamy (druh reklamy, formát reklamy)

- umístění reklamy

- množství vozidel, na a ve kterých bude reklama instalována

- doba vyvěšení reklamy (začátek a konec), tj. doba trvání nájmu reklamní plochy

-  nájemné za pronájem reklamní plochy nebo způsob určení nájemného

 

 1. Případně Smlouvou o reklamě se MDPO zaváže poskytnout zákazníkovi reklamy na internetových stránkách MDPO, v mobilní aplikaci MDPO a na elektronických panelech umístěných v interiérech vozidel MDPO. Zákazník se zaváže za to uhradit MDPO cenu. Ve smlouvě o reklamě bude uvedeno alespoň:

- identifikace smluvních stran

- specifikace reklamy (druh reklamy, formát reklamy)

- umístění reklamy

- frekvence zobrazování reklamy

- v případě reklamy na elektronických panelech umístněných v interiérech vozidel množství vozidel, ve kterých bude reklama poskytována

- doba poskytovaní reklamy (začátek a konec)

-  cena za poskytování reklamy nebo způsob určení ceny

 

 1. Reklama bude provedena tak, že v ní nezaniknou provozní nápisy pro cestující (jízdní řády, přepravní řád, jiné nápisy a sdělení MDPO pro cestující), logo MDPO, ani evidenční číslo vozidla.

Reklama nesmí být umístěna a to ani částečně na:

 • čelním skle vozidla
 • bočním okénku u řidiče
 • prvních dveřích (nástupní dveře)
 • prvním okně za prvními dveřmi (nástupními dveřmi)
 • zadní a boční číslo linky

 

 1. Nájemné za pronájem reklamních ploch a cena za poskytování reklamy se řídí ceníkem MDPO, který je platný v okamžiku uzavření smlouvy. Všechny ceny v ceníku jsou uváděny bez DPH.

V ceníku pro reklamu na a ve vozidlech jsou zakalkulovány nahodilé výpadky (opravy a pravidelná údržba vozidla, omezení provozu v letním období a v období vánočních svátků). V případě, že výpadek vozidla, na kterém nebo ve kterém je umístněná reklama, dosáhne většího, nenahodilého rozsahu (minimálně nepřetržitě 30 dní anebo 60 dní v součtu) ze sjednané doby nájmu, resp. doby poskytování reklamy, zavazuje se MDPO:

 1. k bezplatnému prodloužení doby nájmu, resp. doby poskytování reklamy, kdy takovéto prodloužení bude odpovídat období výpadku.
 2. v případě, že nelze prodloužit dobu nájmu, resp. dobu poskytování reklamy, poskytne MDPO zákazníkovi slevu z nájmu, resp. slevu z ceny, a to o poměrnou část odpovídající období výpadku.

K úhradě nájemného (k úhradě ceny za poskytování reklamy) MDPO vystaví zákazníkovi daňový doklad – fakturu se splatností 14 dní ode dne vystavení. MDPO je oprávněn k sjednané výši nájemného (ke sjednané ceně) vyúčtovat DPH v zákonné výši. Nájemné (cena) bude uhrazeno zákazníkem na bankovní účet MDPO uvedený na faktuře, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak (např. platba v hotovosti).

V případě doby trvání nájmu nebo doby poskytování reklamy delší než 1 rok, je MDPO oprávněn požadovat úhradu nájemného nebo úhradu ceny za poskytování reklamy za každý kalendářní měsíc předem.

MDPO je rovněž oprávněn požadovat plnou úhradu nájemného nebo ceny za poskytování reklamy okamžitě při uzavření smlouvy o reklamě. 

Bude-li zákazník v prodlení s úhradou o více než 14 dní, je MDPO oprávněn bez jakýchkoli sankcí odstoupit od již uzavřených smluv. V takovém případě je MDPO oprávněn požadovat po zákazníkovi rovněž úhradu smluvní pokuty ve výši 30 % nájemného z nájmu, který nebude realizován (ve výši 30% ceny z reklamy, která nebude poskytnuta) z důvodu odstoupení. Smluvní pokuta bude požadována za porušení povinnosti zákazníka zaplatit nájem (cenu) řádně a včas.

Zákazník není oprávněn provést zápočet svých pohledávek vzniklých dle smlouvy, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky, proti jakýmkoliv svým pohledávkám vůči MDPO. Zákazník není oprávněn provést bez souhlasu MDPO postoupení jakýchkoli svých pohledávek vůči MDPO třetí osobě, a to pohledávek plynoucí ze smlouvy, jejíž součástí jsou tyto všeobecné obchodní podmínky.

 

 1. Zákazník nese náklady na zhotovení reklamy (reklamních letáků, reklamních folií, grafického zpracování reklamy apod. -dále jen „reklamní materiály“).

Reklamní letáky k umístění v interiéru vozidla se zavazuje zákazník dodat MDPO v dostatečném množství a kvalitě a v časovém předstihu min. 3 pracovní dny před požadovaným termínem vyvěšení reklamních letáků, aby MDPO mohl zajistit její instalaci ve vozidlech. U reklamních letáků umístěných v interiéru vozidla zajišťuje MDPO jejich instalaci i jejich odstranění. V případě ostatních reklamních materiálů určených k instalaci na vnější karosérii vozidla (reklamní folie, síťové velkoplošné formáty, celovozová reklama), si zajišťuje jejich instalaci zákazník svými prostředky a na své náklady. Demontáž reklamních materiálů z vnější karosérie vozidla zajišťuje vždy MDPO. Cena za demontáž je již zahrnuta ve výši nájmu, resp. zahrnuta v ceníkových položkách uvedených v ceníku MDPO.

Reklamu, která má být poskytována na internetových stránkách MDPO, v mobilní aplikaci MDPO a na elektronických panelech umístěných v interiérech vozidel MDPO, je zákazník povinen dodat MDPO v dohodnutém formátu a v dostatečném předstihu, min. 3 pracovní dny před požadovaným termínem zveřejnění, aby MDPO mohl zajistit její instalaci.

 1. Zákazník v plném rozsahu odpovídá za zpracování a obsahové provedení reklamy, zejména pokud jde o grafický motiv reklamy včetně veškerých údajů v ní uvedených a za právní přípustnost této reklamy především z hlediska jejího souladu se zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy v platném a účinném znění i s dalšími obecně závaznými právními předpisy týkajícími se soutěžního práva, autorských práv, práva ochranných známek, práva na označení původu zboží, práva o patentech a chráněných vzorech, práva na ochranu osobnosti apod. MDPO si vyhrazuje právo odmítnout reklamní kampaň nebo poskytování reklamy, která bude dle jeho názoru v rozporu se zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.

 

8. Zákazník bere na vědomí skutečnosti, že všechny venkovní folie jsou ovlivňovány počasím a jinými vnějšími vlivy (kamínky, větve stromů podél cest, apod.), které mohou změnit jejich mechanické, chemické vlastnosti a po čase se začnou samovolně odlepovat nebo strhávat. MDPO tak neručí za jejich odlepování či odtrhávání z výše uvedených důvodů. Nastane-li v budoucnu tato skutečnost, MDPO o ní bude neprodleně informovat zákazníka. Dojde-li však v průběhu smluvního období k poškození instalovaných reklam při dopravní nehodě, MDPO neprodleně zajistí výrobu a instalaci nové reklamy na náklady toho, kdo poškození zavinil. MDPO však neručí za odcizení nebo ztrátu reklamy či za její poškození vandaly.

 

9. Zákazník se zavazuje odškodnit MDPO v souvislosti s veškerými nároky jakékoli povahy uplatňovanými třetími osobami vůči MDPO v důsledku pronájmu reklamních ploch a poskytování reklamy MDPO, především pak nároky uplatňovanými v souvislosti s právem autorským a právy s ním souvisejícími, právy průmyslovými a právy na označení původu a jakýmikoli dalšími právy, jakož i veškerými dalšími náklady, které vzniknou MDPO v souvislosti s uplatněním nároků třetích osob ve smyslu tohoto bodu.

 

10. Zákazník se zavazuje, že reklama nebude propagovat zakázaná politická hnutí, ideologie nebo pornografii, nebude poškozovat dobré jméno nebo zájmy MDPO (ani dobré jméno a zájmy zřizovatele MDPO, kterým je Statutární město Opava) a nebude se příčit místním poměrům a zvyklostem. Dále se zákazník zavazuje, že reklama bude v souladu s dobrými mravy, občanským zákoníkem a zákonem o ochraně hospodářské soutěže. MDPO si vyhrazuje právo odmítnout reklamní kampaň nebo poskytování reklamy, která nebude v souladu s výše uvedeným. Jakákoli reklama politických stran a hnutí, volební kampaně a jiné podobné politicky zaměřené reklamní akce, podléhají předchozímu odsouhlasení MDPO.

 

11. Zákazník bere na vědomí, že množství reklamních ploch a možnosti poskytování reklamy je omezené. MDPO si vyhrazuje právo reklamní kampaň nebo poskytovaní reklamy v požadovaném termínu odmítnout v případě vysoké obsazenosti reklamních ploch. MDPO si vyhrazuje právo odmítnout reklamní kampaň nebo poskytovat reklamy, které jsou totožné s jeho předmětem podnikání.

 

12. MDPO je povinen zajistit čitelnost reklamy, udržovat reklamu v řádném stavu, odpovídajícímu jejímu účelu a estetickým nárokům včetně udržování přiměřené čistoty pronajatých reklamních ploch, jejich okolí a vozidel, vyjma případů uvedených v bodě 8. těchto podmínek.

 

 1. Zákazník se zavazuje respektovat právo MDPO umístit na další reklamní plochy na a ve vozidlech jakoukoli jinou reklamu kteréhokoli jiného zákazníka. Stejně tak se zákazník zavazuje respektovat, že reklamu může MDPO poskytovat také jiným zákazníkům.

Zákazník není oprávněn určovat trasu nebo linku, na které bude MDPO provozovat vozidlo, na kterém nebo ve kterém je reklama zákazníka.

 

 1. Právo zákazníka, aby MDPO pronajímal reklamní plochu nebo poskytoval reklamu, zaniká uplynutím doby, na kterou byl nájem nebo poskytování reklamy sjednáno, nedohodnou-li se písemně MDPO se zákazníkem jinak.

 

 1. Zákazník bere na vědomí, že MDPO je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající, zveřejnit. Dále bere zákazník na vědomí, že MDPO je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí MDPO.

 

16. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ustanovení § 89a zákona číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád, že ve věcech souvisejících s jednotlivými uzavřenými smlouvami uzavíranými mezi smluvními stranami, bude v prvém stupni v případě věcné příslušnosti okresního soudu pro ten který případ místně příslušným Okresní soud v Opavě a v případě věcné příslušnosti krajského soudu pro ten který případ, bude místně příslušným Krajský soud v Ostravě.

Má-li zákazník sídlo mimo území České republiky, použije se následující rozhodčí doložky: Všechny spory vznikající ze smlouvy, jíž jsou tyto všeobecné obchodní podmínky součástí, a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, sudiště v Ostravě, podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

 

 1. MDPO stanovuje, v případě prodlení zákazníka s platbou nájemného nebo ceny, sankci v podobě smluvní pokuty ve výši 0,05% za každý započatý den prodlení oproti termínu splatnosti uvedeného na příslušném daňovém dokladu vystaveným MDPO za pronájem reklamní plochy nebo ceny za poskytování reklamy. Touto smluvní pokutou není dotčen nárok MDPO na zákonný úrok z prodlení.

 

 1. Vyúčtováním smluvní pokuty ze strany MDPO nejsou dotčeny nároky MDPO z titulu náhrady škody vůči zákazníkovi.

 

 1. V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ujednání. Smluvní strany jsou si povinny poskytnout si vzájemnou součinnost pro to, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým platným, účinným a vykonatelným ustanovením, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. To samé platí i pro případ smluvní mezery.

 

 1. Změny nebo doplnění jednotlivých smluv a smluvních podmínek, jakož i jejich příloh vyžadují formu písemného dodatku, podepsaného oběma smluvními stranami. To samé platí i pro vzdání se písemné formy.

 

 1. Vyúčtováním smluvní pokuty ze strany MDPO nejsou dotčeny nároky MDPO z titulu náhrady škody vůči zákazníkovi.

 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky poskytování reklamy nabývají účinnosti ode dne 1. 7. 2022.

 

 V Opavě dne 31.05.2022

Městský dopravní podnik Opava, a.s.

 

Kontakt:

obchod@mdpo.cz
+420 553 759 062

© 2024 MDPO, a.s. | All rights reserved |