Modernizace trolejbusového parku v MDPO, a.s.

 

Název projektu:

Modernizace trolejbusového parku v MDPO, a.s.

Registrační číslo:

CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_022/0000993

Žadatel:

Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Poskytovatel dotace:

Strukturální fondy EU, Integrovaný regionální operační program 2014 - 2020

Datum ukončení projektu:

31. 10. 2018

 

Popis projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím pořízení 10 ks nízkopodlažních bezemisních (bateriových) vozideltrolejbusů zkvalitnit dopravní infrastrukturu veřejné hromadné dopravy ve Statutárním městě Opava, zvýšit dostupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a přispět tak ke zvýšení regionální mobility.

© 2022 MDPO, a.s. | All rights reserved |
We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.