Aktuálně v MHD

Aktualizováno 13. 10. 2020

Tisková zpráva MDPO, a.s.

V návaznosti na Usnesení vlády České republiky ze dne 12. 10. 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření na školách ruší Městský dopravní podnik Opava, a.s provoz na linkách 202, 204, 205, 210.

Platí od 14. 10. do 1. 11. 2020.

Aktualizováno 31. 8. 2020

Zase spolu

MHD se vrací se začátkem školního roku do plného provozu. Právě školní rok, respektive školáci, jsou hlavním motivem dalšího společného spotu, který vznikl pod hlavičkou Sdružení dopravních podniků ČR.

Většina dopravních podniků se po prázdninách vrací do běžného rozsahu provozu, který byl v době před pandemií. Jednotlivé dopravní podniky zatím neavizují žádná speciální opatření a jsou připraveny promptně reagovat na případné pokyny jednotlivých krajských hygienických stanic.

Pro cestující je ale od 1. 9. znovu zavedena povinnost zakrýt si před nástupem do vozidla ústa a nos. Na to budou v některých městech upozorňovat speciální samolepky na vozech i na zastávkách.

„Pokles počtu přepravených osob zasáhl velmi citelně všechny provozovatele, ztráty byly už v polovině roku vyšší než 1,1 mld. Kč a my pevně věříme, že se cestující budou do veřejné dopravy vracet,“ říká Tomáš Pelikán, předseda SDP ČR, a doplňuje: „Dopravní podniky od začátku pandemie beze zbytku plní všechna nařízení vlády, samospráv, objednatelů a dělají maximum pro to, aby své klienty i zaměstnance chránili. Mám za to, že zatím nejsou známy případy nákazy Covid 19 ve veřejné dopravě.“

Dopravní podniky jsou připraveny na návrat cestujících a po prázdninách se těší na návrat školáků do svých vozů.
Právě této skupině je věnován nový SPOT SDP ČR, který byl natáčen ve všech koutech republiky. Tvůrcem videa je agentura EventHouse a finančně se na realizaci podílely všechny dopravní podniky.

__________________________________________


Aktualizováno 25. 8. 2020

Od 1. 9. 2020 opět v MHD zavedena povinnost používat roušky

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

__________________________________________

Od 14.8. 2020 již neplatí povinnost v opavské MHD používání roušek

Krajská hygienická stanice Mimořádným opatřením č.20/2020, čl.IV zrušila povinnost ochrany rouškou atd. ve vozidlech MHD, budovách aj. v Opavě

PLATÍ OD 14.8.2020 12:00 HODIN.

__________________________________________

Od 18. 7. 2020 opět v opavské MHD povinnost používání roušek

Krajská hygienická stanice Mimořádným opatřením č.15/2020 ve věci prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 se všem osobám  zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének a to mimo jiné v prostředcích veřejné dopravy.

__________________________________________

Aktualizováno 30. 6. 2020

Od 1.7.2020 již nemají cestující MHD povinnost užívat roušky!

Od 1. 7. 2020 již cestující v městské dopravě v Opavě nemají povinnost používat ochranné prostředky dýchacích cest (respirátory, roušky aj.).

Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 6. 2020 ZDE.

__________________________________________

Aktualizováno 25. 5. 2020

Tisková zpráva SDP ČR - ZDE

Platba jízdného ve vozidlech MHD Opava bankovní kartou od 1. 6. 2020

Od 1. 6. 2020 bude možné odbavení cestujících bezkontaktními bankovními kartami již ve všech vozidlech městské hromadné dopravy v Opavě, to je v trolejbusech i autobusech.

Pilotní projekt autobusů navazuje na již funkční projekt odbavování bankovními kartami v trolejbusech.
__________________________________________
Aktualizováno 13. 5. 2020

Provoz MHD se od pondělí 18. 5. 2020 vrací do běžného provozu s tím, že nebudou obsluhovány trolejbusové linky 202, 204, 205 a 210, využívané především žáky a studenty.

Od 1. 7. 2020 budou platit běžné letní jízdní řády.

__________________________________________
Aktualizováno 5.5.2020

Provoz MHD se vrátí do běžného režimu s omezením provozu na letní, prázdninový  JŘ.

Opavská městská hromadná doprava se od 1. 5. 2020 vrací do běžného režimu s tím, že bude pokračovat provoz MHD dle platných „Letních“ jízdních řádů a mimo „Letní“ jízdní řád budou na lince 223 vypravovány posilové spoje v 5.22 hod. ze zastávky Praskova a ve 14.13 hod. z TEVY2. Na lince 216 budou od 6.5.2020 druhým autobusem posíleny spoje v 5:16 hod. z Dolního náměstí na Opavii a ve 14:09 hod. z Opavie zpět na Dolní náměstí. Od pátku 1. května se obnoví placení jízdného i nástup předními dveřmi, prostřední a zadní dveře budou určeny jen na výstup. I nadále bude platit, že vstup do autobusů a trolejbusů bude možný pouze s rouškou či jiným prostředkem zakrývajícím ústa a nos. Ruší se povinnost zastavování a otevírání dveří na všech zastávkách. Pro zastavení na zastávce na znamení bude muset cestující zmáčknout tlačítko ve voze. Prosíme všechny cestující o maximální dodržování hygienických pravidel a vzájemnou ohleduplnost.

Vzhledem k předpokládanému zvýšení zájmu o zakoupení jízdného se od pondělí 27. dubna mění otevírací doba předprodeje jízdného na Horním náměstí. Otevřeno bude v pondělí a ve středu od 7:30 do 17:00 hodin, v úterý, čtvrtek a v pátek od 7:30 do 15:00 hodin.

Poděkování všem v první linii

Dnes bylo vypraveno pět trolejbusů s oboustrannými polepy poděkování všem, kdo pomáhají v boji proti koronaviru. Jsou to trolejbusy číslo 308,310,311,312,313.

DĚKUJEME VŠEM

  Mimořádná dezinfekce budov a vozidel MHD

Dne 10. 4. 2020 byla provedena prostorová dezinfekce budov objektu depa Kylešovice, předprodeje jízdného a sociálních zařízení řidičů na konečných.

Dne 11. a 12. 4. 2020 byla, nad rámec denní dezinfekce a dezinfekce generátorem ozónu, provedena prostorová dezinfekce všech vozidel MHD.

__________________________________________

Dopravní omezení od 23. 3. 2020

Do odvolání jsou všechny TROLEJBUSOVÉ linky 201, 203, 206, 207, 208, 209 a 221 provozovány dle letního jízdního řádu (1.7.-31.8.) Na jízdních řádech třetí-žlutý sloupec. Autobusové linky zůstávají prozatím bez omezení.

__________________________________________ 

Dopravní omezení od 25. 3. 2020

V návaznosti na aktuální vývoj situace výskytu koronaviru, s platností od středy 25. 3.2020, bude celá opavská MHD provozována v režimu letního- prázdninového jízdního řádu do odvolání (autobusové i trolejbusové linky). Dopravní obslužnost včetně dopravy do a ze zaměstnání bude zajištěna.

Letní jízdní řád:

Trolejbusy - nejsou vypravovány linky 202, 204, 205, 210, omezena linka 209.

Autobusy – nejezdí linka 223, na ostatních linkách jsou snížené počty vypravovaných spojů.

Do odvolání zůstává povinnost nástupu a výstupu druhými a třetími dveřmi, dveře u řidiče zůstávají zavřené. Po dobu trvání tohoto opatření je odbavovací zařízení ve vozidle mimo provoz.

Vozidla zastavují na všech zastávkách, cestující ve vozidle nemusí dávat řidiči znamení k zastavení.

Cestující nesmí nastoupit do vozu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, šátek nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Odkládá se spuštění projektu Senior Taxi, původně plánované od 1. 4. 2020.

 

V Opavě dne 23. 3. 2020