Image

Modernizace vozového parku v MDPO, a.s., autobusy a trolejbusy

 

Název projektu:

Modernizace vozového parku v MDPO, a.s., autobusy a trolejbusy

Registrační číslo:

CZ.06.1.37/0.0/0.0/19_111/0011944

Žadatel:

Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Poskytovatel dotace:

Strukturální fondy EU, dotačně podpořeného z programu IROP, oblast podpory 1.2

Datum ukončení projektu:

30. 9. 2022

 

Popis projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím pořízení 3 ks nízkopodlažních bezemisních vozidel-trolejbusů a pořízení 5 ks nízkopodlažních nízkoemisních vozidel- autobusů. Cílem je zkvalitnit dopravní infrastrukturu veřejné hromadné dopravy ve Statutárním městě Opava, zvýšit dostupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a přispět tak ke zvýšení regionální mobility a zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, výzvy č. 89 – Nízko emisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony.

 

© 2024 MDPO, a.s. | All rights reserved |