Modernizace vozového parku v MDPO, a.s., autobusy a trolejbusy

 

Název projektu:

Modernizace vozového parku v MDPO, a.s., autobusy a trolejbusy

Registrační číslo:

CZ.06.1.37/0.0/0.0/19_111/0011944

Žadatel:

Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Poskytovatel dotace:

Strukturální fondy EU, dotačně podpořeného z programu IROP, oblast podpory 1.2

Datum ukončení projektu:

30. 9. 2022

 

Popis projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím pořízení 3 ks nízkopodlažních bezemisních vozidel-trolejbusů a pořízení 5 ks nízkopodlažních nízkoemisních vozidel- autobusů. Cílem je zkvalitnit dopravní infrastrukturu veřejné hromadné dopravy ve Statutárním městě Opava, zvýšit dostupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a přispět tak ke zvýšení regionální mobility a zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, výzvy č. 89 – Nízko emisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony.

© 2022 MDPO, a.s. | All rights reserved |
We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.