Image

Rekonstrukce a modernizace technologického vybavení měníren Čajkovského a Kylešovská a vlastních objektů měníren

 

Název projektu:

Rekonstrukce a modernizace technologického vybavení měníren Čajkovského a Kylešovská a vlastních objektů měníren

Registrační číslo:

CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_057/0000401

Žadatel:

Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Poskytovatel dotace:

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Doprava 2014-2020, Ministerstvo dopravy a Státní fond dopravní infrastruktury

Datum ukončení projektu:

31. 12. 2022

 

Popis projektu:

Cílem projektu je zkvalitnění trolejbusové dopravy na území města Opavy prostřednictvím modernizace 2 trolejbusových měníren spočívající v rekonstrukci vlastních objektů měníren a v modernizace již zastaralých technologií

© 2024 MDPO, a.s. | All rights reserved |