Informační systémy Městského dopravního podniku Opava, a.s.

 

Název projektu:

Informační systémy Městského dopravního podniku Opava, a.s..

Registrační číslo:

CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005470

Žadatel:

Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Poskytovatel dotace:

Strukturální fondy EU, Integrovaný regionální operační program 2014 – 2020

Datum ukončení projektu:

31. 10. 2019

 

Popis projektu:

Hlavním cílem projektu je plná elektronizace oběhu dokumentů a přechod z papírové evidence na plně elektronickou verzi. Dále je náplní projektu plná elektronizace evidence docházky a inventarizace majetku.

© 2024 MDPO, a.s. | All rights reserved |