Vydání ODISky

Anonymní – Profil Občanský přenosný        130 Kč
Osobní – Profil Občanský nepřenosný       130 Kč
Osobní – Profil Děti od 6 let do dovršení 15 let věku     130 Kč
Osobní – Profil Žáci a studenti od 15 let do dovršení 26 let věku   130 Kč
Osobní – Profil Důchodci do dovršení 70 let věku     130 Kč
Osobní – Profil Občanský nad 65 let       130 Kč
Osobní – Profil Invalidní důchodci pro invaliditu třetího stupně   130 Kč
Osobní – Profil Občané po dovršení 70 let věku     130 Kč
Expresní výdej ODISky  do 3 dnů         300 Kč
               
Doručení ODISKY            
               
Na kontaktní místo           bezplatně
Poštou – doporučená zásilka         72 Kč
           
               
Ověření nároku na slevu / změna profilu       20 Kč
Zablokování ODISky             bezplatně
Odblokování ODISky           30 Kč
               
           
               
Zrušení ODISky na vlastní žádost, vyplacení zůstatku z karty v hotovosti 100 Kč
               
Vyplacení zůstatku z ODISky v hotovosti           100 Kč
               
Vydání nové ODISky po ztrátě, zrušení původní ODISky   130 Kč
               
Oprávněná reklamace          
               
Vydání nové karty           bezplatně
Vyplacení zůstatku z reklamované ODISky v hotovosti     100 Kč
Převedení zůstatku na novou nebo náhradní ODISku     bezplatně
Neoprávněná reklamace          
Vydání nové ODISky           130 Kč
Vyplacení zůstatku z ODISky v hotovosti       100 Kč
Převedení zůstatku na novou ODISku       bezplatně
               
               
Kauce (vratná záloha) pro případ nevrácení náhradní ODISky   130 Kč
 Vrácení Dlouhodobého časového jízdného v hotovosti (poměrná část)             100 Kč
   
               
Ceny jsou uvedeny včetně DPH, s výjimkou vratné zálohy.    
               
 Platnost od 1. 5. 2021              
           
© 2024 MDPO, a.s. | All rights reserved |