Zákon o Ochraně oznamovatelů

Tímto oznamujeme, že v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, byl společností Městský dopravní podnik Opava, a.s., IČ: 64610250, sídlem Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava, zřízen vnitřní oznamovací systém. Osoby vykonávající práci, dobročinnou činnost odbornou praxi nebo stáž pro naši společnost mohou podat oznámení o možném protiprávním jednání, ke kterému došlo nebo dochází u společnosti. Společnost vylučuje, aby oznámení o možném protiprávním jednání byla oprávněna podat osoba, která pro společnost nevykonává práci nebo jinou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zák. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.
  • Oznámení může být podáno následujícími způsoby:
   • osobně, telefonicky či písemně u příslušné osoby:
    • Pavel Beran
    • 553 759 060
    • e-mail: oznameni@mdpo.cz
    • Městský dopravní podnik Opava, a.s., Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava
   • písemně v sídle společnosti (schránka pro oznámení je umístěna před vchodem);
   • prostřednictvím e-mailové schránky oznameni@mdpo.cz;
   • u Ministerstva spravedlnosti.

  Společnost zavádí vnitřní oznamovací systém s účinností od 1. 8. 2023 vnitřní směrnicí.

© 2024 MDPO, a.s. | All rights reserved |