Image

Modernizace trolejbusového parku v MDPO, a.s. II

 

Název projektu:

Modernizace trolejbusového parku v MDPO, a.s. II

Registrační číslo:

CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0009793

Žadatel:

Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Poskytovatel dotace:

Strukturální fondy EU, Integrovaný regionální operační program 2014 - 2020

Datum ukončení projektu:

31. 12. 2020

 

Popis projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím pořízení 5 ks nízkopodlažních bezemisních trolejbusů zkvalitnit dopravní infrastrukturu veřejné hromadné dopravy ve Statutárním městě Opava, zvýšit dostupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a přispět tak ke zvýšení regionální mobility.

 

© 2023 MDPO, a.s. | All rights reserved |