Etický kodex

Etický kodex je výrazem firemní kultury dopravního podniku a je jedním z klíčových dokumentů.

Etický kodex představuje souhrn obecných zásad a pravidel, kterými MDPO, a.s.  deklaruje jak uvnitř společnosti, tak i navenek vůči obchodním partnerům a  cestující veřejnosti jím zastávané hodnoty, priority, a jaké chování lze od MDPO, a.s.  očekávat. Současně Etický kodex představuje souhrn principů a pravidel etického chování, které MDPO, a.s. jako zaměstnavatel očekává od svých zaměstnanců, a které očekává i od zaměstnanců vůči sobě navzájem.

© 2024 MDPO, a.s. | All rights reserved |