ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Získejte informace k tomu, co vás zajímá.

Image
Image
Zakoupení jízdenky bankovní kartou a vyúčtování
A)
Držitel bankovní karty pouze přiloží bezkontaktní bankovní kartu (BK) ke čtecímu zařízení - validátoru. Tento způsob je možný pouze pro placení celého (nezlevněného) jízdného. Cestující v tu chvíli neřeší přestup, případný nárok na zvýhodněné (přestupní) jízdné je zohledněný při denním zúčtování. Vydaná jízdenka není daňovým dokladem, slouží pouze pro přepravní kontrolu.

Při tomto způsobu placení jízdného se vyúčtování jízd provádí v režimu „capping“. Jedná se o výpočet zohledňující také přestupy do 30 minut od předešlé jízdy (zvýhodněné – levnější jízdné) v rámci všech jízd z celého dne. Zúčtování probíhá 1x denně po 24. hodině. Daňový doklad, si může cestující stáhnout a vytisknout následující den na www.odiska.cz

B)
Při nákupu zlevněné jízdenky, nebo při dokupu jízdenky pro spolucestujícího a dovozného za zavazadlo nebo psa musí cestující před přiložením BK nejprve zvolit typ jízdného tlačítkem „Další volby“ (např. zlevněné). Při tomto způsobu placení není nárok na zvýhodněné (přestupní) jízdné. Vydaná jízdenka slouží jako daňový doklad a pro přepravní kontrolu.

U plateb zlevněného jízdného nebo dokupovaného jízdného pro spolucestující, zavazadlo nebo psa probíhá úhrada jízdného BK v režimu „retail“, kdy platba je zúčtována ihned v okamžiku nákupu a daňovým dokladem je jízdenka vydána odbavovacím systémem.

Pro oba způsoby placení BK platí, že banka částky za jednotlivě zakoupené jízdenky sdružuje za určité období (určuje si banka) a následně je stahuje z účtu.
V případě dalších dotazů, námětů a připomínek nás kontaktujte na e-mailu info@mdpo.cz.
© 2022 MDPO, a.s. | All rights reserved |