ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Získejte informace k tomu, co vás zajímá.

Image
Image
Zakoupení jízdenky bankovní kartou a vyúčtování

Při nákupu plného jízdného držitel bankovní karty pouze přiloží bezkontaktní bankovní kartu (BK) ke čtecímu zařízení- validátoru. Tento způsob je možný pouze pro placení celého (nezlevněného) jízdného. Cestující v tu chvíli neřeší přestup, případný nárok na zvýhodněné (přestupní) jízdné je zohledněný při denním zúčtování. Vydaná jízdenka není daňovým dokladem, slouží pouze pro přepravní kontrolu.

Při tomto způsobu placení jízdného se vyúčtování jízd provádí v režimu „capping“. Jedná se o výpočet zohledňující také přestupy do 30 minut od předešlé jízdy (za zvýhodněné jízdné) v rámci všech jízd z celého dne.

Zúčtování provedených přiložení platebních karet k terminálům je prováděno denně ve 3.00 hod. v zúčtovacím centru Koordinátora ODIS s.r.o. Zúčtovány jsou všechny jízdy za uplynulé zúčtovací období, kterým je časové rozmezí od 3.00 hod. prvního dne do 2.59 hod. následujícího dne.

Daňový doklad si může cestující stáhnout a vytisknout následující den na www.odiska.cz.

Finální odečet zúčtovaných částek z peněžního účtu cestujícího řídí banky a asociace VISA a Mastercard. V odečtu částky mohou být kumulovány transakce (platby za jízdné) za více zúčtovacích období, tzn. že banka částky za jednotlivě zakoupené jízdenky sdružuje za určité období (určuje si banka) a následně je stahuje z účtu. Reklamace na způsob stahování částek z účtu lze podávat pouze u koordinátora KODIS, případně banky, která platební kartu vydala.


Při nákupu zlevněné jízdenky nebo při dokupu jízdenky pro spolucestujícího a dovozného za zavazadlo nebo psa musí cestující před přiložením BK nejprve zvolit typ jízdného tlačítkem „Další volby“ (např. zlevněné). Při tomto způsobu placení není nárok na zvýhodněné (přestupní) jízdné. Vydaná jízdenka slouží jako daňový doklad a k dispozici pro přepravní kontrolu.
U plateb zlevněného jízdného nebo dokupovaného jízdného pro spolucestující, zavazadlo nebo psa probíhá úhrada jízdného BK v režimu „retail“, kdy platba je zúčtována ihned v okamžiku nákupu a daňovým dokladem je jízdenka vydána odbavovacím systémem.

Finální odečet zúčtovaných částek z peněžního účtu cestujícího a reklamace probíhá jako u bodu A).

Podrobnější informace o platbách bankovní kartou, reklamacích plateb aj. naleznete na stránkách www.kodis.cz/bankovni-karta.

V případě dalších dotazů, námětů a připomínek nás kontaktujte na e-mailu info@mdpo.cz.
© 2024 MDPO, a.s. | All rights reserved |