Výňatek tarifních podmínek ODIS - oblast Opava

1. Obecné tarifní podmínky platné od 1. 7. 2021

Jednotlivé jízdné OPAVA XL:

• Tarifní oblast OPAVA XL – TZ 301 pokrývá tarifní oblast MĚSTO Opava – TZ 30 a tarifní zónu 35, resp. část zóny pokrývající území obcí Chvalíkovice, Otice, Slavkov Raduň a Vršovice – oblast XL. V tarifní oblasti XL mají cestující v kategorii děti ve věku 6-15 let, žáci a studenti ve věku 15-26 let a osoby starší 65 let nárok na slevu na jízdném ve výši 50 % od 1.4. 2022.

Jízdné je placeno odečtem z elektronické peněženky v čipové kartě, nákupem papírové jízdenky doplňkovým prodejem u řidiče, mobilní aplikací ODISapka nebo platební kartou.

Elektronická jízdenka je jízdenka pořízená z bezkontaktní čipové karty ODISka opravňuje držitele karty ke zvýhodněnému přestupu v době 30 minut od zakoupení jízdenky, a to jak na linky městské hromadné dopravy, příměstské autobusové dopravy a na vlaky zařazené do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS, seznam linek je uveden na webových stránkách Koordinátora ODIS s.r.o.  www.kodis.cz

Zvýhodněným přestupem se rozumí snížení ceny o výši základní sazby jednotlivé jízdenky REGION v navazujícím spoji. Základní sazba je jednou ze dvou složek ceny jednotlivé jízdenky REGION. Výše základní sazby jednotlivých jízdenek v tarifních oblastech MĚSTO Opava a OPAVA XL je identická s výší základní sazby v tarifní oblasti REGION dle nároku na slevu a je uvedena v ceníku jednotlivého jízdného REGION na webových stránkách Koordinátora ODIS s.r.o. www.kodis.cz.   

Hromadné jízdné - nákup hromadné jízdenky hlásí cestující řidiči předem a řídí se jeho pokyny.

• Ćipovou kartu ODISka s profilem anonymní ve formě elektronické peněženky lze používat bez omezení pro placení kterýmkoliv cestujícím. To neplatí pro Osobní ODISku, která je nepřenosná.

• V případě nefunkčnosti platební karty,čipové karty nebo odbavovacího zařízení ve vozidle, při platbě z elektronické peněženky v čipové kartě nebo z platební karty, je cestující povinen uhradit jízdné nebo dovozné v hotovosti.


Časové jízdné:

Časová jízdenka v čipové kartě, platná po dobu a na zóny, na které byla v předprodeji aktivována.

• Čipové karty s aktivovaným časovým jízdným jsou nepřenosné, jako časové jízdné je může používat pouze cestující, jehož fotografie je natisknuta na povrchu karty. Pouze čipová karta ODISka s profilem anonymní je přenosná také s aktivovaným přenosným časovým jízdným.

Doplňkový prodej:

Papírová jízdenka je vydávána při platbě v hotovosti určená pro přepravu na jedné lince a spoji. Tato jízdenka je na linkách MHD Opava prodávána ve formě doplňkového prodeje a je určena cestujícím, kteří nevyužijí běžné způsoby odbavení.

 

2. Zlevněné jízdné

Nárok na zlevněné jízdné mají:

a) jednotlivé jízdné (jízdné placené v hotovosti, platební kartou nebo z elektronické peněženky)

• děti a mladiství od 6 do 15 let (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin)

b) časové jízdné

• děti a mladiství od 6 do dovršení 15 let (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin),

• žáci a studenti ve věku od 15 do dovršení 26 let s výjimkou studentů trvale výdělečně činných,

• důchodci starobní a invalidní pro invaliditu třetího stupně do 70 let.

• občané starší 65 let.

c) 365-ti denní časové jízdné od 1.1. do 31.12. daného kalendářního roku

• držitelé zlaté Jánského plakety (kteří tohoto ocenění dosáhli do 31.12.2004),

 

3. Bezplatně se přepravují

 • děti do dovršení věku 6 let (s cestujícím starším 10 let) bez omezení počtu dětí
 • držitelé průkazů ZTP vydaného v ČR
 • držitelé průkazu ZTP/P (i s vozíkem pro invalidy) včetně průvodce (osoba nebo pes) vydaného v ČR
 • členové Českého svazu bojovníků za svobodu a členové Československé obce legionářské s Průkazem o bezplatné přepravě v ODIS vydaného na základě osvědčení o účasti v národ. odboji dle zákona č. 255/1946 Sb.
 • příslušníci Policie ČR při výkonu služby a strážníci Městské policie ve služebním stejnokroji včetně služeb. psů
 • chodítka, resp. rolátory, která využívají občané v rámci své mobility (tzn., osoby, které z důvodu snížené mobility využívají tuto zdravotní pomůcku jako stabilní oporu k chůzi)
 • kočárek, resp. sáně s dítětem ve věku do 6 let (případně s více dětmi ve věku do 6 let)
 • zavazadlo do rozměru 30 cm x 40 cm x 60 cm, předmět tyčového tvaru do délky 150 cm a průměru do 10 cm, předmět tvaru desky do rozměru 5 cm x 80 cm x 100 cm, přičemž tyto velikosti nesmějí být překročeny ani jedním rozměrem
 • jeden pes a jedno zavazadlo držitele 24hodinové celosíťové jízdenky nebo dlouhodobé časové jízdenky v zakoupené zóně
 • zvířata ve zcela uzavřené schráně s nepropustným dnem do rozměru 30 cm x 40 cm x 60 cm
 • jedna ocelová láhev s kapalným topným plynem do hmotnosti 2 kg
 • jeden pár lyží s holemi nebo snowboard
 • jeden smuteční věnec
 • tašky na kolečkách,
 • rýsovací prkno, tubus na výkresy, kočárek typu golfové hole, hudební nástroje

 

Bezplatně se dále přepravují níže uvedené skupiny cestujících, kteří se prokáží čipovou kartou ODISka s nahranou bezplatnou 365denní dlouhodobou časovou jízdenkou:

 • občané nad 70 let věku v tarifní oblasti OPAVA XL – TZ 301, platná pouze ve vozidlech MHD Opava
 • občané nad 70 let věku v tarifní oblasti MĚSTO Opava TZ – 30, platná ve vozidlech MHD Opava a příměstských autobusových dopravců a také ve vlacích
 • členové Konfederace politických vězňů – na základě předložení průkazu člena Konfederace politických vězňů a dále potvrzení o členství v Konfederaci politických vězňů
 • váleční veteráni – na základě předložení platného Osvědčení válečného veterána nebo průkazu válečného veterána vydaných Ministerstvem obrany ČR, dle zákona č. 170/202 sb., o válečných veteránech.

 

4. Pořízení čipové karty

Čipové karty ODISky se pořizují v předprodeji MDPO, a.s., Horní náměstí 33, Opava, tel: 553 712 521. Poplatek za vydání ODISky činí 130 Kč včetně DPH. Na tyto čipové karty se vztahují Pomínky pro vydávání a využívání ODISky.
Žádost pro vydání ODIS karty si můžete stáhnout ZDE

V Opavě dne 1. 7. 2021

© 2023 MDPO, a.s. | All rights reserved |