OPAVSKÁ JÍZDENKA bude k 30.6.2021 ukončena a nahrazena aplikací ODISapka od krajského koordinátora KODIS

Od 1. 5. 2019 je možné platit jízdné ve vozidlech MDPO, a.s. přes mobilní aplikaci OPAVSKÁ JÍZDENKA. Tuto aplikaci si cestující stáhne a nainstaluje z Google play nebo App Store.

Od 31.10.2020 končí podpora platební metody Masterpass. Pro další správné fungování aplikace „Opavská jízdenka“ je třeba provést její aktualizaci. V nové verzi Opavské jízdenky je již implementována nová platební metoda ON-LINE úhrada prostřednictvím platební brány, s možností opakovaní platby tzv. „Na klik“.

Jak postupovat: 

 • Zakoupit si jízdenku již před nástupem do vozidla (počet jízdenek není omezený)
 • Při nástupu do vozidla bez vyzvání předložit řidiči ke kontrole mobilní telefon s aktivním displejem a se zobrazenou platnou (zelenou) jízdenkou
  (cestující nákup dalších jízdenek prokáže řidiči „stránkováním“ v mobilu).
 • Počet přestupů je omezen pouze dobou platnosti jízdenky.
 • V případě přepravní kontroly předložit revizorovi ke kontrole mobilní telefon s aktivním displejem a se zobrazenou jízdenkou, kterou se prokázal řidiči při nástupu do vozidla.
 • Rozhodující pro uznání zaplacení jízdného je platnost Opavské jízdenky v době nástupu (přestupu) do vozidla.

Přejeme Vám příjemné cestování městskou dopravou v Opavě pomocí moderního způsobu platby jízdného.


Postup při zakoupení jízdenky:

 • Cestující si v aplikaci Opavská jízdenka vybere ze seznamu požadovaný typ jízdenky,
 • potvrdí platbu on-line kartou,
 • vyplní údaje své platební karty,
 • odešle požadavek,
 • na displeji se zobrazí požadovaná jízdenka
 • Modrá jízdenka
  -po zaplacení jízdného se na displeji mobilu zobrazí nejprve jízdenka modré barvy (předchystaná jízdenka) trvá max. do 30 sek., slouží cestujícímu ke kontrole, že jízdné bylo zaplaceno,
  (ve spodní části displeje se odpočítává čas do začátku platnosti jízdenky)
 • Zelená jízdenka - PLATNÁ JÍZDENKA
  -na displeji mobilu se zobrazí jízdenka zelené barvy,
  -opravňuje cestujícího k nástupu (i opakovanému) do vozidla.
 • Červená jízdenka - NEPLATNÁ JÍZDENKA
  -po vypršení doby platnosti jízdenky se zelená barva jízdenky změní na červenou
  -cestující smí dokončit započatou jízdu až do cílové stanice, avšak nesmí již přestoupit do dalšího vozidla.
 • Cestujícímu je na jeho e-mail doručen doklad o zaplacení jízdného.

         Zaplacení jízdného pro spolucestujícího nebo dovozného za zavazadlo

        Nákup každé další jízdenky probíhá samostatně dle uvedeného postupu

AKTUALIZACE

Od 1. 5. 2019 je možné platit jízdné ve vozidlech MDPO, a.s. přes mobilní aplikaci OPAVSKÁ JÍZDENKA. Tuto aplikaci si cestující stáhne a nainstaluje z Google play nebo App Store.

Od 31.10.2020 končí podpora platební metody Masterpass. Pro další správné fungování aplikace „Opavská jízdenka“ je třeba provést její aktualizaci. V nové verzi Opavské jízdenky je již implementována nová platební metoda ON-LINE úhrada prostřednictvím platební brány, s možností opakovaní platby tzv. „Na klik“.

Jak cestovat s Opavskou jízdenkou: 

 • Nutnost zakoupit si jízdenku již před nástupem do vozidla (počet jízdenek není omezený)
 • Při nástupu do vozidla bez vyzvání předložit řidiči ke kontrole mobilní telefon s aktivním displejem a se zobrazenou platnou (zelenou) jízdenkou
  (cestující nákup dalších jízdenek prokáže řidiči „stránkováním“ v mobilu).
 • Počet přestupů je omezen pouze dobou platnosti jízdenky.
 • V případě přepravní kontroly předložit revizorovi ke kontrole mobilní telefon s aktivním displejem a se zobrazenou jízdenkou, kterou se prokázal řidiči při nástupu do vozidla.
 • Rozhodující pro uznání zaplacení jízdného je platnost Opavské jízdenky v době nástupu (přestupu) do vozidla.


Postup při zakoupení jízdenky:

 • Cestující si v aplikaci Opavská jízdenka vybere ze seznamu požadovaný typ jízdenky,
 • potvrdí platbu on-line kartou,
 • vyplní údaje své platební karty,
 • odešle požadavek,
 • na displeji se zobrazí požadovaná jízdenka
 • Modrá jízdenka
  -po zaplacení jízdného se na displeji mobilu zobrazí nejprve jízdenka modré barvy (předchystaná jízdenka) trvá max. do 30 sek., slouží cestujícímu ke kontrole, že jízdné bylo zaplaceno,
  (ve spodní části displeje se odpočítává čas do začátku platnosti jízdenky)
 • Zelená jízdenka - PLATNÁ JÍZDENKA
  -na displeji mobilu se zobrazí jízdenka zelené barvy,
  -opravňuje cestujícího k nástupu (i opakovanému) do vozidla.
 • Červená jízdenka - NEPLATNÁ JÍZDENKA
  -po vypršení doby platnosti jízdenky se zelená barva jízdenky změní na červenou
  -cestující smí dokončit započatou jízdu až do cílové stanice, avšak nesmí již přestoupit do dalšího vozidla.
 • Cestujícímu je na jeho e-mail doručen doklad o zaplacení jízdného.

         Zaplacení jízdného pro spolucestujícího nebo dovozného za zavazadlo

        Nákup každé další jízdenky probíhá samostatně dle uvedeného postupu

     
     
     
     
     


 

Aplikace OPAVSKÁ JÍZDENKA (dále jen OPAVSKÁ JÍZDENKA)  je určena pro nákup jízdního dokladu (jednorázové jízdenky, přestupní jízdenky a úhradu dovozného) u dopravce MĚSTSKÝ DOPRAVNÍ PODNIK OPAVA, a.s.
 
Uživatel této aplikace tímto přistupuje na SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY, vydané MĚSTSKÝM DOPRAVNÍM PODNIKEM OPAVA, a.s.
 
Základní definice:
 
OPAVSKÁ JÍZDENKA je mobilní aplikace, ve které je uložen/zobrazován elektronický jízdní doklad vydaný prostřednictvím odbavovacího systému pro mobilní aplikaci dopravce.
Jízdní doklad je dokument nebo elektronický záznam, kterým prokazuje cestující při nástupu do vozidla a pro účely přepravní kontroly úhradu jízdného nebo přepravného, dle těchto Smluvních přepravních podmínek a Tarifu. Elektronickým záznamem jsou zejména data zobrazována prostřednictvím 2D čárového kódu vytvořeného systémem mobilní aplikace OPAVSKÁ JÍZDENKA.
 
Aktivace OPAVSKÁ JÍZDENKA  je proces nahrání elektronické formy jízdního dokladu, jehož platnost je vymezena časovým obdobím.
 
Jednorázová jízdenka, přestupní jízdenka a úhrada dovozného zakoupená prostřednictvím aplikace OPAVSKÁ JÍZDENKA, opravňující k jízdám po dobu její platnosti v územním rozsahu provozu MHD Opava, je zakoupena a aktivována před nástupem do vozidla.
Systém OPAVSKÁ JÍZDENKA a podmínky reklamace spojené s jízdenkou zakoupenou prostřednictvím aplikace OPAVSKÁ JÍZDENKA jsou uplatňovány dle Produktových podmínek služby OPAVSKÁ JÍZDENKA/Obchodních podmínek pro užívání služby OPAVSKÁ JÍZDENKA a Reklamačního řádu (uvedené dokumenty naleznete na www.mdpo.cz).
 
Uživatel/Cestující si prostřednictvím systému OPAVSKÁ JÍZDENKA zvolí a uhradí druh jízdenky. Systém OPAVSKÁ JÍZDENKA vystaví jízdní doklad a zašle jej přibližně do 30 sekund (orientační časový údaj) prostřednictvím datové komunikace do mobilní aplikace. Jízdní doklad obsahuje informaci o ceně jízdenky, o časové platnosti, identifikaci a pomocný kód pro přepravní kontrolu. Jízdenka zakoupena prostřednictvím systému OPAVSKÁ JÍZDENKA je uložena v elektronickém systému Dopravce pro případnou pozdější kontrolu ze strany Dopravce i cestujícího.
 
Aplikace OPAVSKÁ JÍZDENKA je platná  bez neautorizovaných zásahů do její funkčnosti. Uživatel se zavazuje používat aplikaci OPAVSKÁ JÍZDENKA v souladu s Produktovými podmínkami služby OPAVSKÁ JÍZDENKA/Obchodními podmínkami pro užívání služby OPAVSKÁ JÍZDENKA k účelům, k nimž je určena, a tak, aby zabránil jejímu zneužití. Dopravce si vyhrazuje právo aplikaci OPAVSKÁ JÍZDENKA zablokovat, případně požadovat odstranění aplikace OPAVSKÁ JÍZDENKA z mobilního telefonu, je-li tato použita v rozporu s účelem užití nebo v rozporu s uvedenými podmínkami.
reklamace se uplatňují na kontaktním místě v Předprodeji jízdenek, Horní náměstí 33 v Opavě