Odbavovací systém

Autobusy a trolejbusy MHD v Opavě jsou vybaveny odbavovacím systémem fy EM TEST. Toto zařízení je umístěno ve vozidle u předních dveří (nástup je povolený pouze předními dveřmi) a slouží k označení časové jízdenky (měsíčníku) nebo k zakoupení jízdenky.
Nosičem časové jízdenky je čipová karta, která po přiložení k čtecímu zařízení ve vozidle komunikuje s palubním počítačem odbavovacího systému. Čipová karta může plnit funkci elektronické peněženky. Po vložení (nabití) libovolné částky v předprodeji jízdenek pak slouží k zakoupení jízdenky ve vozidle. Odbavovací systém rovněž umožňuje zakoupení jízdenky v hotovosti přímo ve vozidle. 

Pořízení čipové karty:

 • v předprodeji jízdenek na Horním náměstí v Opavě
 • žádost o pořízení čipové karty ke stažení zde
 • podmínky pořízení čipové karty ke stažení zde

Výhody čipové karty:

 • nosič časové jízdenky
 • elektronická peněžka
  • výhodnější jízdné než v hotovosti
  • využití přestupního tarifu pro druhou jízdu
  • odpadá potřeba mít u sebe drobné mince
 • rychlejší a pohodlnější odbavení


Popis základních způsobů odbavení cestujících při nástupu do vozidla:

Cestující je před svým odbavením (zakoupení jízdenky nebo přiložení čipové karty) ve vozidle povinen zkontrolovat, zda je odbavovací systém připraven k odbavování, tzn žádné tlačítko na displeji čtečky pro volbu typu jízdného nesmí svítit červeně.

 

Odbavení na časovou jízdenku v čipové kartě (ČK)

Při nástupu do vozidla cestující přiloží svoji čipovou kartu ke čtecímu zařízení. Na obrazovce se zobrazí potvrzení o odbavení a zazní zvukový signál. Papírová jízdenka se nevydává. Přepravní kontrole se cestující prokazuje ČK.

 

Zakoupení jízdenky z elektronické peněženky (EP)

- pro oprávněného držitele karty

Při nástupu do vozidla cestující přiloží čipovou kartu ke čtecímu zařízení. Na obrazovce se zobrazí potvrzení o odbavení a zazní zvukový signál. Cestující odebere z tiskárny papírovou jízdenku, která slouží jako doklad při přepravní kontrole.
V případě dokupování další jízdenky z EP (za spolucestujícího, zavazadlo) zvolí cestující na displeji požadovaný typ jízdného a přiloží čipovou kartu.

Zakoupení přestupní jízdenky z elektronické peněženky

Při nástupu do druhého vozidla v době do 30 min. od doby zakoupení jízdenky v prvním vozidle, přiloží cestující čipovou kartu ke čtecímu zařízení. Odbavovací systém automaticky přestup rozpozná a vydá přestupní jízdenku za výhodnější přestupní tarif, která slouží jako jízdní doklad v tomto vozidle při přepravní kontrole. Z čipové karty ODISky má na přestupní tarif nárok pouze oprávněný držitel čipové karty.

Kombinace ČJ a EP

(například odbavení cestujícího na časové jízdné a dokoupení jízdenky pro spolucestujícího, příp. dovozného za zavazadlo)
1) Při nástupu do vozidla musí cestující nejprve přiložit čipovou kartu s časovým jízdným ke čtecímu zařízení. Na obrazovce se zobrazí potvrzení o odbavení a zazní zvukový signál.
2) Následně na displeji zvolí požadovaný typ jízdného a přiloží čipovou kartu ke čtecímu zařízení. Na obrazovce se zobrazí potvrzení o odbavení a zazní zvukový signál. Cestující odebere z tiskárny papírovou jízdenku (jízdenky).

 

Zakoupení jízdenky v hotovosti

1) Při nástupu do vozidla cestující nejprve vhodí do mincovníku (celkovou) částku za požadované jízdné.
2) Na displeji zvolí cestující požadovaný typ jízdného. Na obrazovce se zobrazí potvrzení o odbavení a zazní zvukový signál. V případě nákupu více jízdenek opakovaně volí typy jízdného. Cestující odebere z tiskárny papírovou jízdenku (jízdenky).
UPOZORNĚNÍ: používejte pouze mince nominální hodnoty od 1 do 20 Kč. Automat mince nevrací!

Zakoupení přestupní jízdenky v hotovosti

1) Při nástupu do vozidla cestující nejprve vhodí do mincovníku částku za požadované přestupní jízdné.
2) Na displeji zvolí požadovaný typ přestupního jízdného (zelená tlačítka). Na obrazovce se zobrazí potvrzení o odbavení a zazní zvukový signál. Cestující odebere z tiskárny papírovou jízdenku, kterou při nástupu do dalšího vozidla předkládá ke kontrole řidiči (doba platnosti je uvedena na přestupní jízdence).
UPOZORNĚNÍ: používejte pouze mince nominální hodnoty od 1 do 20 Kč. Automat mince nevrací!


Zakoupení hromadné jízdenky v hotovosti nebo z EP

Při nástupu do vozidla cestující ihned oznámí řidiči, že chce zakoupit hromadnou jízdenku a upřesní počet cestujících za plné a za zlevněné jízdné a zda bude platit v hotovosti nebo z elektronické peněženky v čipové kartě. Dále se cestující řídí pokyny řidiče. Při přepravě na hromadné jízdné nelze uplatnit přestupní tarif.