Ceník jízdného od 1. 7. 2022

PROHLÁŠENÍ O TRVALÉM POBYTU DÍTĚTE MLADŠÍHO 15 LET si můžete stáhnout ZDE
Cena jednotlivého jízdného
Bezkontaktní bankovní platební karta / OPAVA XL - TZ 301
15 Kč *
9 Kč
7 Kč
- Platné pouze v oblasti XL (tj. část zóny č. 301 zahrnující území obcí Chvalíkovice, Otice, Slavkov, Raduň a Vršovice)
- toto zvýhodněné jízdné lze zakoupit z bankovní karty pouze u řidiče
Zlevněné jízdné - platné pro děti od 6 do 15 let, psy a zavazadla.

Sleva z plného jízdného ve výši 50 % - platné pouze v oblasti XL (jízdné pro cestující od 6 let do dovršení 18 let věku, studenti od 18 let do dovršení 26 let věku a občané starší 65 let), nelze použít v oblasti MĚSTO

* Pro držitele BK  (bez nároku na zlevněné jízdné) v režimu capping - jedná se o výpočet přestupů v rámci jízd celého dne do 30 minut od předešlé jízdy cestujícího (probíhá po 24. hodině), z účtu je stahována částka až po zpracování jízd celého dne. Jízdenka není daňovým dokladem, ten si bude moci cestující stáhnout následující den na www.odiska.cz
 
* u plateb zlevněného jízdného nebo dokupovaného jízdného pro spolucestující, zavazadlo nebo psa probíhá úhrada jízdného BPK ve standardním režimu Retail, kdy platba je zúčtována ihned v okamžiku nákupu a daňovým dokladem je jízdenka vydána odbavovacím sysémem.
Mobilní aplikace ODISapka / jednotlivé jízdné
15 Kč - jednotlivá jízdenka 20 minut
21 Kč - jednotlivá jízdenka 45 minut
9 Kč - jednotlivá jízdenka 20 minut
14 Kč - jednotlivá jízdenka 45 minut
  • jízdenky jsou přestupní v rámci TZ 301 po uvedenou dobu platnosti, lze zakoupit pouze v nabídce městského jízdného
  • neplatí ve vlacích

Zlevněné jízdné - platné pro děti od 6 do 15 let, psy a zavazadla.

Sleva z plného jízdného ve výši 50 % - platné pouze v oblasti XL (jízdné pro cestující od 6 let do dovršení 18 let věku, studenti od 18 let do dovršení 26 let věku a občané starší 65 let), nelze použít v oblasti MĚSTO

Hotovostní platba / OPAVA XL - TZ 301
30 Kč
15 Kč
15 Kč
- Platné pouze v oblasti XL (tj. část zóny č. 301 zahrnující území obcí Chvalíkovice, Otice, Slavkov, Raduň a Vršovice).
Jízdenky zakoupené hotovostí jsou nepřestupní.

Sleva z plného jízdného ve výši 50 % - platné pouze v oblasti XL (jízdné pro cestující od 6 let do dovršení 18 let věku, studenti od 18 let do dovršení 26 let věku a občané starší 65 let), nelze použít v oblasti MĚSTO
ODISka / OPAVA XL - TZ 301
15 Kč
9 Kč
7 Kč
- Platné pouze v oblasti XL (tj. část zóny č. 301 zahrnující území obcí Chvalíkovice, Otice, Slavkov, Raduň a Vršovice).
Zlevněné jízdné - platné pro děti od 6 do 15 let, psy a zavazadla.

Sleva z plného jízdného ve výši 50 % - platné pouze v oblasti XL (jízdné pro cestující od 6 let do dovršení 18 let věku, studenti od 18 let do dovršení 26 let věku a občané starší 65 let), nelze použít v oblasti MĚSTO
Mobilní aplikace ODISapka / OPAVA XL a XL - jízdenky nad vyhledaným spojením
OPAVA XL / 15 Kč
XL / -
OPAVA XL / 9 Kč
XL / -
OPAVA XL / -
XL / 7 Kč
  • Lze zakoupit pouze jako jízdenku nad vyhledaným spojením s nárokem na zvýhodněný přestup do 30 minut od zakoupení.
Zlevněné jízdné
- platné pro děti od 6 do 15 let, psy a zavazadla.

Sleva z plného jízdného ve výši 50 % - platné pouze v oblasti XL (jízdné pro cestující od 6 let do dovršení 18 let věku, studenti od 18 let do dovršení 26 let věku a občané starší 65 let), nelze použít v oblasti MĚSTO
V oblasti OPAVA XL je možno využít zvýhodněný přestup 30 minut od zakoupení jízdenky z karty ODIS
  • V oblasti OPAVA XL je možno využít zvýhodněný přestup 30 minut od zakoupení jízdenky z karty ODIS. Zvýhodněným
    přestupem se rozumí snížení ceny o výši základní sazby jízdenky zakoupené z ODISky v navazujícím spoji.

Obyčejné - 9Kč
Zlevněné - 4Kč
Sleva 50% - 4Kč
Dlouhodobé jízdné MĚSTO Opava TZ 30, Opava XL TZ 301
Nepřenosné jízdné 30-denní
Obyčejná nepřenosná / 458 Kč
Zlevněná pro děti 6-15 let* / 171 Kč
Zlevněná pro žáky a studenty 15-26 let* / 229 Kč
Zlevněná pro důchodce / 343 Kč
Zlevněná pro občany starší 65 let věku / 343 Kč
Zlevněná pro občany s invaliditou 3. stupně / 343 Kč

*platné i po dobu školních prázdnin
Obyčejná nepřenosná / 575 Kč
Zlevněná pro děti 6-15 let* / 229 Kč
Zlevněná pro žáky a studenty 15-26 let* / 287 Kč
Zlevněná pro důchodce / 431 Kč
Zlevněná pro občany starší 65 let věku / 401 Kč
Zlevněná pro občany s invaliditou 3. stupně / 401 Kč

*platné i po dobu školních prázdnin

Ostatní tarify dlouhodobého jízdného viz tarif tarif ODIS

Jízdné platné pouze na linkách MHD Opava
OPAVA XL / roční* / 600 Kč

*platnost od 1.1. do 31. 12. daného roku, určené pro držitele, kteří tohoto ocenění dosáhli do 31. 12. 2004
Nahrání tohoto jízdného na kartu ODISku je možné pouze v předprodeji MDPO.
© 2023 MDPO, a.s. | All rights reserved |