Informace pro cestující o přechodu správy karet ODIS pod Kodis

Vážení cestující,

naše společnost Městský dpravní podnik Opava, a.s., IČ: 64610250, připravuje převod vlastnictví čipových karet ODIS na Koordinátora ODIS, s.r.o., Ostrava, IČ: 64613895, jež je koordinátorem veřejné linkové a hromadné dopravy osob v Moravskoslezském kraji. Převod vlastnictví čipových karet ODIS se uskuteční ke dni 1. 11. 2020.

Pro Vás cestující se však nic nemění. Pořád a stále, i po datu 1. 11. 2020, si budete moci všechny své záležitosti týkající se užívání dopravních karet ODIS vyřizovat prostřednictvím našeho předprodejního místa na Horním náměstí 33 v Opavě.

Současně Vám sdělujeme, že máte možnost vyjádřit svůj nesouhlas s převodem vlastnických práv k dopravním kartám ODIS z naší společnosti na společnost Koordinátor ODIS, s.r.o., Ostrava, IČ: 64613895. Svůj nesouhlas můžete vyjádřit osobním sdělením našim pracovnicím na našem předprodejním místě na Horním náměstí 33 v Opavě. V případě vašeho vyslovení nesouhlasu budete vyzvání k vrácení dopravní karty ODIS a bude Vám vrácen pořizovací poplatek za vydání této dopravní karty ve výši 130 Kč vč. DPH. Svůj nesouhlas máte možnost vyslovit do 27. 10. 2020.

V Opavě dne 18. 9. 2020

Ing. Pavel Gebauer
ředitel společnosti
Městský dopravní podnik Opava, a.s.