Reklamní činnosti

Reklamní činnost MDPO zastřešuje několik možností, jak zviditelnit vaši společnost, služby nebo produkty. Využít lze:
 1. interiérové reklamní formáty
 2. exteriérové reklamní formáty
 3. promo akce
 
Reklamní letáky

 • Reklamní letáky v autobusech a trolejbusech jsou umístěny za ochranným plexisklem v rámu, je nutno zachovat volné okraje o šíři cca 20mm. Nelze použít letáky většího formátu než A3 (orientované na šířku).

 • Letáky formátu menších než A4 jsou posuzovány jako formát A4. Letáky formátu A4 orientované na šířku (horizontálně) jsou posuzovány jako formát A3.

 • Letáky musí být dodány na adresu Městský dopravní podnik, a.s., Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava, popřípadě v předprodeji jízdenek, Horní náměstí 33, 746 01 Opava, nejpozději do 3 dnů před požadovanou instalací.

 • Výrobu letáků nezajišťujeme.


Visačky

 • Papírové visačky lze umístit na madla sedadel nebo na horní madla. Maximální rozměr visačky je 8,5 x 19 cm, gramáž papíru cca 200 g/m2.

 • Visačky musí být dodány na adresu MDPO, a.s., Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava, nejpozději do 3 dnů před požadovanou instalací.

 • Výrobu visaček nezajišťujeme.


Polepy na sedadlech

 • Polepy lze umístit na zadní strany sedadel v interiéru vozidel MHD

 • Polepy se dodávají v rozměrech max. 25 x 12 cm.

 • Polepy musí být dodány na adresu MDPO, a.s., Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava, nejpozději do 3 dnů před požadovanou instalací.

 • Výrobu polepu nezajišťujeme.


Interiér fólie

 • Samolepky lze umístit jen pod okny v interiéru vozidel MHD. Samolepky se dodávají v rozměrech max. 50 x 12 cm. Jsou vhodné pro krátkodobé kampaně.

 • Fólie pod okna musí být dodány na adresu MDPO,a.s, Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava, nejpozději do 3 dnů před požadovanou instalací.

 • Výrobu samolepek nezajišťujeme.


LCD panely

 • LCD panely v interiéru vozidel MHD (autobusy, trolejbusy) umožňují vysílání reklamních kampaní. Lze je tedy využít k prezentaci služeb, výrobků, k prezentaci firmy, nebo na pořádání kulturních a společenských akcí, sportovních aktivit, pozvání do divadel, do kin, na koncerty, plesy, nebo regionální slavnosti a podobně.

 • Výrobu spotu nezajišťujeme.

 • Spoty musí být dodány na adresu MDPO, a.s., Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava

Ceník reklamy ke stažení zde.
Plošná reklama
 • Plošná reklama vozidel patří k výraznému způsobu propagace, který nabízíme na vozidlech našim zákazníkům. Jde o způsob inzerce, která je velmi atraktivní, zajímavá, zaujme cestující MHD, všechny obyvatele, ale také návštěvníky města.

 • Naši zákazníci mají výběr z několika typů a možností reklamního sdělení. Jedná se o standardní polepy na vozidlech MHD, které lze umístit na karoserii, ale také na prosklené části vozu.

 • Na skla je nutno použít jednosměrné průhledné provedení polepů s atestem 8SD vydaným Ministerstvem dopravy pro ČR a homologací pro nouzové východy (perforované fólie průhledné z interiéru vozidla).

 • Výrobu a instalaci polepů si zajišťuje nájemce (objednatel) na své náklady.

 • Polepy musí být dodány na adresu MDPO, a.s., Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava 6 v termínu 3 dny před požadovanou instalací.

 • Nabízíme tyto formáty:
  • autobus - plocha A, B, C, E, G + zadní sklo
  • trolejbus - plocha B, C, D, F, G + zadní sklo
 
Celoplošná reklama
 • Celoplošná reklama na vozidlech patří k nejvýraznějšímu způsobu reklamního sdělení, který nabízíme našim zákazníkům. Tímto způsobem si můžete dlouhodobě budovat a propagovat svoji značku, produkt, službu v regionu a blízkém okolí.

 • Celoplošná reklama se nachází na všech vnějších stranách karoserie vozidla. Celoplošná reklama může být rozšířená o celoplošný polep skel autobusu, trolejbusu, vyjma výhledových skel řidiče (čelní sklo, boční okno u řidiče, skla předních dveří a prvního okna na pravé straně).

 • Na celoplošný polep skel se používají jednosměrné průhledné fólie s atestem 8SD vydaným Ministerstvem dopravy ČR a homologací pro nouzové východy (perforované fólie průhledné z interiéru vozidla).

 • V případě zájmu, může být proveden nástřik podkladové barvy dle požadavku nájemce.  V ostatních případech se firemní barvy pronajímatele překrývají polepem (fólií). Interiér vozu zůstává beze změn včetně prostor pro umístění reklamních letáků.

 • Výrobu polepu a jejich instalaci si zajišťuje nájemce (objednatel) na své náklady.

 • Jelikož se jedná o větší investici na zhotovení a realizaci polepu na vozidlech je minimální doba pronájmu reklamní plochy stanovena na 1 rok.

Mobilboard
 • Jedná se o velkoplošnou reklamní plochu na vozidlech (autobusy, trolejbusy) v tzv. síťových formátech CITY BOARD, MOBIL BOARD a SIDE BOARD včetně oken.

 • Vozidla MHD (autobusy, trolejbusy) jsou skvělým reklamním médiem. Pohybují se v místech s vysokou frekvencí osob, působí na chodce i řidiče.

 • Síťové formáty velkoplošné reklamy MOBIL BOARD, SIDE BOARD se převážně navrhují na levou stranu vozidla a CITY BOARD se mohou umístit na levou i pravou stranu vozidla.

 • Na skla je nutno použít jednosměrné průhledné polepy s atestem 8SD vydaným Ministerstvem dopravy ČR a homologací pro nouzové východy (perforované fólie průhledné z interiéru vozidla).

 • Výrobu polepu a jejich instalaci si zajišťuje nájemce (objednatel) na své náklady.

Image
Image
Image
Ceník ke stažení zde.
 • exteriérová reklama - ke stažení zde
 • interiérová reklama - ke stažení zde
 • nástřik podkladové barvy dle požadavku zákazníka - autobus/trolejbus - 80.000,-
 • pronájem vozidla pro promo akce - autobus/trolejbus
  • 1 den - 10.000,-
  • 1 týden (5 dnů) - 40.000,-
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
 
 • Jedná se o pronájem vozidla (autobus, trolejbus) k firemním účelům. Zákazník má k dispozici celý vůz včetně řidiče a může vozidlo využít k prezentaci služeb, výrobků, k prezentaci firmy, potřebám personalistů (nábory zaměstnanců) nebo také ke dni otevřených dveří atd.
 • Dle přání zákazníka se vytvoří individuální jízdní řád, lze stát i mimo klasické zastávky, podmínkou je rozsah jízd v okruhu linek MHD. Minimální doba pronájmu je 1 den.
 • K nabídkovým cenám (v Kč) je vždy účtována aktuální sazba DPH.
 • S nájemcem je sepsána smlouva o nájmu, ve které si obě smluvní strany sjednají bližší podmínky pronájmu.


Doba pronájmu Cena TR Cena AU
1 den 10 000,- 10 000,-
1 týden (5 dnů) 40 000,- 40 000,-
Please fill the required field.
Please fill the required field.
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STANOVENÉ PRO REKLAMNÍ ČINNOST
SPOLEČNOSTI
MĚSTSKÝ DOPRAVNÍ PODNIK OPAVA, A.S.

Tyto všeobecné obchodní podmínky stanovují obecné podmínky pro níže uvedené formy reklamy na a ve vozidlech (trolejbusy, autobusy) Městského dopravního podniku Opava, a.s., IČ: 646 10 250, se sídlem Opava, Bílovecká 1127/98, PSČ 747 06 (dále jen „pronajímatel“), které budou provozovány na pravidelných linkách pronajímatele.

 

 1. Konkrétní podmínky budou upraveny ve smlouvě o reklamě uzavřené mezi pronajímatelem a nájemcem reklamy (dále jen „nájemce“). Nebude-li v uzavřené smlouvě sjednáno jinak, řídí se podmínky provozování reklamy těmito všeobecnými obchodními podmínkami a platnými právními předpisy České republiky. Na uzavření smlouvy o reklamě není právní nárok.
 2. Smlouvou o reklamě se pronajímatel zaváže poskytnout nájemci reklamní plochy na a ve vozidlech pronajímatele pro vyvěšení reklamy nájemce. Nájemce se zaváže za to uhradit pronajímateli cenu. Ve smlouvě o reklamě bude uvedeno alespoň:

- identifikace smluvních stran

- velikost reklamy (druh reklamy, formát reklamy)

- umístění reklamy

- množství vozidel, na a ve kterých bude reklama instalována

- doba vyvěšení reklamy (začátek a konec)

- cena za provozování reklamy nebo způsob určení ceny

 

 1. Reklama bude provedena tak, že v ní nezaniknou provozní nápisy pro cestující (jízdní řády, přepravní řád, jiné nápisy a sdělení provozovatele pro cestující), logo firmy pronajímatele, ani evidenční číslo vozidla.

Reklama nesmí být umístěna a to ani částečně na:

 • čelním skle vozidla
 • bočním okénku u řidiče
 • dveřích
 • prvním okně za 1. dveřmi

 

Cena za provozování reklamy se řídí ceníkem provozovatele, který je platný v okamžiku uzavření smlouvy nebo vystavení faktury. Všechny ceny jsou uváděny bez sazby DPH. V cenách pro reklamu na dopravních prostředcích nejsou zakalkulovány výpadky z provozování reklamy (opravy a pravidelná údržba vozidla, omezení provozu v letním období a v období vánočních svátků V případě, že výpadek z provozování reklamy na vozidle dosáhne většího rozsahu (minimálně 1 kalendářní měsíc) ze sjednaného doby provozování reklamy zavazuje se pronajímatel:

 1. a) k bezplatnému prodloužení doby provozování reklamy na vozidle, kdy takovéto prodloužení bude odpovídat období výpadku, kdy nemohla být provozována reklama.
 2. b) v případě, že nelze prodloužit dobu provozování reklamy, poskytne pronajímatel nájemci slevu z ceny za provozování, a to o poměrnou část odpovídající období výpadku z provozování reklamy.

K úhradě ceny za provozování reklamy pronajímatel vystaví nájemci daňový doklad – fakturu se splatností 15 dní ode dne vystavení. Pronajímatel je oprávněn k ceně vyúčtovat DPH v zákonné výši. Cena bude uhrazena nájemcem na bankovní účet provozovatele uvedený ve faktuře.

V případě doby provozování reklamy delší než 1 kalendářní měsíc, je pronajímatel oprávněn požadovat úhradu ceny za provozování reklamy za každý kalendářní měsíc předem.

Pronajímatel je oprávněn požadovat plnou úhradu ceny za provozování reklamy okamžitě při uzavření smlouvy o reklamě. 

 1. Nájemce nese náklady na zhotovení reklamy, reklamních letáků, reklamních folií a jiných reklamních materiálů. Nájemce dodá pronajímateli tyto reklamní materiály v dostatečném množství a kvalitě a v časovém předstihu alespoň 3 pracovních dní před požadovaným termínem vyvěšení reklamy tak, aby pronajímatel mohl zajistit její instalaci na a ve vozidlech. V případě instalace síťových velkoplošných formátů, zajistí montáž  nájemce. Způsob montáže a demontáže je obsahem obchodní smlouvy.
 2. Nájemce v plném rozsahu odpovídá za zpracování a obsahové provedení reklamy, zejména pokud jde o grafický motiv reklamy včetně veškerých údajů v ní uvedených a za právní přípustnost této reklamy především z hlediska jejího souladu se zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy v platném a účinném znění i s dalšími obecně závaznými právními předpisy týkajícími se soutěžního práva, autorských práv, práva ochranných známek, práva na označení původu zboží, práva o patentech a chráněných vzorech, práva na ochranu osobnosti apod.

 

 

 1. Nájemce bere na vědomí skutečnosti, že všechny venkovní folie jsou ovlivňovány počasím a jinými vnějšími vlivy (kamínky, větve stromů podél cest, apod.), které mění jejich mechanické, chemické vlastnosti a po čase se začnou odlepovat nebo trhat.

Nastane-li v budoucnu tato skutečnost, pronajímatel o ní bude neprodleně informovat nájemce a současně ho vyzve k opravě reklamy. Nájemce je povinen reklamu na své náklady opravit.

 

 1. Nájemce se zavazuje odškodnit pronajímatele v souvislosti s veškerými nároky jakékoli povahy uplatňovanými třetími osobami vůči pronajímateli v důsledku provozování reklamy na majetku pronajímatele, především pak nároky uplatňovanými v souvislosti s právem autorským a právy s ním souvisejícími, právy průmyslovými a právy na označení původu a jakýmikoli dalšími právy, jakož i veškerými dalšími náklady, které vzniknou provozovateli v souvislosti s uplatněním nároků třetích osob ve smyslu tohoto článku.

 

 1. Nájemce se zavazuje, že reklama nebude propagovat zakázaná politická hnutí, ideologie nebo pornografii, nebude poškozovat dobré jméno nebo zájmy pronajímatele (ani dobré jméno a zájmy zřizovatele pronajímatele, kterým je Statutární město Opava) a nebude se příčit místním poměrům a zvyklostem. Dále se Nájemce zavazuje, že reklama bude v souladu s dobrými mravy, občanským zákoníkem a zákonem o ochraně hospodářské soutěže.

Pronajímatel si vyhrazuje právo odmítnout reklamní kampaň nebo reklamní plnění, které nebude v souladu s výše uvedeným.

 

Jakákoli reklama politických stran a hnutí, volební kampaně a jiné podobné akce, podléhají předchozímu odsouhlasení pronajímatele.

Pronajímatel si vyhrazuje právo odmítnout reklamní kampaň nebo reklamní plnění, které jsou totožné s jeho předmětem podnikání.

 

 1. Smlouva o reklamě může být uzavřena také s reklamními agenturami. Reklamním agenturám může být poskytnuta 10% provize z provozování reklamy (podmínkou je živnostenské oprávnění na reklamní činnost) a objednávka na reklamu ve výši nad 5000,- Kč za jednotlivou reklamu.

Agenturní provize a množstevní slevy se nekumulují.

 

 1. Nájemce bere na vědomí, že množství reklamních ploch je omezené. Pronajímatel si vyhrazuje právo reklamní kampaň nebo reklamní plnění v požadovaném termínu odmítnout v případě vysoké obsazenosti reklamních ploch.

 

 1. Pronajímatel je povinen zajistit čitelnost reklamy, udržovat reklamu v řádném stavu, odpovídajícímu jejímu účelu a estetickým nárokům včetně udržování přiměřené čistoty.

Nájemce má zodpovědnost za použité folie a materiály reklamy, které si nechá sám ve vlastní režii vyrobit.

Dojde-li v průběhu smluvního období k poškození instalovaných reklam při dopravní nehodě, pronajímatel neprodleně zajistí výrobu a instalaci nové reklamy na náklady toho, kdo poškození zavinil.

Pronajímatel neručí za odcizení nebo ztrátu reklamy či za její poškození vandaly.

Pronajímatel dále neručí za samovolné odlepování samolepicí folie.

Nájemce se zavazuje respektovat, že odstranění reklamní folie a reklam provádí vždy pouze pronajímatel.

 

 1. Nájemce se zavazuje respektovat právo pronajímatel umístit na další reklamní plochy na a ve vozidlech jakoukoli jinou reklamu kteréhokoli jiného nájemce.

Nájemce se zavazuje respektovat nutnost odstávky vozidla k provedení běžných typů údržby, provedení přípravy na technickou kontrolu a odstávky dané běžným provozním režimem. Není-li uvedeno nebo sjednáno jinak, nájemce za dobu odstávky nemá nárok na slevu z ceny.

Nájemce není oprávněn určovat trasu nebo linku, na které bude provozovatel provozovat vozidlo, na kterém je reklama nájemce.

 

 1. Právo nájemce, aby pronajímatel provozoval reklamu, zaniká uplynutím doby, na kterou byl smluvní vztah sjednán, nedohodnou-li se písemně pronajímatel s nájemcem jinak.

  

Dne 25. 3. 2020

Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Kontakt:
obchod@mdpo.cz
+420 553 759 062