Reklamní činnosti

Reklamní činnost MDPO zastřešuje několik možností, jak zviditelnit vaši společnost, služby nebo produkty. Využít lze:
 1. interiérové reklamní formáty
 2. exteriérové reklamní formáty
 3. promo akce
 
Reklamní letáky

 • Nelze použít letáky většího formátu než A3 (orientované na šířku).
 • Letáky formátu menších než A4 jsou posuzovány jako formát A4.
 • Letáky formátu A4 orientované na šířku (horizontálně) jsou posuzovány jako formát A3.
 • Letáky v autobusech a trolejbusech jsou umístěny v rámu za ochranným plexisklem, je nutno zachovat volné okraje o šíři cca 20 mm.
 • Cena za přeinstalaci letáků v průběhu pronájmu činí 18 Kč/1 ks.
 • Výrobu letáků nezajišťujeme. Montáž a demontáž provádí MDPO.
 • Letáky musí být dodány (osobně nebo poštou) tři pracovní dny předem na adresu:    
Městský dopravní podnik Opava, a.s., Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava 6


Polepy na sedadlech

 • V jednom vozidle lze umístit maximálně 8 ks polepů.   
 • Minimální doba pronájmu je 14 dní.
 • Polepy lze umístit na zadní strany sedadel v interiéru vozidel MHD.
 • Polepy se dodávají v rozměrech max. 25 x 12 cm.
 • Výrobu a grafický návrh polepů nezajišťujeme.
 • Montáž a demontáž provádí MDPO.
 • Polepy musí být dodány 3 pracovní dny před instalací na adresu:

Městský dopravní podnik Opava, a.s., Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava 6

Interiér polepy

 • Polepy lze umístit pod okny v interiéru vozidel MHD, v jednom vozidle lze umístit maximálně 4 ks polepů.
 • Minimální doba pronájmu je 14 dní.
 • Polepy se dodávají v rozměrech max. 50 x 12 cm.
 • Výrobu a grafický návrh polepů nezajišťujeme.
 • Montáž a demontáž provádí MDPO.
 • Polepy musí být dodány 3 pracovní dny před instalací na adresu:

Městský dopravní podnik Opava, a.s., Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava 6


LCD panely

LCD panely v dopravních prostředcích MHD v Opavě jsou nainstalovány v 15 ks nízkopodlažních autobusů.

LCD panely umožňují vysílání reklamních kampaní ve formě video spotu nebo statického obrázku.

LCD panely lze je tedy využít k prezentaci služeb, výrobků, k prezentaci firmy, nebo na pořádání kulturních a společenských akcí, sportovních aktivit atd.          

 • Pravidelná doba zobrazování je 17.00h denně, od 5.00h – do 22.00h 7 dní v týdnu.
 • Délka základního video spotu 10/20/30/40/60 vteřin.
 • LCD panel rozlišení 1920 x 540.
 • Formát: avi, bmp
 • Přehrávání video spotu a statického obrázku ve formě smyčky. Počet spotů v hodině se odvíjí od délky spotu.
 • Maximální objem dat 20 MB.
 • Výrobu video spotu a statického obrázku nezajišťujeme.
 • Spoty a obrázky musí být dodány v elektronické podobě e-mailem na adresu: obchod@mdpo.cz
 • Termín: 3 pracovní dny před samotnou instalací

 


Ceník reklamy ke stažení zde.
Standardní polepy - levá a pravá strana, zadní strana a zadní skla

 • Naši zákazníci mají výběr z několika typů a možností reklamního sdělení. Jedná se o standardní polepy na vozidlech MHD, které lze umístit na karoserii, ale také na prosklené části vozu.
 • Na skla je nutno použít jednosměrné průhledné provedení polepů s atestem 8SD vydaným Ministerstvem dopravy pro ČR a homologací pro nouzové východy (perforované fólie průhledné z interiéru vozidla).
 • Polepy se dodávají v minimálním rozměru 50 x 12 cm.
 • Malé polepy do 1m2 instaluje MDPO, a.s. dle platného ceníku instalace. Polepy rozměru více než 1m2 instaluje objednavatel na své náklady a nese za ně zodpovědnost.
 • Výrobu polepů MDPO nezajišťuje.
 • Náklady na grafický návrh i jeho realizaci nese nájemce.
 • Nájemce rovněž odpovídá za etickou i právní čistotu vlastní reklamy.
 • Při montáži MDPO musí být polepy dodány 3 pracovní dny před instalací na adresu:  Městský dopravní podnik Opava, a.s., Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava 6
 • Nabízíme tyto formáty:
  • autobus - plocha A, B, C, E, G + zadní sklo
  • trolejbus - plocha B, C, D, F, G + zadní sklo
 
Celovozová reklama včetně skel

Celo plošná reklama se nachází na všech vnějších stranách karoserie vozidla. Jelikož se jedná o větší investici na zhotovení a realizaci polepu na vozidlech, minimální doba pronájmu reklamní plochy je stanovena na 12 měsíců.

Celoplošná reklama může být rozšířena o celoplošný polep skel autobusu, trolejbusu, vyjma výhledových skel řidiče (čelní sklo, boční okno u řidiče, skla předních dveří a prvního okna na pravé straně).

Na celoplošný polep skel se používají jednosměrné průhledné fólie s atestem 8SD vydaným Ministerstvem dopravy ČR a homologací pro nouzové východy (perforované fólie průhledné z interiéru vozidla).

V případě zájmu, může být proveden nástřik podkladové barvy dle požadavku nájemce. V ostatních případech se firemní barvy pronajímatele překrývají polepem (fólií). Interiér vozu zůstává beze změn včetně prostor pro umístění reklamních letáků.

 

 • Výrobu polepů zajišťuje na své náklady zákazník.
 • Náklady na grafický návrh i jeho realizaci a instalaci (včetně zodpovědnosti za ně) nese nájemce.
 • Nájemce rovněž odpovídá za etickou i právní čistotu vlastní reklamy.
 • Před vlastní instalací je potřebné příslušný grafický návrh na celo vozovou, nebo velkoplošnou reklamu konzultovat s mistrem údržby vozidel MHD tak, aby její realizací nebyly narušeny podmínky stanovené pro provoz hromadných dopravních prostředků na veřejných komunikacích.
 • Náklady na udržování celo vozových a velkoplošných reklam a jejich odstranění po ukončení jejich provozování jsou zahrnuty v nabídkových cenách.
 • S nájemcem bude sepsána řádná smlouva o nájmu, ve které si obě smluvní strany sjednají bližší podmínky pronájmu. Ke smlouvě o nájmu je přiložen grafický návrh reklamy objednatele.
 • V individuálních případech je možné sjednat odlišné podmínky předkládané v této nabídce a promítnout je do uzavřené smlouvy o nájmu.
 
Polepy formátu MOBIL BOARD

 • Jedná se o velkoplošnou reklamní plochu na vozidlech (autobusy, trolejbusy) v tzv. síťových formátech CITY BOARD, MOBIL BOARD a SIDE BOARD včetně oken.
 • Vozidla MHD (autobusy, trolejbusy) jsou skvělým reklamním médiem. Pohybují se v místech s vysokou frekvencí osob, působí na chodce i řidiče.
 • Síťové formáty velkoplošné reklamy MOBIL BOARD, SIDE BOARD se převážně navrhují na levou stranu vozidla a CITY BOARD se mohou umístit na levou i pravou stranu vozidla.
 • Na skla je nutno použít jednosměrné průhledné polepy s atestem 8SD vydaným Ministerstvem dopravy pro ČR a homologací pro nouzové východy (perforované fólie průhledné z interiéru vozidla).
 • Výrobu a montáž polepů nezajišťujeme.
 • Náklady na grafický návrh i jeho realizaci (včetně zodpovědnosti za ně) nese nájemce.
 • Nájemce rovněž odpovídá za etickou i právní čistotu vlastní reklamy.
Image
Image
Image
Zadní čela vozidel

 • Výrobu a montáž polepů si zajišťuje zákazník na své náklady.
 • Cenu za grafický návrh i jeho realizaci nese nájemce.
 • Nájemce rovněž odpovídá za etickou i právní čistotu vlastní reklamy.
 • Na skla je nutno použít jednosměrné průhledné fólie s atestem 8SD vydaným Ministerstvem dopravy ČR a homologací pro nouzové východy (perforované fólie průhledné z interiéru vozidla).


Ceník ke stažení zde.
Pronájem reklamního prostoru v mobilní aplikaci

Jedná se o pronájem reklamního prostoru v mobilní aplikaci vyhledávání odjezdů v MHD o velikosti 793x1169 px.

 • Výrobu reklamy si zajišťuje zákazník na své náklady.
 • Termín dodání: 3 pracovní dny v elektronické podobě před požadovanou instalací.

Pronájem velkoplošného monitoru na Předprodeji 

Jedná se o pronájem prostoru na velkoplošném monitoru na Předprodeji jízdenek na Horním náměstí pro reklamní spoty zákazníka. Grafika reklamy musí být dodána ve formátu jpg, png o velikosti 1920x1080 px.

 • Výrobu reklamy si zajišťuje zákazník na své náklady.
 • Termín dodání: 3 pracovní dny v elektronické podobě před požadovanou instalací.

Ceník reklamy zde.
 • interiérová reklama - ke stažení zde
 • exteriérová reklama - ke stažení zde
 • on-line reklama a velkoplošný monitor - ke stažení zde
 • nástřik podkladové barvy dle požadavku zákazníka - autobus/trolejbus - 80.000,-
 • pronájem vozidla pro promo akce - autobus/trolejbus
  • 1 den - 10.000,-
  • 1 týden (5 dnů) - 40.000,-
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
 
 • Jedná se o pronájem vozidla (autobus, trolejbus) k firemním účelům. Zákazník má k dispozici celý vůz včetně řidiče a může vozidlo využít k prezentaci služeb, výrobků, k prezentaci firmy, potřebám personalistů (nábory zaměstnanců) nebo také ke dni otevřených dveří atd.
 • Dle přání zákazníka se vytvoří individuální jízdní řád, lze stát i mimo klasické zastávky, podmínkou je rozsah jízd v okruhu linek MHD. Minimální doba pronájmu je 1 den.
 • K nabídkovým cenám (v Kč) je vždy účtována aktuální sazba DPH.
 • S nájemcem je sepsána smlouva o nájmu, ve které si obě smluvní strany sjednají bližší podmínky pronájmu.


Doba pronájmu Cena TR Cena AU
1 den 10 000,- 10 000,-
1 týden (5 dnů) 40 000,- 40 000,-
Please fill the required field.
Please fill the required field.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STANOVENÉ PRO PRONÁJEM REKLAMNÍCH PLOCH

SPOLEČNOSTI

MĚSTSKÝ DOPRAVNÍ PODNIK OPAVA, a.s.

Tyto všeobecné obchodní podmínky stanovují základní obecné podmínky pro pronájem reklamních ploch ve vozidlech městské hromadné dopravy osob (trolejbusy, autobusy) ve vlastnictví Městského dopravního podniku Opava, a.s., IČ: 646 10 250, se sídlem Opava, Bílovecká 1127/98, PSČ 747 06 (dále jen „pronajímatel“), které jsou provozovány na pravidelných linkách pronajímatele ve městě Opava a příměstských obcích (autobusové linky Komárov, Suché Lazce, Podvihov, Raduň, Vršovice, Chvalíkovice, Otice, Slavkov, Vlaštovičky, Milostovice, Držkovice, Vávrovice a Malé Hoštice). Dále zahrnují tyto všeobecné obchodní podmínky pronájem reklamních ploch ve výlohách Předprodeje jízdenek MHD na Horním náměstí 33 v Opavě.

 

 

 1. Konkrétní podmínky budou upraveny ve smlouvě o reklamě-objednávce (dále jen „smlouva “) uzavřené mezi pronajímatelem a nájemcem reklamy (dále jen „nájemce“). Nebude-li v uzavřené smlouvě sjednáno jinak, řídí se podmínky provozování reklamy těmito všeobecnými obchodními podmínkami a platnými právními předpisy České republiky. Na uzavření smlouvy o reklamě není právní nárok.

 

 1. Smlouvou o reklamě se pronajímatel zaváže poskytnout nájemci reklamní plochy na a ve vozidlech pronajímatele pro vyvěšení reklamy nájemce. Nájemce se zaváže za to uhradit pronajímateli nájemné. Ve smlouvě o reklamě bude uvedeno alespoň:

- identifikace smluvních stran

- velikost reklamy (druh reklamy, formát reklamy)

- umístění reklamy

- množství vozidel, na a ve kterých bude reklama instalována

- doba vyvěšení reklamy (začátek a konec)

-  nájemné za provozování reklamy nebo způsob určení nájemného

 

 1. Reklama bude provedena tak, že v ní nezaniknou provozní nápisy pro cestující (jízdní řády, přepravní řád, jiné nápisy a sdělení provozovatele pro cestující), logo firmy pronajímatele, ani evidenční číslo vozidla.
Reklama nesmí být umístěna a to ani částečně na:

 • čelním skle vozidla
 • bočním okénku u řidiče
 • prvních dveřích (nástupní dveře)
 • prvním okně za prvními dveřmi (nástupními dveřmi)

 

Nájemné za provozování reklamy se řídí ceníkem provozovatele, který je platný v okamžiku uzavření smlouvy. Všechny ceny jsou uváděny bez sazby DPH. V ceníku pro reklamu na dopravních prostředcích jsou zakalkulovány nahodilé výpadky z provozování reklamy (opravy a pravidelná údržba vozidla, omezení provozu v letním období a v období vánočních svátků). V případě, že výpadek z provozování reklamy na vozidle dosáhne většího, nenahodilého rozsahu (minimálně nepřetržitě 1 kalendářní měsíc) ze sjednané doby provozování reklamy, zavazuje se pronajímatel:

 1. a) k bezplatnému prodloužení doby provozování reklamy na vozidle, kdy takovéto prodloužení bude odpovídat období výpadku, kdy nemohla být provozována reklama.
 2. b) v případě, že nelze prodloužit dobu provozování reklamy, poskytne pronajímatel nájemci slevu z nájmu za provozování, a to o poměrnou část odpovídající období výpadku z provozování reklamy.

K úhradě nájemného za provozování reklamy pronajímatel vystaví nájemci daňový doklad – fakturu se splatností 14 dní ode dne vystavení. Pronajímatel je oprávněn k sjednané výši nájemného vyúčtovat DPH v zákonné výši. Nájemné bude uhrazeno nájemcem na bankovní účet provozovatele uvedený na faktuře, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak (např. platba v hotovosti).

V případě doby provozování reklamy delší než 1 kalendářní rok, je pronajímatel oprávněn požadovat úhradu nájemného za provozování reklamy za každý kalendářní měsíc předem.

Pronajímatel je rovněž oprávněn požadovat plnou úhradu nájemného za provozování reklamy okamžitě při uzavření smlouvy o reklamě. 

 

 1. Nájemce nese náklady na zhotovení reklamy (reklamních letáků, reklamních folií, videí do LCD panelů, reklamy k zobrazení v mobilní aplikaci apod. -dále jen „reklamní materiály“). Reklamní letáky k umístění v interiéru vozidla, videa do LCD panelů, reklamy k zobrazení v mobilní aplikaci se zavazuje nájemce dodat pronajímateli v dostatečném množství a kvalitě a v časovém předstihu min. 3 pracovní dny před požadovaným termínem vyvěšení reklamních letáků, aby pronajímatel mohl zajistit její instalaci ve vozidlech. U reklamních letáků umístěných v interiéru vozidla zajišťuje pronajímatel jejich instalaci i jejich odstranění. V případě ostatních reklamních materiálů určených k instalaci na vnější karosérii vozidla (reklamní folie, síťové velkoplošné formáty, celovozová reklama), si zajišťuje jejich instalaci nájemce svými prostředky a na své náklady. Demontáž reklamních materiálů z vnější karosérie vozidla zajišťuje vždy pronajímatel. Cena za demontáž je již zahrnuta ve výši nájmu resp. zahrnuta v ceníkových položkách uvedených v ceníku pronajímatele. 1. Nájemce v plném rozsahu odpovídá za zpracování a obsahové provedení reklamy, zejména pokud jde o grafický motiv reklamy včetně veškerých údajů v ní uvedených a za právní přípustnost této reklamy především z hlediska jejího souladu se zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy v platném a účinném znění i s dalšími obecně závaznými právními předpisy týkajícími se soutěžního práva, autorských práv, práva ochranných známek, práva na označení původu zboží, práva o patentech a chráněných vzorech, práva na ochranu osobnosti apod.
 2. Nájemce bere na vědomí skutečnosti, že všechny venkovní folie jsou ovlivňovány počasím a jinými vnějšími vlivy (kamínky, větve stromů podél cest, apod.), které mohou změnit jejich mechanické, chemické vlastnosti a po čase se začnou samovolně odlepovat nebo strhávat. Pronajímatel tak neručí za jejich odlepování či odtrhávání z výše uvedených důvodů. Nastane-li v budoucnu tato skutečnost, pronajímatel o ní bude neprodleně informovat nájemce. Dojde-li však v průběhu smluvního období k poškození instalovaných reklam při dopravní nehodě, pronajímatel neprodleně zajistí výrobu a instalaci nové reklamy na náklady toho, kdo poškození zavinil. Pronajímatel dále neručí za odcizení nebo ztrátu reklamy či za její poškození vandaly.
 3. Nájemce se zavazuje odškodnit pronajímatele v souvislosti s veškerými nároky jakékoli povahy uplatňovanými třetími osobami vůči pronajímateli v důsledku provozování reklamy na majetku pronajímatele, především pak nároky uplatňovanými v souvislosti s právem autorským a právy s ním souvisejícími, právy průmyslovými a právy na označení původu a jakýmikoli dalšími právy, jakož i veškerými dalšími náklady, které vzniknou provozovateli v souvislosti s uplatněním nároků třetích osob ve smyslu tohoto článku.
 4. Nájemce se zavazuje, že reklama nebude propagovat zakázaná politická hnutí, ideologie nebo pornografii, nebude poškozovat dobré jméno nebo zájmy pronajímatele (ani dobré jméno a zájmy zřizovatele pronajímatele, kterým je Statutární město Opava) a nebude se příčit místním poměrům a zvyklostem. Dále se Nájemce zavazuje, že reklama bude v souladu s dobrými mravy, občanským zákoníkem a zákonem o ochraně hospodářské soutěže. Pronajímatel si vyhrazuje právo odmítnout reklamní kampaň nebo reklamní plnění, které nebude v souladu s výše uvedeným. Jakákoli reklama politických stran a hnutí, volební kampaně a jiné podobné politicky zaměřené reklamní akce, podléhají předchozímu odsouhlasení pronajímatele.
 5. Nájemce bere na vědomí, že množství reklamních ploch je omezené. Pronajímatel si vyhrazuje právo reklamní kampaň nebo reklamní plnění v požadovaném termínu odmítnout v případě vysoké obsazenosti reklamních ploch. Pronajímatel si vyhrazuje právo odmítnout reklamní kampaň nebo reklamní plnění, které jsou totožné s jeho předmětem podnikání.
 6. Pronajímatel je povinen zajistit čitelnost reklamy, udržovat reklamu v řádném stavu, odpovídajícímu jejímu účelu a estetickým nárokům včetně udržování přiměřené čistoty, vyjma ustanovení uvedená v bodě 6. Obchodních podmínek.
 7. Nájemce se zavazuje respektovat právo pronajímatel umístit na další reklamní plochy na a ve vozidlech jakoukoli jinou reklamu kteréhokoli jiného nájemce.
 8. Nájemce není oprávněn určovat trasu nebo linku, na které bude provozovatel provozovat vozidlo, na kterém je reklama nájemce.
 9. Právo nájemce, aby pronajímatel provozoval reklamu, zaniká uplynutím doby, na kterou byl nájem sjednán, nedohodnou-li se písemně pronajímatel s nájemcem jinak.

 10. Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající, zveřejnit. Dále bere nájemce na vědomí, že pronajímatel je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru  smluv,  zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy v registru smluv.
 11. Nájemce bere na vědomí, ve smyslu ustanovení § 89 zákona číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád, že ve věcech souvisejících s jednotlivými uzavřenými smlouvami uzavíranými mezi smluvními stranami, bude v prvém stupni v případě věcné příslušnosti okresního soudu pro ten který případ místně příslušným Okresní soud v Opavě a v případě věcné příslušnosti krajského soudu pro ten který případ, bude místně příslušným Krajský soud v Ostravě.
 12. Pronajímatel stanovuje, v případě prodlení nájemce s platbou nájemného, sankci ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení oproti termínu splatnosti uvedeného na příslušném platebním dokladu vystaveným pronajímatelem za pronájem reklamní plochy.

 

 

Dne 17. 5. 2022

Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Kontakt:

obchod@mdpo.cz
+420 553 759 062

© 2022 MDPO, a.s. | All rights reserved |