Pravidla soutěže MASKOT MDPO

Organizátor soutěže:

   • Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Komu je soutěž určena:

   • Žákům a žákyním 5. až 9. třídy základních škol

Trvání soutěže:

   • 7. 2020 – 31. 10. 2020.

Podstata soutěže:

   • Návrh maskota pro Městský dopravní podnik Opava, a.s. Žáci/žákyně nakreslí nebo namalují svůj nápad, který doručí do 31. 10. 2020 osobně na Předprodej jízdenek (Horní náměstí 33, 746 01 Opava), poštou do sídla společnosti (MDPO, a.s., Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava) nebo na e-mail (sekretariat@mdpo.cz). Na svůj návrh dítě uvede: jméno, příjmení, třídu a název základní školy, kterou navštěvuje, kontakt na rodiče (jméno, příjmení, telefonní číslo).

 

Určení vítěze:

   • Z doručených návrhů vybere vítězný návrh porota tvořena zástupci MDPO, a.s.

 Cena pro vítěze:

   • Notebook v hodnotě do 10.000,-. Organizátor si vyhrazuje právo změnit typ výherního notebooku dle aktuálně dostupných zásob dodavatele.

Organizátor si vyhrazuje právo soutěž zkrátit, zrušit či změnit pravidla soutěže. Výherce nemá právo na finanční náhradu za notebook či jinou kompenzaci. Organizátor nenese záruku za předané výherní zboží.

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů pro účastníky soutěže MASKOT MDPO

Totožnost a kontaktní údaje správce

Městský dopravní podnik Opava, a.s., Bílovecká 1127/98, Opava 747 06

IČO: 64610250

Účel a právní základ zpracování

Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro organizaci a vyhodnocení soutěže a naplnění práv a povinností vyplývajících z pravidel soutěže. V případě neposkytnutí osobních údajů pro tento účel se nebudete moci soutěže zúčastnit (smluvní požadavek).

Příjemci osobních údajů

Zaměstnanci MDPO, a.s., kteří jsou pověřeni konkrétními úkoly k naplnění účelu zpracování.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání soutěže a dále s ohledem na promlčecí lhůtu, dle občanského zákoníku, po dobu 3 let od ukončení soutěže. Po ukončení soutěže bude právním základem tohoto zpracování oprávněný zájem správce na ochranu svých práv a doložení splnění povinností vyplývajících z pořádání soutěže.

Práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů, příp. vznést námitku. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu, jímž je Úřad na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů

poverenec@mdpo.cz nebo 553 759 064

© 2022 MDPO, a.s. | All rights reserved |