Pravidla soutěže CESTUJTE MĚSÍC ZDARMA

Organizátor soutěže:
  • Městský dopravní podnik Opava, a.s. (dále jen „MDPO“)
 
Komu je soutěž určena:
  • Držitelům čipové karty vydané MDPO
  • Soutěže se nesmí zúčastnit osoby, které cestování MHD využívají v rámci své pracovní činnosti (přeprava poštovních a jiných zásilek, přeprava tisku apod.)
 
Trvání soutěže:
  • 9. 2020 – 30. 11. 2020.
 
Podstata soutěže / určení vítěze:
  • 10 cestujících, kteří za měsíc absolvují nejvíce jízd uskutečněných na svou čipovou kartu, bude zařazeno do slosování. Slosování proběhne vždy po ukončení měsíce září, říjen a listopad 2020.
  • Číslo vítězné karty bude uveřejněno na Facebooku MDPO, webových stránkách a Předprodeji jízdenek nejpozději do 5. 10., 6. 11. a 4. 12. 2020.
  • Cenu je možné vyzvednout na Předprodeji jízdenek – Horní náměstí 33, Opava nejpozději do 7 pracovních dnů od uveřejnění vítěze.
 
Cena pro vítěze:
  • Měsíční kupón na jízdné pro zónu 30.
 
Městský dopravní podnik Opava, a.s. si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, nebo soutěž předčasně ukončit.
 
Soutěžící nemá právo žádat finanční náhradu za vyhranou odměnu, dále není možno uplatnit právo na vrácení jízdného za nevyužitou nebo jen částečně využitou časovou jízdenku z důvodů, které jsou na straně cestujícího.
© 2022 MDPO, a.s. | All rights reserved |