Pořízení trolejbusů MDPO, a.s.

Název projektu:

Pořízení trolejbusů MDPO, a.s.

Registrační číslo:

CZ.1.10/1.3.00/11.01515

Žadatel:

Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Poskytovatel dotace:

Strukturální fondy EU, Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

Datum ukončení projektu:

30.7.2015

Popis projektu:

Hlavním cílem projektuje zkvalitnění dopravní infrastruktury veřejné hromadné dopravy v Opavě, pořízením 7 ks nízkopodlažních trolejbusů, které doplní stávající stav trolejbusů pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti stávajících trolejbusových linek a spojů. Realizací projektu dojde ke zvýšení počtu nízkopodlažních trolejbusů z 18 na 25, což zvýší podíl nízkopodlažních trolejbusů z 66,6% na 73,5 %.

Projekt Pořízení trolejbusů MDPO, a.s. byl zahájen v srpnu 2013 definováním záměru na realizaci v souladu s přijatou strategií společnosti. Následně projekt promptně reagoval na situaci po požáru v říjnu 2013, kdy bylo zničeno 7 trolejbusů. Došlo k vytvoření partnerství se SMO pro realizaci projektu. Dne 12. března 2014 byla podepsána Kupní smlouva s vybraným dodavatelem ŠKODA ELECTRIC, a.s. Dne 26. srpna 2014 bylo dodáno v souladu se smlouvou prvních 5 nových trolejbusů. Dodání posledních 2 trolejbusů proběhne v květnu 2015.

Pět nových trolejbusů v Opavě

Městský dopravní podnik Opava, a.s. je po devastujícím požáru dne 20. 10. 2013 opět téměř v plné síle. Oheň tehdy zničil 7 trolejbusů a způsobil značné škody na majetku. V úterý 26. 8. 2014 plzeňská ŠKODA ELECTRIC, a.s. slavnostně předala MDPO, a.s. prvních 5 z celkových 7 kusů nových vozidel.

Jedná se o v Opavě již provozovaný typ ŠKODA Solaris 26 Tr, který je plně nízkopodlažní a umožňuje bezbariérový přístup do vozidla. Trolejbusy jsou navíc mimo klimatizované pracoviště řidiče vybaveny LED osvětlením a kamerou pro couvání. Vozidla jsou financována z 40% z evropských fondů ROP a z 60% ze zdrojů MDPO.

Slavnostního převzetí a uvedení do provozu se zúčastnil primátor města Opavy Prof. Zdeněk Jirásek, náměstek primátora pro dopravu Daniel Žídek, předseda představenstva a ředitel společnosti ing. Radek Filipczyk společně se zástupci výrobce a dalšími pozvanými hosty.

8. 6. 2015

Květa dorazila do Opavy jako první a Opasaurus ji těsně následoval

Plzeňská ŠKODA ELECTRIC, a.s. předala MDPO, a.s. dne 27. května 2015 poslední 2 z celkových 7 kusů nových vozidel, pořízených v rámci projektu CZ.1.10/1.3.00/11.01515 Pořízení trolejbusů MDPO, a.s. Ty se představily v celé své kráse opavské veřejnosti 6. června 2015 na Dni otevřených dveří v rámci oslav 110 výročí městské dopravy v Opavě za účasti čelních představitelů města.

Nové trolejbusy nesou názvy Květa a Opasaurus. Těmito netradičními názvy je pojmenovaly žačky opavských základních škol Adéla Seidlová a Jana Hopjanová. Novotou vonící vozy s čísly 312 a 313, tak rozšířily flotilu dětmi pojmenovaných vozů, které již od září 2014 jezdí opavskými ulicemi.

Jedná se o v Opavě již provozovaný typ ŠKODA Solaris 26 Tr. Tyto vozy jsou plně nízkopodlažní a umožňují bezbariérový přístup do vozidla. Nové trolejbusy jsou navíc vybaveny LED osvětlením a kamerou pro bezpečnější couvání.

Celková cena pořizovaných 7 ks trolejbusů činí 68 915 000,- Kč, spolufinancování Evropské unie je ve výši 40% způsobilých výdajů, zbylá část je hrazena z vlastních zdrojů Městského dopravního podniku Opava, a.s.

16.2.2015 Opava