Rekonstrukce objektu vozovny MDPO, a.s.

Název projektu:

Rekonstrukce objektu vozovny MDPO, a.s.

Registrační číslo:

CZ.1.10/1.3.00/14.01817

Žadatel:

Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Poskytovatel dotace:

Strukturální fondy EU, Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

Datum ukončení projektu:

31.5.2016

Popis projektu:

Hlavním cílem je opětovné zajištění parkování trolejbusů a nově také autobusů MDPO v kryté vozovně, což má pozitivní dopady na zkvalitnění poskytovaných služeb MDPO, a.s.

Předmětem projektu je rekonstrukce odstavné haly – vozovny v areálu MDPO, a.s. která byla zničena požárem v říjnu 2013. V rámci realizace projektu došlo k technickému zhodnocení haly zahrnujícímu mj. lepší bezpečnostní prvky či prostorové uspořádání v návaznosti na aktuální potřeby MDPO, a.s. Ve vozovně je kromě parkování trolejbusů nově umožněno také parkování autobusů s pohonem na naftu i CNG. Celková kapacita haly se nezměnila.

Financování tohoto projektu Evropskou unií bude do výše 100 % celkových způsobilých výdajů, které činí 5 600 tis. Kč.