Modernizace komunikace mezi dispečinkem a vozidlem v MDPO

Název projektu:

Modernizace komunikace mezi dispečinkem a vozidlem v MDPO

Registrační číslo:

CZ.1.10/1.3.00/12.01723

Žadatel:

Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Poskytovatel dotace:

Strukturální fondy EU, Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

Datum ukončení projektu:

30.9.2015

Popis projektu:

Hlavním cílem je zkvalitnění dopravní infrastruktury v Opavě přechodem z analogové radiové sítě na digitální, která výrazně zkvalitní stávající služby a přinese rozšíření o další možnosti komunikace.

Předmětem projektu je technologické zařízení pro komunikaci mezi vozidly veřejné hromadné dopravy v Opavě a dispečinkem. Je pořízena základnová stanice pro přenos signálu a 85 ks radiostanic, z toho 75 ks vozidlových radiových stanic (34 ks do trolejbusů a 34 ks do autobusů, 6 ks do technologických vozidel a 1 ks na dispečink) a 10 ks ručních stanic.

Způsobilé výdaje projektu činí 3 676 000,- Kč, spolufinancování Evropské unie je ve výši 85%, 15% je hrazeno z vlastních zdrojů Městského dopravního podniku Opava, a.s.