Předprodej jízdenek
 • Kontaktní místo - Horní nám. 33,
 • 746 01 Opava, telefon: 553 712 521
 • Provozní doba: Po - Pá 7:30 - 17:30 h
 • V předprodeji získáte informace o přepravě, vyřízení a pořízení čipových karet, které umožňují levnější přepravu osob v MHD.

Jednotlivé jízdenky

Časové jízdenky

Opavská jízdenka

Tarifní podmínky

Přepravní podmínky

Čipová karta

Přepravní kontrola

HOTOVOSTNÍ PLATBA

ELEKTRONICKÁ PENĚŽENKA

PLATEBNÍ KARTA V TROLEJBUSECH

15 Kč
20 Kč - přestupní jízdenka
10 Kč
12 Kč - přestupní jízdenka
10 Kč
12 Kč - přestupní jízdenka
12 Kč
4 Kč - přestupní jízdné do 30 minut - doplatek k plnému jízdnému 12 Kč
7 Kč
2 Kč - přestupní tarif do 30 minut - doplatek k zlevněnému jízdnému 7 Kč

7 Kč

13 Kč
16 Kč - přestupní jízdenka
8 Kč
10 Kč - přestupní jízdenka

8 Kč
10 Kč - přestupní jízdenka

OPAVSKÁ JÍZDENKA

CENA JÍZDNÉHO                       

13 Kč  (+ přestup do 10 min.)                                                               

16 Kč  (+ přestup do 30 min. )                                                             

CENA JÍZDNÉHO                     

8 Kč  (+ přestup do 10 min.)                       

10 Kč  (+ přestup do 30 min. )                      

Od 1. 5. 2019 bude možné platit jízdné ve vozidlech MDPO, a.s. přes mobilní aplikaci OPAVSKÁ JÍZDENKA. Tuto aplikaci si cestující stáhne a nainstaluje z Google play nebo App Store. Dalším krokem je nutná instalace aplikace Masterpass s přiřazenou bankovní platební kartou s právem nákupu na internetu.

Jak postupovat: 

 • Zakoupit si jízdenku již před nástupem do vozidla (počet jízdenek není omezený)
 • Při nástupu do vozidla bez vyzvání předložit řidiči ke kontrole mobilní telefon s aktivním displejem a se zobrazenou platnou (zelenou) jízdenkou
  (cestující nákup dalších jízdenek prokáže řidiči „stránkováním“ v mobilu).
 • Počet přestupů je omezen pouze dobou platnosti jízdenky.
 • V případě přepravní kontroly předložit revizorovi ke kontrole mobilní telefon s aktivním displejem a se zobrazenou jízdenkou, kterou se prokázal řidiči při nástupu do vozidla.
 • Rozhodující pro uznání zaplacení jízdného je platnost Opavské jízdenky v době nástupu (přestupu) do vozidla.

Přejeme Vám příjemné cestování městskou dopravou v Opavě pomocí moderního způsobu platby jízdného.

 • Cestující si v aplikaci Opavská jízdenka vybere ze seznamu požadovaný typ jízdenky.
 • Cestující odsouhlasí nákup vybrané jízdenky přes aplikaci Masterpass.
 • Ověření – pin (nebo otisk prstu…).
 • Detail platby – nutnost potvrzení.
 • Autorizace platby
 • Modrá jízdenka
  -po zaplacení jízdného se na displeji mobilu zobrazí nejprve jízdenka modré barvy (předchystaná jízdenka) trvá max. do 30 sek., slouží cestujícímu ke kontrole, že jízdné bylo zaplaceno,
  (ve spodní části displeje se odpočítává čas do začátku platnosti jízdenky)
 • Zelená jízdenka - PLATNÁ JÍZDENKA
  -na displeji mobilu se zobrazí jízdenka zelené barvy,-opravňuje cestujícího k nástupu (i opakovanému) do vozidla.
 • Červená jízdenka - NEPLATNÁ JÍZDENKA
  -po vypršení doby platnosti jízdenky se zelená barva jízdenky změní na červenou
  -cestující smí dokončit započatou jízdu až do cílové stanice, avšak nesmí již přestoupit do dalšího vozidla.
 • Cestujícímu je na jeho e-mail doručen doklad o zaplacení jízdného.

         Zaplacení jízdného pro spolucestujícího nebo dovozného za zavazadlo

         Nákup každé další jízdenky probíhá samostatně dle uvedeného postupu

Obchodní podmínky mobilní aplikace
 
Aplikace OPAVSKÁ JÍZDENKA (dále jen OPAVSKÁ JÍZDENKA)  je určena pro nákup jízdního dokladu (jednorázové jízdenky, přestupní jízdenky a úhradu dovozného) u dopravce MĚSTSKÝ DOPRAVNÍ PODNIK OPAVA, a.s.
 
Uživatel této aplikace tímto přistupuje na SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY, vydané MĚSTSKÝM DOPRAVNÍM PODNIKEM OPAVA, a.s.
 
Základní definice:
 
OPAVSKÁ JÍZDENKA je mobilní aplikace, ve které je uložen/zobrazován elektronický jízdní doklad vydaný prostřednictvím odbavovacího systému pro mobilní aplikaci dopravce.
Jízdní doklad je dokument nebo elektronický záznam, kterým prokazuje cestující při nástupu do vozidla a pro účely přepravní kontroly úhradu jízdného nebo přepravného, dle těchto Smluvních přepravních podmínek a Tarifu. Elektronickým záznamem jsou zejména data zobrazována prostřednictvím 2D čárového kódu vytvořeného systémem mobilní aplikace OPAVSKÁ JÍZDENKA.
 
Aktivace OPAVSKÁ JÍZDENKA  je proces nahrání elektronické formy jízdního dokladu, jehož platnost je vymezena časovým obdobím.
 
Jednorázová jízdenka, přestupní jízdenka a úhrada dovozného zakoupená prostřednictvím aplikace OPAVSKÁ JÍZDENKA, opravňující k jízdám po dobu její platnosti v územním rozsahu provozu MHD Opava, je zakoupena a aktivována před nástupem do vozidla.
Systém OPAVSKÁ JÍZDENKA a podmínky reklamace spojené s jízdenkou zakoupenou prostřednictvím aplikace OPAVSKÁ JÍZDENKA jsou uplatňovány dle Produktových podmínek služby OPAVSKÁ JÍZDENKA/Obchodních podmínek pro užívání služby OPAVSKÁ JÍZDENKA a Reklamačního řádu (uvedené dokumenty naleznete na www.mdpo.cz).
 
Uživatel/Cestující si prostřednictvím systému OPAVSKÁ JÍZDENKA zvolí a uhradí druh jízdenky. Systém OPAVSKÁ JÍZDENKA vystaví jízdní doklad a zašle jej přibližně do 30 sekund (orientační časový údaj) prostřednictvím datové komunikace do mobilní aplikace. Jízdní doklad obsahuje informaci o ceně jízdenky, o časové platnosti, identifikaci a pomocný kód pro přepravní kontrolu. Jízdenka zakoupena prostřednictvím systému OPAVSKÁ JÍZDENKA je uložena v elektronickém systému Dopravce pro případnou pozdější kontrolu ze strany Dopravce i cestujícího.
 
Aplikace OPAVSKÁ JÍZDENKA je platná  bez neautorizovaných zásahů do její funkčnosti. Uživatel se zavazuje používat aplikaci OPAVSKÁ JÍZDENKA v souladu s Produktovými podmínkami služby OPAVSKÁ JÍZDENKA/Obchodními podmínkami pro užívání služby OPAVSKÁ JÍZDENKA k účelům, k nimž je určena, a tak, aby zabránil jejímu zneužití. Dopravce si vyhrazuje právo aplikaci OPAVSKÁ JÍZDENKA zablokovat, případně požadovat odstranění aplikace OPAVSKÁ JÍZDENKA z mobilního telefonu, je-li tato použita v rozporu s účelem užití nebo v rozporu s uvedenými podmínkami.
 
reklamace se uplatňují na kontaktním místě v Předprodeji jízdenek, Horní náměstí 33 v Opavě

Grafický postup zaplacení jízdenky

ČASOVÉ JÍZDENKY

Zóna 30 Opava ( Malé Hoštice, Komárov, Podvihov, Suché Lazce, Palhanec, Vávrovice, Držkovice, Zlatníky, Milostovice, Vlaštovičky)
7-denní     191 Kč    
30-denní     398 Kč    
90-denní     1072 Kč    
180-denní     2029 Kč    
365-denní     3781 Kč    
30-denní     149 Kč  
90-denní     400 Kč  
5 měsíční*     610 Kč  
       

* 5-měsíční jízdenka platí pro období září - leden a únor - červen

30-denní     199 Kč  
90-denní     534 Kč  
5 měsíční*     815 Kč  
       

* 5-měsíční jízdenka platí pro období září - leden a únor - červen

Roční dárce krve   600 Kč
30-denní 
  298 Kč
90-denní
  803 Kč
                 
                
     
7-denní     191 Kč    
30-denní     501 Kč    
180-denní     3006 Kč    
365-denní     6012 Kč    
         
Zóna 30 + 350 ( Opava + Otice, Slavkov, Raduň, Chvalíkovice, Vršovice)
7-denní     245 Kč    
30-denní     510 Kč    
90-denní     1378 Kč    
180-denní     2601 Kč    
365-denní     4848 Kč    
30-denní     177 Kč  
90-denní     475Kč  
5 měsíční*     736 Kč  
       

* 5-měsíční jízdenka platí pro období září - leden a únor - červen

30-denní     227 Kč **  
90-denní     609 Kč **  
5 měsíční*     941 Kč **  
       

* 5-měsíční jízdenka platí pro období září - leden a únor - červen

** Cena - 75% sleva na zónu 350. V případě kontroly pracovníkem ministerstva dopravy ČR je třeba prokázat nárok na slevu obecným identifikačním dokladem - (OP, pas atd), studenti 18 - 26 let platným žákovským průkazem nebo platným studentským průkazem ISIC (více přepravní podmínky).

Roční dárce krve   600 Kč
30-denní
  381 Kč
90-denní
  1032 Kč
     
     
30-denní     326 Kč **  
90-denní     878 Kč **  
       
       

** Cena - 75% sleva na zónu 350. V případě kontroly pracovníkem ministerstva dopravy ČR je třeba prokázat nárok na slevu obecným identifikačním dokladem - (OP, pas atd), studenti 18 - 26 let platným žákovským průkazem nebo platným studentským průkazem ISIC (více přepravní podmínky).

7-denní     245 Kč    
30-denní     642 Kč    
180-denní     3852 Kč    
365-denní     7704 Kč    
         

Tarifní podmínky

1. Obecné tarifní podmínky

Jednotlivé jízdné:

Jízdné je placeno odečtem z elektronické peněženky v čipové kartě, nebo v hotovosti vhozením mincí do prodejního automatu ve vozidle MHD, mobilní aplikací Opavská jízdenka nebo platební kartou (pouze v trolejbusech).

Hromadné jízdné - nákup hromadné jízdenky (pro skupiny 4 a více cestujících podle typu jízdného) hlásí cestující řidiči předem a řídí se jeho pokyny.

• Jízdné pro jednotlivou jízdu placené z elektronické peněženky je „Tarifem“ zvýhodněno oproti platbě v hotovosti do prodejního automatu.

• Ćipovou kartu ODISka s profilem anonymní ve formě elektronické peněženky lze používat bez omezení pro placení kterýmkoliv cestujícím. To neplatí pro Osobní ODISku, která je nepřenosná.

• Prodejní automat přijímá mince v hodnotě 1, 2, 5, 10, 20 Kč a jejich přeplatek nevrací. Placení lze sloučit s jiným cestujícím.

Přestupní tarif při placení  z elektronické peněženky - při druhém odbavení v dalším vozidle, pokud se toto uskuteční v době do 30 min. od nástupu do prvního vozidla (za podmínky, že zůstatek v el. peněžence je minimálně ve výši nepřestupní jízdenky daného typu jízdného) je aktivován přestupní tarif automaticky. Přestupní tarif platí pouze pro držitele čipové karty ODISky.

Přestupní tarif při placení  v hotovosti nebo platební kartou – přestupní jízdenka platí také při jízdě v dalším vozidle, pokud se nástup do tohoto vozidla uskuteční v době do 30 min. od jejího zakoupení v prvním vozidle (platnost je vyznačena na přestupní jízdence). Cestující při nástupu do dalšího vozidla předkládá řidiči přestupní jízdenku ke kontrole.
Přestupní tarif nelze uplatnit (ani v jednom z uvedených způsobů) při jízdě na hromadnou jízdenku.

Totéž platí u všech druhů dovozného - zavazadlo, pes.

• V případě nefunkčnosti platební karty,čipové karty nebo odbavovacího zařízení ve vozidle, při platbě z elektronické peněženky v čipové kartě nebo z platební karty, je cestující povinen uhradit jízdné nebo dovozné v hotovosti.

Časové jízdné:

Časová jízdenka v čipové kartě, platná po dobu a na zóny, na které byla v předprodeji aktivována.

• Čipové karty s aktivovaným časovým jízdným jsou nepřenosné, jako časové jízdné je může používat pouze cestující, jehož fotografie je natisknuta na povrchu karty. Pouze čipová karta ODISka s profilem anonymní je přenosná také s aktivovaným přenosným časovým jízdným.

• Nedílnou součástí časové jízdenky je kupón (potvrzující nákup dlouhodobé časové jízdenky), který slouží pro kontrolu platnosti časové jízdenky v případě, kdy čipová karta nekomunikuje se čtecím zařízením ve vozidle nebo revizorskou čtečkou při přepravní kontrole. Rovněž slouží jako kontrolní doklad u jiných dopravců na linkách zapojených v ODIS.

 

2. Zlevněné jízdné

Nárok na zlevněné jízdné mají:

a) jednotlivé jízdné (jízdné placené v hotovosti, platební kartou nebo z elektronické peněženky)

• děti a mladiství od 6 do 15 let (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin)

b) časové jízdné

• děti a mladiství od 6 do dovršení 15 let (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin),

• žáci základních a středních škol a studenti vysokých škol s výjimkou studentů trvale výdělečně činných,

• důchodci starobní a invalidní pro invaliditu třetího stupně do 70 let.

c) 365-ti denní časové jízdné od 1.1. do 31.12. daného kalendářního roku

• držitelé zlaté Jánského plakety (kteří tohoto ocenění dosáhli do 31.12.2004),

 

3. Bezplatně se přepravují

• děti do dovršení 6 let; přeprava je povolena pouze za doprovodu osoby starší deseti let,

cestující nad 70 let věku na základě nahrané bezplatné časové jízdenky (na období 365 dnů) v čipové kartě ODISka,

• držitelé průkazu ZTP,

• držitelé průkazu ZTP-P včetně průvodce, osoby nebo psa, včetně invalidního vozíku - v tomto případě platí stejné podmínky jako pro přepravu dětských kočárků,

• držitelé průkazů vydaných Ústředním výborem českého svazu bojovníků za svobodu a proti fašismu, kteří jsou držiteli Osvědčení dle zákona č. 255/46 Sb. nebo potvrzení ministerstva národní obrany o účasti v I. a II. odboji, držitelé průkazů vydaných Konfederací politických vězňů české republiky, držitelé průkazů vydaných ústřední radou Svazu PTP - VTNP – na základě aktivované čipové karty ODISka nebo celostátně platného průkazu člena Svazu,

• příslušníci PČR a strážníci městské policie v uniformě včetně služebních psů,

• kočárek s dítětem do 6 let věku (případně s více dětmi do 6 let věku), resp. saně s dítětem do 6 let věku,

• zavazadlo do rozměru 30x40x60 cm, předmět tvaru v válce do délky 150 cm a průměru 10 cm, předmět tvaru desky do rozměru 5x80x100 cm, přičemž tyto velikosti nesmějí být překročeny ani jediným rozměrem,

• nákupní taška na kolečkách,

• jedna ocelová láhev s kapalným topným plynem do hmotnosti 2 kg,

• jeden pár lyží s holemi, rýsovací prkno, tubus na výkresy, kočárek typu golfové hole,

• jeden smuteční věnec,

• hudební nástroje.

 

4. Pořízení čipové karty

Čipové karty ODISky se pořizují v předprodeji MDPO, a.s., Horní náměstí 33, Opava, tel: 553 712 521. Poplatek za vydání ODISky činí 130 Kč včetně DPH. Na tyto čipové karty se vztahují Pomínky pro vydávání a využívání ODISky.

V Opavě dne 10.6.2018

Nahoru

Informace o ochraně osobních údajů

 1. Poskytované informace o zpracování osobních údajů
  • Dle nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation) EU 2016/679, dále též „Nařízení“ se společnost Městský dopravní podnik Opava, a.s. (IČ: 64610250), dále též „MDPO, a.s.“ nachází v pozici Správce osobních údajů.
  • Informace o ochraně osobních údajů se vztahují na všechny osoby, které vstupují do prostor nebo vozidel MDPO, a.s. nebo které komunikují s příslušnými zaměstnanci MDPO, a.s. za účelem poskytování služeb MDPO, a.s. dále též „Subjekty osobních údajů“.

 

 1. Informace dle článku 13 Nařízení
  • V souladu s článkem 13 Nařízení poskytuje MDPO, a.s. jakožto správce osobních údajů jednotlivým subjektům osobních údajů informace o zpracování jejich osobních údajů.
  • Informace jsou poskytovány v rozsahu:
 • kontaktní údaje Správce osobních údajů,
 • kontaktní údaje Pověřence pro ochranu osobních údajů,
 • účel zpracování a právní základ, na němž je zpracování založeno,
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů,
 • doba uložení osobních údajů nebo kritéria pro její určení.
  • Ve vztahu k účelům zpracování založeným na právním předpisu nebo na výkonu oprávněných zájmů MDPO, a.s. je poskytnutí osobních údajů subjektem povinné, a v případě jeho odmítnutí nemůže MDPO, a.s. poskytnout subjektu své služby a plnit své povinnosti a činnosti.
  • Poučení o právech Subjektu osobních údajů týkajících se ochrany osobních údajů
   • Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt osobních údajů má právo po MDPO, a.s. požadovat, aby mu poskytla přístup k jeho osobním údajům zpracovávaným ve smyslu tohoto dokumentu ve formě výpisu všech zpracovávaných osobních údajů ve vztahu k jednotlivým účelům zpracování. Subjekt osobních údajů je rovněž oprávněn požadovat informaci o zpracovatelích zpracovávajících na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů s MDPO, a.s. jeho osobní údaje.

 • Právo na vysvětlení a opravu osobních údajů

V případě, že se Subjekt osobních údajů domnívá, že MDPO, a.s. jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s Nařízením nebo s jinými souvisejícími právními předpisy, je oprávněn po MDPO, a.s. požadovat vysvětlení a sjednání nápravy. Zpracovává-li MDPO, a.s. nepřesné osobní údaje Subjektu osobních údajů, je Subjekt osobních údajů oprávněn požadovat jejich opravu.

 • Právo na výmaz osobních údajů

Subjekt osobních údajů je oprávněn požadovat po MDPO, a.s. výmaz jeho osobních údajů, pokud tyto osobní údaje přestaly být potřebné pro vymezené účely zpracování, Subjekt osobních údajů odvolal svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (byl-li předtím udělen) a pro toto zpracování neexistuje žádný jiný důvod, anebo kdy Subjekt osobních údajů vznesl námitky proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující důvody pro zpracování.

 • Právo na omezení zpracování

Subjekt osobních údajů je oprávněn požadovat po MDPO, a.s. omezení zpracování osobních údajů v následujících případech:

 • Subjekt osobních údajů popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby MDPO, a.s. mohl přesnost zpracovávaných údajů ověřit,
 • zpracování osobních údajů je dle Subjektu osobních údajů protiprávní a tento odmítá provedení výmazu osobních údajů,
 • MDPO, a.s. osobní údaje nepotřebuje pro stanovené účely zpracování, ale Subjekt osobních údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

S osobními údaji, ve vztahu k nimž bylo uplatněno právo na omezení zpracování, nebude s výjimkou jejich prostého uložení až do splnění účelu omezení prováděna žádná operace zpracování, ledaže byl k takovému zpracování Subjektem osobních údajů udělen souhlas, nebo je takového zpracování zapotřebí z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, případně z důvodu jiného důležitého zájmu Evropské Unie nebo České republiky.

 • Právo na námitku proti zpracování osobních údajů

V případě zpracování osobních údajů nezbytného pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo pro účely oprávněných zájmů MDPO, a.s. je Subjekt osobních údajů oprávněn vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, pokud zároveň uvede důvody týkající se jeho konkrétní situace. MDPO, a.s. je na základě námitky povinen zpracování údajů ukončit, ledaže prokáže, že důvod zpracování spočívající v ochraně jeho zájmů převažuje nad zájmy a svobodami Subjektu osobních údajů.

 • Právo na přenositelnost osobních údajů

V případě, že Subjekt osobních údajů poskytl své osobní údaje na základě souhlasu nebo v souladu s plněním smlouvy a jsou zpracovávány automatizovaně tj. v elektronické podobě, má Subjekt osobních údajů právo na přenos těchto údajů jinému Správci nebo Zpracovateli, kterého Subjekt osobních údajů identifikuje a to ve strojově čitelném formátu.

 

 • Právo na podání stížnosti

V případě podezření, že MDPO, a.s. zpracovává osobní údaje Subjektu osobních údajů v rozporu s právními předpisy nebo tímto dokumentem nebo nevyhoví-li MDPO, a.s. některému z výše uvedených požadavků Subjektu osobních údajů, je Subjekt osobních údajů oprávněn podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

 

 1. Způsob uplatnění práv
  • Práva dle tohoto dokumentu může Subjekt osobních údajů uplatnit osobně v Předprodeji jízdenek MDPO, a.s. na adrese Horní náměstí 33, 746 01 Opava. Pro uplatnění práva je nutno v uvedeném místě vyplnit k tomu určený formulář a vhodit jej do schránky označené „Ochrana osobních údajů“. Nebo také osobně v sídle společnosti MDPO, a.s. na adrese Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava u Pověřence pro ochranu osobních údajů.
  • MDPO, a.s. posoudí oprávněnost žádosti a do 30 dnů od jejího obdržení poskytne subjektu osobních údajů požadované informace. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. O prodloužení lhůty bude žadatel informován.
  • MDPO, a.s. je oprávněn využít pro ověření žadatelovi identity náhled do platného občanského průkazu nebo jiného platného dokladu s fotografií jasně prokazující identitu žadatele. V případě, že nebude žadatelem takový doklad předložen je MDPO, a.s. oprávněn jeho žádost odmítnout. Ověření identity je vyžadováno jak při přijetí žádosti, tak při předání jejího výsledku.
  • Práva dle článku 3 nelze uplatnit jiným způsobem.
  • MDPO, a.s. je jako správce osobních údajů povinen sdělit Subjektu osobních údajů informace o způsobu zpracování jeho osobních údajů bezplatně. Rovněž je povinen bezplatně vyřídit žádosti, podání a námitky Subjektu osobních údajů.
  • Podle článku 12 odst. 5 Nařízení je však MDPO, a.s. oprávněn uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů, pouze však v případě, kdy by žádost Subjektu osobních údajů byla zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména v případě žádostí podaných opakovaně. V uvedených případech je MDPO, a.s. oprávněn odmítnout žádosti vyhovět.
  • Subjekt osobních údajů může uplatnit svá práva u Správce osobních údajů (MDPO, a.s.) prostřednictvím formuláře "Žádost o uplatnění práv subjektu osobních údajů".

 

 

 1. Informace o podmínkách zpracování osobních údajů Subjektu osobních údajů
  • MDPO, a.s. je oprávněn zpracovávat osobní údaje Subjektu osobních údajů manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím svých oprávněných zaměstnanců nebo prostřednictvím specializovaného poskytovatele nacházejícího se v postavení zpracovatele osobních údajů (zejména poskytovatelé informačních systémů, používaných ke zpracování osobních údajů, majících přístup k příslušným databázím v rámci servisní činnosti). Osobní údaje jsou zpracovávány ve formě listinné dokumentace s omezeným přístupem třetích osob a ve formě elektronických databází na zabezpečených datových úložištích MDPO, a.s.
  • MDPO, a.s. zabezpečuje zpracovávané osobní údaje pomocí organizačních, fyzických a softwarových prostředků zabezpečení, zejména prostřednictvím nastavení přístupových práv zaměstnanců k příslušným informačním systémům, fyzickým zabezpečením prostor MDPO, a.s. a datových nosičů a prostředky softwarové ochrany před neoprávněným přístupem k datům prostřednictvím sítě Internet. Veškeré servery a datová úložiště používané ke zpracování osobních údajů, jsou ve vlastnictví MDPO, a.s. a nacházející se v jeho prostorách.
  • Při zpracování osobních údajů Subjektu osobních údajů nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování ani k profilování, které by mělo pro Subjekt osobních údajů jakékoli právní důsledky.

 

 

 1. Závěrečná ustanovení
  • V případě, že MDPO, a.s. začne zpracovávat osobní údaje Subjektu osobních údajů k jiným účelům a jiným způsobem, než jaké vyplývají z tohoto dokumentu a které pod tento dokument nespadají, je povinen o takovém zpracování Subjekt osobních údajů informovat v rozsahu dle tohoto dokumentu, a není-li dán jiný právní základ takového zpracování, je povinen k takovému zpracování získat souhlas Subjektu osobních údajů.
  • MDPO, a.s. je organizací, která jmenovala Pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu článku 37 Nařízení.
  • Kontaktní údaje pověřence:

Ing. Klára Ševčíková, e-mail: poverenec@mdpo.cz, tel.: + 420 553 759 064

Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava

 • Tento dokument je každému Subjektu osobních údajů poskytnut způsobem umožňujícím důkladné seznámení se s jeho obsahem. Jeho znění je umístěno v Předprodeji jízdenek, Horní náměstí 33, 7460 1 Opava a v sídle MDPO, a.s., Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava (vrátnice) a nepřetržitě je tento dokument přístupný na webových stránkách MDPO, a.s. (www.mdpo.cz)

Kamerový systém ve vozidlech MHD

Správce:

Městský dopravní podnik Opava, a.s., Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava

IČ: 64610250

DIČ: CZ64610250

Účel zpracování:

Zpracování osobních údajů je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 - oprávněný zájem správce:

 • zajištění důkazního materiálu v případě přestupku, dopravní nehody či jiné podobné události,
 • ochrana majetku Městského dopravního podniku Opava, a.s. (dále jen „MDPO, a.s.“) před poškozením, zničením a zcizením,
 • ochrana majetku, života a zdraví cestujících a zaměstnanců MDPO, a.s.,
 • prevence proti vandalismu.

Rozsah zpracování, kategorie osobních údajů:

Obrazový záznam zachycující fyzickou podobu cestujícího.

Místo zpracování:

MDPO, a.s., trolejbusy Škoda 32 TR – vyznačeno piktogramem.

Příjemce osobních údajů:

Policie ČR, a to pouze v případě důvodného podezření na spáchání trestného činu nebo přestupku, příp. na vyžádání orgánů činných v trestním řízení.

Doba uchovávání záznamu a jeho výmaz:

Záznamy jsou uchovávány po dobu tří kalendářních dnů (pokud nebyly předány Policii ČR, příp. jiným zainteresovaným subjektům pro naplnění účelu zpracování, např. pojišťovna), poté jsou záznamy automaticky přepsány novými.

Práva subjektu údajů

Cestující má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů, příp. vznést námitku.

Cestující má dále právo podat stížnost u dozorového orgánu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů MDPO, a.s.:

poverenec@mpdo.cz

tel.: 553 759 064

Smluvní přepravní podmínky

Městský dopravní podnik Opava, a.s.
v souladu se zákonem č . 111/1994., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 266/1994 Sb. o drahách, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů ČR č.175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (dále jen Přepravní řád) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vydává:
 
Smluvní přepravní podmínky
 
Čl. 1 Všeobecná ustanovení
1. Smluvní přepravní podmínky Městského dopravního podniku Opava, a.s. (dále jen dopravce) platí pro pravidelnou přepravu osob a zavazadel a stanovují podmínky pro tuto přepravu, odpovědnost dopravce a práva a povinnosti cestujících.
2. Cestující je na základě uzavřené přepravní smlouvy povinen dodržovat podmínky Přepravního řádu, těchto Smluvních přepravních podmínek a Tarifu pro přepravu cestujících.
3. Řidič nebo jiná pověřená osoba dopravce vybavená kontrolním odznakem nebo průkazem dopravce je oprávněna dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy.
4. Dopravce informuje cestující o dopravě a jejich změnách ve veřejných sdělovacích prostředcích, zastávkových zařízeních a dopravních prostředcích. Komplexní informace o dopravě podává dispečink MHD Bílovecká ul. 98, tel. 553 759075.
 
Čl. 2 Vznik a splnění smlouvy o přepravě osob
1Přepravní smlouva je uzavřena, jestliže cestující využije své právo k přepravě tím, že nastoupí do vozidla předními nástupními dveřmi a při vstupu do vozidla si zakoupí příslušnou jízdenku (plnou nebo zlevněnou, dovozné):
 • za hotové mince
 • z čipové karty ve formě elektronické peněženky (dále jen el. peněženka)
 • bezkontaktní platební kartou (v trolejbusech)

nebo

 • přiložením čipové karty ve formě časové jízdenky ODIS (jen časová jízdenka) ke čtecímu zařízení označí přepravu
 • se při přestupu prokáže řidiči platnou papírovou přestupní jízdenkou zakoupenou v jiném vozidle MDPO,a.s. v hotovosti nebo bezkontaktní platební kartou
 • předložením přestupní jízdenky řidiči (zakoupené a aktivované pomocí mobilní aplikace Opavská jízdenka před nástupem do vozidla)
2) Přepravní smlouva je rovněž uzavřena, jestliže cestující využije své právo k přepravě z jízdního dokladu (časová jízdenka ODIS vydaná jiným dopravcem - dále jen časová jízdenka ODIS) tím, že nastoupí do vozidla předními dveřmi a při nástupu se prokáže platným jízdním dokladem řidiči vozidla.
3) Právo na přepravu má cestující jen tehdy:
a) není-li vozidlo plně obsazeno (o obsazení vozidla rozhoduje řidič),
b) splňuje-li tarifní podmínky pro přepravu cestujících (platný jízdní doklad),
c) splňuje-li ustanovení Přepravního řádu a Smluvních přepravních podmínek.
4) Práva z přepravní smlouvy o přepravě osob uplatňuje cestující u dopravce, u něhož skutečnost zakládající uplatnění práva z přepravní smlouvy o přepravě osob nastala:
a) ve věci přepravy: • úsek dopravně-technický Městského dopravního podniku Opava, a.s. Bílovecká 98 a to na základě bezprostředního zápisu skutečnosti zakládající uplatnění práva - u řidiče vozidla dopravce,
b) ve věci přepravní kontroly, tarifu, jízdného a dovozného: • úsek předprodeje Městského dopravního podniku Opava, a.s. Horní nám. 33,
c) ve věci pořízení si čipové karty, předplatného a slev: • úsek předprodeje Městského dopravního podniku Opava, a.s. Horní nám. 33.
 
Čl. 3 Jízdní doklad
1) Cestující je povinen po celou dobu trvání přepravy mít u sebe platný jízdní doklad, jímž se při kontrole jízdních dokladů prokazuje.
2)Platným jízdním dokladem je:
 1. jízdenka pro jednotlivou jízdu, zakoupena při vstupu do vozidla za hotové mince, bezkontaktní platební kartou nebo z el. peněženky v čipové kartě,
 2. hromadná jízdenka pro jednotlivou jízdu, zakoupena při vstupu do vozidla za hotové mince nebo z el. peněženky v čipové kartě,
 3. platná časová jízdenka v čipové kartě ODIS, přičemž jízdenka platí odpovídající době a druhu a zónám, na které byla oživena a při vstupu do vozidla byla označena čtecím zařízením, je potřeba mít rovněž kupón - doklad o nabití časové jízdenky, pro potřeby prokázání platnosti u řidiče v případě nefunkčnosti čtecího zařízení. Obdobně platí i časové jízdenky ODIS vydané u jiných dopravců,
 4. přestupní jízdenka (papírová) uhrazená v hotovosti nebo bezkontaktní platební kartou v jiném vozidle, platná v době nástupu do vozidla
 5. přestupní Opavská jízdenka zobrazená na displeji chytrého telefonu, platná v době nástupu do vozidla.
 6. průkaz opravňující k bezplatné přepravě
3) Neplatný jízdní doklad:
a) uplynula-li doba jeho platnosti,
b) je poškozen tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti,
c) je-li použit neoprávněnou osobou,
d) obsahuje údaje, které neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny
e) není originálem
f)  jízdní doklad, který opravňuje k přepravě jen ve spojení s jiným dokladem je neplatný, jestliže se cestující tímto jiným dokladem neprokáže
g) je používán bez vyžadované fotografie
h) cestující nedodržel podmínky pro jeho použití stanovené vyhlášenými přepravními podmínkami, tarifem nebo zvláštním tarifem.
Neplatný jízdní doklad je pověřená osoba oprávněna odebrat v případech v odstavci 3. bodech a,b,c,d,e,g. Pověřená osoba je povinna vydat cestujícímu písemné potvrzení o odebrání neplatného jízdního dokladu.
 
Čl. 4. Placení jízdného, dovozného a přirážek
1) Druhy jízdních dokladů, ceny jízdného a dovozného za přepravu ručních zavazadel (psů) a tarifní podmínky jsou stanoveny rozhodnutím představenstva společnosti na základě tarifu, schváleného radou Magistrátu města Opavy a tarifu ODIS.
2) Podmínky prodeje jízdních dokladů - viz Tarifní podmínky.
3)Cestující je povinen před nástupem do vozidla připravit si:
 • mince v hodnotě jízdného k odbavení v automatu,
 • čipovou kartu s elektronickou peněženkou k zakoupení jízdenky na čtecím zařízení
 • bezkontaktní platební kartu k zakoupení jízdenky na čtecím zařízení
 • čipovou kartu s platnou časovou jízdenkou ODIS k odbavení na čtecím zařízení,
 • přestupní papírovou jízdenku zakoupenou v jiném vozidle MDPO, a.s. v hotovosti nebo bezkontaktní platební kartou a bez vyzvání ji předložit řidiči ke kontrole
 • mobilní telefon s aktivním displejem se zobrazenou platnou přestupní Opavskou jízdenkou, na kterou hodlá cestovat a mobilní telefon bez vyzvání předložit řidiči k nahlédnutí a kontrole.
4) Při nástupu cestujícího do vozidla se psem (na vodítku a s náhubkem) nebo se zavazadlem podléhajícím placení dovozného je cestující povinen zakoupit další jízdenku(dovozné) v ceně, stanovené pro příslušnou přepravu tarifem.
5) V případě nefunkčnosti čipové karty nebo odbavovacího zařízení ve vozidle, při platbě z elektronické peněženky v čipové kartě, je cestující povinen uhradit jízdné nebo dovozné v hotovosti.
6) Vracení jízdného:
a) jízdné za jednotlivou jízdu se nevrací,
b) cestující má právo na vrácení jízdného zaplaceného za nevyužitou nebo jen částečně využitou dlouhodobou časovou jízdenku z důvodu, které jsou na straně cestujícího. Cestujícímu bude 
    vrácena poměrná částka za celé nevyužité dny. Nárok na vrácení jízdného má pouze držitel vrácené jízdenky (nebo zákonný zástupce) po předložení dokladu totožnosti.
   NÁROK NELZE UPLATNIT ZPĚTNĚ.
 • vrácení jízdného se provádí na základě ověření platnosti originálu nevyužité jízdenky v příslušné databázi
 • v případě uplatnění práva na vrácení jízdného z pozůstalosti, bude jízdné vráceno na základě notářského rozhodnutí, a to od data úmrtí
 • za vrácení jízdného se účtuje manipulační poplatek 100,- Kč za každou vrácenou jízdenku
 • vrácení jízdného je možné uplatnit pouze u dopravce, u kterého bylo jízdné zakoupeno.
 c) cestující, který byl vyloučen z přepravy, nemá právo na vrácení jízdného.
7) Vystavení náhradního dokladu pro dlouhodobé časové jízdné:
 • při ztrátě nepřenosné dlouhodobé časové jízdenky časové (DČJ) nebo jejím zničení, má cestující nárok na vystavení náhradního dokladu po předložení BČK, ke které bylo DČJ vydáno.
 • Cestující je povinen nárokovat náhradní doklad pouze u dopravce, u kterého si DČJ zakoupil!
 • Za vystavení náhradního dokladu si dopravce účtuje manipulační poplatek ve výši 100,- Kč
8) Výše přirážky za porušení přepravních podmínek činí 100,- Kč, a to v případě, kdy cestující, úmyslně, z nedbalosti, případně pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek znečistil vozidlo nebo jiné zařízení dopravce. Cestující je povinen zaplatit náklady spojené s odstraněním způsobených následků.
 
Čl. 5 Přeprava dětských kočárků
1) Cestující s dětským kočárkem může nastoupit a vystoupit jen s vědomím a souhlasem řidiče (před nástupem do vozidla), a to jen určenými dveřmi, průjezd kočárku vozidlem není dovolen. Ve vozidle smí být přepravován jeden dětský kočárek, řidič může výjimečně povolit přepravu dalších kočárků.
2) Dětský kočárek se přepravuje ve vyhrazeném prostoru, označeném u vnější strany dveří symbolem kočárku. Cestující je povinen zajistit kočárek proti samovolnému pohybu a být u něho po celou dobu přepravy.
3) Dopravce nebo řidič vozidla je oprávněn přepravu dětského kočárku odmítnout, jestliže frekvence cestujících tuto přepravu neumožňuje.
4) Přeprava jízdních kol v dopravních prostředcích MDPO, a.s. je zakázána.
 
Čl. 6 Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace a přeprava osob na vozíku pro invalidy
1) Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají ve vozidle právo na místo k sezení na sedadlech pro ně vyhrazených. Jiný cestující, který takové místo obsadil, je povinen cestujícímu s omezenou schopností pohybu a orientace místo uvolnit.
2) Cestující v městské hromadné dopravě je povinen na pokyn pověřené osoby dopravce uvolnit další místo k sezení pro cestujícího, který to vyžaduje vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu.
3) Přepravu osob na vozítku pro invalidy je možné uskutečnit pouze v nízkopodlažních vozidlech MHD (označených logem), s vědomím a souhlasem řidiče. Při nástupu je osoba na vozítku pro invalidy nebo osoba doprovázející povinna oznámit řidiči místo výstupu.
Přeprava osoby na elektrickém vozítku je možná pouze ve vozidlech vybavených nájezdovou plošinou. S nájezdovou plošinou smí manipulovat pouze řidič vozidla a to na požádání přepravované osoby nebo osoby doprovázející.
4) Cestující se při nástupu do nízkopodlažních vozidel řídí mezinárodním symbolem přístupnosti. Nástup invalidního vozíku pomocí nájezdové rampy je možný až po skončení nástupu ostatních cestujících, pro výstup platí opačný postup.
5) Výstup předními dveřmi se povoluje držitelům průkazů TP, ZTP, ZTP-P, cestujícím se zjevně sníženou pohyblivosti (noha se sádrovým obvazem, berle, atp.)
6) Spoje realizované nízkopodlažními vozidly a zastávky s nástupní hranou přizpůsobenou pro nástup do těchto vozidel jsou vyznačeny v jízdních řádech
 
Čl. 7 Vztahy mezi dopravcem a cestujícím
1)Dopravce je povinen zajistit bezpečnost cestujících a za tím účelem smí dopravcem pověřená osoba vyloučit z přepravy osoby a věci dle těchto smluvních podmínek a odmítnout právo na přepravu, je-li vozidlo plně obsazeno.

Dopravce je dále povinen dodržovat tarifní podmínky a jízdní řády a příslušná ustanovení vyhlášky ministerstva dopravy a spojů o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu v platném znění.

 

Ostatní práva a povinnosti cestujících jsou dána Občanským zákoníkem, vyhláškou ministerstva dopravy o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu č. 175/2000 Sb. v platném znění, Smluvními přepravními podmínkami MDPO, a.s., Tarifními podmínkami MHD Opava a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

2)  Povinností dopravce při poskytování přepravních služeb je zejména:

 1. podávání informací o jízdních řádech, o tarifu a o vyhlášených smluvních přepravních

     podmínkách,

 1. zveřejňování alespoň podstatné části vyhlášených přepravních podmínek a tarifu,
 2. udržovat pořádek a čistotu ve vozidle,
 3. znovuzastavení každého třetího vozidla v úrovni označení zastávky (dvě stání), stojí-li v zastávce více vozidel. Znovuzastavení každého vozidla v úrovni označení zastávky v případě, že se v zastávce nachází osoba na vozíku pro invalidy nebo osoba se slepeckou holí.

 

3)  Povinnosti cestujících:

 1. mít po celou dobu přepravy platný jízdní doklad (přestupní jízdenka placená v hotovosti nebo bezkontaktní platební kartou a Opavská jízdenka platná v době nástupu do vozidla), přepravuje-li zavazadla nebo živá zvířata, musí mít platný jízdní doklad i pro ně, pokud se nepřepravují bezplatně,
 2. přesvědčit se o řádném a správném odbavení nebo platnosti svého jízdního dokladu,
 3. být přítomen v prostoru zastávky nejpozději při příjezdu vozidla do zastávky a zaujmout v prostoru zastávky takové místo, aby byl při příjezdu vozidla řidičem včas spatřen,
 4. při stání, před rozjezdem ze zastávky, při zajíždění do zastávky a za jízdy vozidla MHD i při jeho zastavení vlivem dopravní situace se držet zařízení ve vozidlech k tomu určených. Toto ustanovení nezbavuje cestujícího povinnosti předložit během přepravy na výzvu pověřené osoby jízdní doklad ke kontrole,
 5. uposlechnout a dbát pokynů a příkazů pověřených osob dopravce udílených k zajištění bezpečné, klidné a plynulé dopravy,
 6. používat zařízení ve vozidle jen k účelu  tomu určenému, znamení pro výstup musí cestující dávat včas, aby mohl řidič bezpečně zareagovat,
 7. v případě mimořádné události, pádu cestujícího ve vozidle se zraněním nebo škodou na majetku cestujícího nebo zařízení vozidla, je přímý účastník takové události (případně jiný cestující) povinen takovou událost neprodleně nahlásit řidiči vozidla a spolupracovat s řidičem při řešení následků.

 

4)  Cestujícím není dovoleno:

 1. mluvit za jízdy na osobu řídící vozidlo,
 2. otevírat za jízdy dveře vozidla,
 3. vystupovat nebo nastupovat, dává-li řidič zvukovou nebo světelnou návěst

     “Nenastupujte, nevystupujte” a nastupovat do vozidla, které je plně obsazeno,

 1. vyhazovat z vozidla předměty nebo je nechat vyčnívat z vozidla,
 2. za jízdy vystupovat z vozidla nebo nastupovat do něj nebo se z něj vyklánět,
 3. zdržovat se bezdůvodně v prostoru vyhrazeném pro osoby řídící nebo doprovázející vozidlo nebo v prostoru, který znemožňuje osobě řídící vozidlo bezpečný výhled z vozidla,
 4. bránit použití provozních zařízení, výstupu, průchodu nebo nástupu do vozidla,
 5. kouřit ve vozidle, nebo používat elektronickou cigaretu
 6. stát, klečet, ležet na sedadle, odkládat znečištěné věci a živá zvířata na sedadla,
 7. chovat se hlučně, reprodukovat hlučně hudbu nebo zpěv nebo používat hlasitě audiovizuální techniku nebo obtěžovat ostatní cestující jiným nevhodným chováním,
 8. obtěžovat jakýmkoli jiným způsobem ostatní cestující,
 9. konzumovat zmrzlinu, potraviny, poživatiny a nápoje, které by mohly znečistit oděv ostatních cestujících nebo vozidlo,
 10. znečišťovat a poškozovat vozidlo a zařízení v něm instalovaná, jakož i prostory a zařízení pro cestující,
 11. uvádět bezdůvodně v činnost návěstní zařízení ve vozidle,
 12. ve vozidlech a prostorách dopravce veřejnosti přístupných vykonávat činnosti, které se považuji za podnikání, bez předchozího písemného souhlasu dopravce (např. prodej novin, občerstvení, nabízení dalších služeb),
 13. brát s sebou do vozidla věc, která nesmí být obsahem zavazadla,
 14. zastaví-li vozidlo z provozních důvodů mimo zastávku, smí cestující vystoupit případně nastoupit jen se souhlasem řidiče

 

5)  Pověřená osoba dopravce je oprávněna vyloučit z přepravy:

 1. cestujícího vykazujícího známky chování osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek a cestujícího, který mimořádně znečištěným oděvem nebo obuví anebo z jiných důvodů může být cestujícím na obtíž,
 2. cestujícího, který se na výzvu oprávněné osoby neprokáže platným jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku,
 3. cestujícího, který ohrožuje bezpečnost provozu, svou vlastní bezpečnost nebo bezpečnost ostatních cestujících,
 4. cestujícího, který přes upozornění pověřené osoby dopravce nedodržuje Přepravní řád, pokyny a příkazy pověřené osoby, porušuje ustanovení Smluvních přepravních podmínek, znečišťuje vozidlo, svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo cestující jinak obtěžuje,
 5. zavazadla cestujícího, nebo zvíře s ním přepravované, pokud jsou překážkou bezpečné přepravy nebo ohrožují-li zdraví cestujících nebo jejich přepravu neumožňují přepravní podmínky,
 6. cestujícího s kolečkovými bruslemi na nohou,
 7. děti do dovršení 6-ti let věku bez doprovodu osoby starší 10-ti let.
 
Čl. 8 Podmínky přepravy zavazadel
1) Zavazadla:
a) ruční zavazadla:
• cestující si smí vzít s sebou do vozidla nejvýše tři zavazadla. Vyžaduje-li to bezpečnost nebo pohodlí cestujících, musí být zavazadlo uloženo podle pokynů řidiče. Dohled na zavazadla přísluší pouze cestujícímu,
• zavazadla o větším počtu kusů než je uvedeno v tomto článku nebo zavazadla, která i jen jedním rozměrem překročí hranici 30x40x60 cm (pokud nejsou podle odstavce 3 tohoto článku z přepravy vyloučena), podléhají placení dovozného,
• zavazadla nesená na zádech (batohy, brašny apod.), je cestující povinen před nástupem do vozidla a během přepravy ze zad sejmout.
b) přeprava nebezpečných věcí:
• při přepravě osob nelze přepravovat nebezpečné věci s výjimkou přenosné ocelové láhve s kapalným topným plynem pro domácnost o celkové hmotnosti max. 10 kg, nádoby s topnou naftou o celkovém obsahu nejvýše 20 l a elektrického akumulátoru zajištěného proti zkratu a se zajištěnými odplyňovacími otvory. Ve vozidle lze přepravovat pouze jednu z těchto nebezpečných věcí. Cestující je povinen před nástupem do vozidla ohlásit přepravu této nebezpečné věci řidiči a umístit ji ve vozidle podle jeho pokynů,
• osoby oprávněné k nošení střelné zbraně mohou vzít s sebou do vozidla zároveň se zbraní v přiměřeném množství náboje, pokud jsou uloženy v opascích na náboje, v loveckých brašnách a v podobných obalech.
2) Přeprava živých zvířat:
Jako zavazadlo může cestující vzít s sebou do vozidla drobná domácí a jiná malá zvířata, pokud tomu nebrání zvláštní předpisy, jsou-li celá uzavřena ve schránách s nepropustným dnem, a není-li jejich přeprava na obtíž cestujícím (např. zapáchají-li). Bez schrány je možno přepravovat ve vozidle jen psa. Cestující se psem bez schrány může nastoupit do vozidla jen s vědomím a souhlasem řidiče. Mimo dobu zvýšených nároků na přepravu může řidič dovolit přepravu psa každé velikosti za podmínek:
a) pes má bezpečný náhubek a je držen na krátkém vodítku,
b) v jednom vozidle se přepravuje nejvýše jeden pes, toto omezení neplatí, jde-li o dva psy, které s sebou do vozidla bere jeden cestující nebo o služební psy státních nebo městských ozbrojených složek nebo psa, který je průvodcem držitele průkazu ZTP-P.
c) vodící pes nevidomého resp. asistenční pes (průvodce držitele ZTP-P) nemusí být při přepravě vybaven náhubkem.
3) Věci vyloučené z přepravy:
a) látky a předměty nebezpečné, výjimka viz. bod 1b),
b) věci, které pro nevhodný způsob balení mohou poškodit, příp. znečistit cestující nebo vozidlo(např. kelímek, termohrnek),
c) věci, které svým zápachem, odpuzujícím vzhledem apod. by mohly být cestujícím na obtíž,
d) předměty, jejichž celková hmotnost přesahuje 50 kg nebo jejich rozměry jsou větší než 50x60x80 cm, dále předměty ve tvaru desky větších rozměrů než 100x150 cm a předměty delší než 300 cm při průměru větším než 20 cm.
 
Čl. 9 Přepravní kontrola
1) Pověřená osoba dopravce se při přepravní kontrole prokazuje odznakem "REVIZOR" a textem "MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA V OPAVĚ PŘEPRAVNÍ KONTROLA" nebo průkazem kontrolora(čipová karta). Prováděním kontroly jízdních dokladů při nástupu cestujících do vozidla je pověřen také řidič dopravního prostředku. Pověřenou osobou při přepravní kontrole může být též osoba pověřena Ministerstvem dopravy ČR, jakožto subjektu hradícího kompenzaci ztráty z poskytnuté slevy z jízdného dle Cenového výměru MF č. 02/2018.
2) Pověřená osoba dopravce je oprávněna rozhodnout o způsobu kontroly tarifní kázně např. usměrněním výstupu z dopravního prostředku dopravce určenými dveřmi.
3) Pověřená osoba je oprávněna uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplacení jízdného a přirážky k jízdnému nebo vyžadovat od cestujícího prokázání totožnosti (osobní údaje) potřebné k vymáhání jízdného a přirážky k jízdnému pokud cestující nezaplatí na místě.
4) Výše přirážky za jízdu bez platného jízdního dokladu:
a) cestující, který se neprokáže na výzvu pověřené osoby dopravce platným jízdním dokladem, je povinen zaplatit jízdné, přirážku 1500,-Kč a ostatní náklady (např. soudní a správní poplatky, poštovné apod.), nebo prokázat svoje osobní údaje pověřené osobě dopravce pro sepsání “Dohody s cestujícím” a setrvat ve vozidle po celou dobu projednávání jeho jízdy bez platného jízdního dokladu. V případě, že cestující zaplatí odpovídající jízdné a přirážku ve voze v hotovosti nebo do 7 kalendářních dnů ode dne zjištění jízdy bez platného jízdního dokladu v předprodeji jízdenek Horní nám. 33, snižuje se přirážka na 700,-Kč.
b) nemá-li cestující při kontrole platný jízdní doklad za zavazadlo, případně psa, je povinen zaplatit odpovídající dovozné a přirážku 100,- Kč, při nezaplacení se tato přirážka zvyšuje o náklady spojené s jejím vymáháním,
c) prokáže-li cestující v předprodeji jízdenek nejpozději třetí pracovní den po zjištění jízdy bez platného nepřenosného jízdního dokladu jeho dodatečným předložením, že tento doklad byl v době kontroly platný, uhradí částku 30,-Kč
d) dodatečné předložení platného nepřenosného jízdního dokladu nelze uplatnit v případě, kdy částka dle bodu a) byla již uhrazena. 
e) pokud cestující v rozporu se zákonem odmítne zaplatit jízdné a přirážku k jízdnému a odmítne se prokázat osobními údaji (totožnost) - jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození a adresa, uvedené v osobním dokladu cestujícího vydaného příslušným správním úřadem, je pověřená osoba oprávněna jednat v souladu s § 6 občanského zákoníku tak, aby byla zajištěna práva dopravce,
f) ohrozí-li cestující porušením svých povinností řidiče, kontrolora nebo jinou pověřenou osobu dopravce, jedná se o přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.
5) Cestující je povinen předložit níže uvedené doklady k prokázání nároku na slevu ve výši 75% z obyčejného (plného) jízdného společně s kartou ODISka, v případě kontroly prováděné pověřenou osobou Ministerstva dopravy ČR.
 1. cestující ve věku do dovršení 15 let nepotřebují žádný doklad o věku,
 2. cestující od 15 do dovršení 18 let musí prokázat svůj věk úředně vydaným platným osobním dokladem s fotografií, jménem, příjmením a datem narození (občanský průkaz, cestovní pas), žákovským průkazem prokazující věk cestujícího nebo nově i průkazem ISIC. V žákovském průkazu musí být, v případě cestujících od 15 do 18 let, povinně vyplněno jméno, příjmení a datum narození a musí obsahovat aktuální fotografii cestujícího. K ostatním informacím uvedeným v žákovském průkazu nebude při kontrole věku přihlíženo. Žákovský průkaz a průkaz ISIC nemusí být platné, budou sloužit pouze pro identifikaci věku cestujícího.
 3. studenti od 18 do dovršení 26 let musí prokázat nárok na slevu platným žákovským průkazem s aktuální fotografií, jménem, příjmením a datem narození potvrzený školou (stejný, jako doposud) nebo nově i platným průkazem ISIC. Toto platí i pro všechny zahraniční studenty. V žákovském průkazu musí být, v případě cestujících od 18 do 26 let, povinně vyplněno jméno, příjmení, datum narození, platnost a potvrzení školy a musí obsahovat aktuální fotografii cestujícího.
 4. cestujícím od 65 let musí prokázat nárok na slevu řádně vydaným osobním dokladem s fotografií, jménem, příjmením a datem narození (občanský průkaz, cestovní pas). Při splnění této podmínky platí „seniorská“ sleva i pro všechny zahraniční občany ze zemí Evropské unie.
 
Čl. 10 Ochrana osobních údajů

1) Dle nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation) EU 2016/679, dále též „Nařízení“ se společnost Městský dopravní podnik Opava, a.s. (IČ: 64610250), dále též „MDPO, a.s.“ nachází v pozici Správce osobních údajů.

2) Informace o ochraně osobních údajů se vztahují na všechny osoby, které vstupují do prostor nebo vozidel MDPO, a.s. nebo které komunikují s příslušnými pracovníky MDPO, a.s. za účelem poskytování služeb MDPO, a.s. dále též „Subjekty osobních údajů“ nebo „SOÚ“.

Účel zpracování osobních údajů

MDPO, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účely poskytování městské hromadné dopravy a s tím související činnosti jako je předprodej jízdenek a přepravní kontrola.

Právní základ zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány, pokud je zpracování nezbytné:

 • pro splnění právních povinností, které se na MDPO, a.s. vztahují,
 • pro splnění smlouvy mezi MDPO, a.s. a subjekty těchto osobních údajů (např. předprodej jízdenek),
 • pro ochranu práv a oprávněných zájmů MDPO, a.s., jako je ochrana osob a majetku MDPO, a.s., ochrana života a zdraví osob (např. provozování kamerových systémů),
 • ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektu údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Poučení o právech subjektů osobních údajů týkajících se ochrany osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má cestující, jako subjekt osobních údajů tato práva:

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na vysvětlení a opravu osobních údajů
 • právo na výmaz osobních údajů
 • právo na omezení zpracování
 • právo na námitku proti zpracování osobních údajů
 • právo na přenositelnost osobních údajů
 • právo na podání stížnosti k dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz).

Způsob uplatnění práv

Práva dle tohoto dokumentu může SOÚ uplatnit osobně v Předprodeji jízdenek MDPO, a.s. na adrese Horní náměstí 33, 746 01 Opava. Pro uplatnění práva je nutno v uvedeném místě vyplnit k tomu určený formulář a vhodit jej do schránky označené „Ochrana osobních údajů“. Nebo také osobně v sídle společnosti MDPO, a.s. na adrese Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava u Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje na Pověřence pro ochranu osobních údajů: poverenec@mdpo.cz nebo 553 759 064.


Čl. 11 Ostatní ustanovení
1) Používání bezpečnostních a dorozumívacích a ovládacích zařízení.
Cestující smí těchto zařízení použít v případech:
a) dát znamení k zastavení v zastávce na znamení,
b) je-li nutno nouzově zastavit z vážných důvodů (např. nevolnost cestujícího, výtržnost ve vozidle apod.), upozorní ostatní cestující řidiče.
2) Na uložení nalezených věcí se lze dotázat u dopravce Městský dopravní podnik Opava, a.s., Bílovecká 98, tel.: 553 759075 - dispečink
 
Čl. 12 Závěrečná ustanovení
1) Tyto Smluvní přepravní podmínky jsou platné pro přepravu cestujících a zavazadel u Městského dopravního podniku Opava, a.s. od 1.7.2019.
2) Výňatek podstatné části Smluvních přepravních podmínek je zveřejněn ve všech vozidlech dopravce a vybraných prostorách.
3) Úplné znění Smluvních přepravních podmínek je k dispozici pro nahlédnutí na pracovištích dopravce:
Dispečink - Bílovecká 98, Opava, tel.: 553 759075 Předprodej jízdenek - Horní nám. 33 Opava, tel.: 553 712 521
4) Tyto Smluvní přepravní podmínky ruší Smluvní přepravní podmínky MDPO, a.s. ze dne 1.5.2019.
 
V Opavě dne 10. 6. 2019
Ing. Vladimír Schreier
předseda představenstva společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Nahoru

Odbavovací systém

Autobusy a trolejbusy MHD v Opavě jsou vybaveny odbavovacím systémem fy EM TEST. Toto zařízení je umístěno ve vozidle u předních dveří (nástup je povolený pouze předními dveřmi) a slouží k označení časové jízdenky (měsíčníku) nebo k zakoupení jízdenky.

Nosičem časové jízdenky je čipová karta, která po přiložení k čtecímu zařízení ve vozidle komunikuje s palubním počítačem odbavovacího systému. Čipová karta může plnit funkci elektronické peněženky. Po vložení (nabití) libovolné částky v předprodeji jízdenek pak slouží k zakoupení jízdenky ve vozidle. Odbavovací systém rovněž umožňuje zakoupení jízdenky v hotovosti přímo ve vozidle. 

                                               

Pořízení čipové karty:

V předprodeji jízdenek na Horním nám. v Opavě.

                                           
                                               
                                               

Výhody čipové karty:

a)Nosič časové jízdenky

b)    Elektronická peněženka     

- výhodnější jízdné než v hotovosti

- využití přestupního tarifu pro druhou jízdu

- odpadá potřeba mít u sebe drobné mince

c)      Rychlejší a pohodlnější odbavení

                                             

Popis základních způsobů odbavení cestujících při nástupu do vozidla:

Cestující je před svým odbavením (zakoupení jízdenky nebo přiložení čipové karty) ve vozidle povinen zkontrolovat, zda je odbavovací systém připraven k odbavování, tzn žádné tlačítko na displeji čtečky pro volbu typu jízdného nesmí svítit červeně.

Odbavení na časovou jízdenku v čipové kartě (ČK)

Při nástupu do vozidla cestující přiloží svoji čipovou kartu ke čtecímu zařízení. Na obrazovce se zobrazí potvrzení o odbavení a zazní zvukový signál. Papírová jízdenka se nevydává. Přepravní kontrole se cestující prokazuje ČK.

Zakoupení jízdenky z elektronické peněženky (EP)

- pro oprávněného držitele karty

Při nástupu do vozidla cestující přiloží čipovou kartu ke čtecímu zařízení. Na obrazovce se zobrazí potvrzení o odbavení a zazní zvukový signál. Cestující odebere z tiskárny papírovou jízdenku, která slouží jako doklad při přepravní kontrole.
V případě dokupování další jízdenky z EP (za spolucestujícího, zavazadlo) zvolí cestující na displeji požadovaný typ jízdného a přiloží čipovou kartu.

Zakoupení přestupní jízdenky z elektronické peněženky

Při nástupu do druhého vozidla v době do 30 min. od doby zakoupení jízdenky v prvním vozidle, přiloží cestující čipovou kartu ke čtecímu zařízení. Odbavovací systém automaticky přestup rozpozná a vydá přestupní jízdenku za výhodnější přestupní tarif, která slouží jako jízdní doklad v tomto vozidle při přepravní kontrole. Z čipové karty ODISky má na přestupní tarif nárok pouze oprávněný držitel čipové karty.

Kombinace ČJ a EP

(například odbavení cestujícího na časové jízdné a dokoupení jízdenky pro spolucestujícího, příp. dovozného za zavazadlo)

1) Při nástupu do vozidla musí cestující nejprve přiložit čipovou kartu s časovým jízdným ke čtecímu zařízení. Na obrazovce se zobrazí potvrzení o odbavení a zazní zvukový signál.

2) Následně na displeji zvolí požadovaný typ jízdného a přiloží čipovou kartu ke čtecímu zařízení. Na obrazovce se zobrazí potvrzení o odbavení a zazní zvukový signál. Cestující odebere z tiskárny papírovou jízdenku (jízdenky).

Zakoupení jízdenky v hotovosti

1) Při nástupu do vozidla cestující nejprve vhodí do mincovníku (celkovou) částku za požadované jízdné.

2) Na displeji zvolí cestující požadovaný typ jízdného. Na obrazovce se zobrazí potvrzení o odbavení a zazní zvukový signál. V případě nákupu více jízdenek opakovaně volí typy jízdného. Cestující odebere z tiskárny papírovou jízdenku (jízdenky).

UPOZORNĚNÍ: používejte pouze mince nominální hodnoty od 1 do 20 Kč. Automat mince nevrací!Zakoupení přestupní jízdenky v hotovosti

1) Při nástupu do vozidla cestující nejprve vhodí do mincovníku částku za požadované přestupní jízdné.

2) Na displeji zvolí požadovaný typ přestupního jízdného (zelená tlačítka). Na obrazovce se zobrazí potvrzení o odbavení a zazní zvukový signál. Cestující odebere z tiskárny papírovou jízdenku, kterou při nástupu do dalšího vozidla předkládá ke kontrole řidiči (doba platnosti je uvedena na přestupní jízdence).

UPOZORNĚNÍ: používejte pouze mince nominální hodnoty od 1 do 20 Kč. Automat mince nevrací!Zakoupení hromadné jízdenky v hotovosti nebo z EP

Při nástupu do vozidla cestující ihned oznámí řidiči, že chce zakoupit hromadnou jízdenku a upřesní počet cestujících za plné a za zlevněné jízdné a zda bude platit v hotovosti nebo z elektronické peněženky v čipové kartě. Dále se cestující řídí pokyny řidiče. Při přepravě na hromadné jízdné nelze uplatnit přestupní tarif.

Nahoru

Přepravní kontrola

Přepravní kontrola (revizor) kontroluje dodržování tarifních podmínek. Kontroluje cestující ve vozidlech MHD zda mají platnou jízdenku, případně doklad o zaplacení dovozného za zavazadlo. Cestující jsou povinni po celou dobu trvání přepravy mít u sebe platný jízdní doklad, jímž se při kontrole jízdních dokladů prokazují, příp. také doklad o zaplacení dovozného za zavazadlo (psa).
Ceny jízdného nebo dovozného, způsoby placení a další podmínky jsou stanoveny Tarifními podmínkami MDPO, a.s. Podmínky provádění přepravní kontroly, stejně jako povinnosti cestujících upravují Smluvní přepravní podmínky MDPO, a.s.
Revizor se při kontrole prokazuje revizorským odznakem, nebo průkazem revizora. Prováděním kontroly jízdních dokladů, při nástupu do vozidla, je pověřen také řidič dopravního prostředku. Přepravní kontrolor je oprávněný uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplacení jízdného a přirážky k jízdnému nebo vyžadovat od cestujícího prokázání totožnosti (osobní údaje) potřebné k vymáhání jízdného a přirážky k jízdnému pokud cestující nezaplatí na místě.
Výše přirážky za jízdu bez platného jízdního dokladu:
jízdné a přirážku 1500,-Kč je povinen zaplatit cestující, který se neprokáže na výzvu pověřené osoby dopravce platným jízdním dokladem (plus ostatní náklady - např. soudní a správní poplatky, poštovné apod.)
jízdné a sníženou přirážku 700,-Kč cestující zaplatí revizorovi v hotovosti ve vozidle nebo do 7 kalendářních dnů v předprodeji jízdenek na Horním nám. 33 v Opavě
dovozné a přirážku 100,- Kč, zaplatí cestující, nemá-li při kontrole platný jízdní doklad za zavazadlo, případně psa (při nezaplacení se tato přirážka zvyšuje o náklady spojené s jejím vymáháním)
částku 30,-Kč uhradí cestující, prokáže-li v předprodeji jízdenek nejpozději třetí pracovní den po zjištění jízdy bez platného nepřenosného jízdního dokladu jeho dodatečným předložením, že tento doklad byl v době kontroly platný,
 
Kontaktní místo:
Předprodej jízdenek, Horní náměstí 33, tel.: 553 712 521
 
Odznak revizora:

Nahoru

Bezkontaktní ČK ODISka

Od 1.9.2014 vydáváme bezkontaktní čipové karty ODISky, které slouží jako nosič dlouhodobých časových jízdenek i k bezhotovostním úhradám jízdného z elektronické peněženky na linkách Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS.

 

Nahoru