Blog s novinkami

Nové slevy v MHD v Opavě od 1. 9. 2018

Na základě Výměru Ministerstva financí ČR č. 02/2018 dochází od 1. 9. 2018 ke změnám v Tarifu MDPO, a.s. Změny se týkají dětí a mládeže od 6 do 18 let, studentů 18 – 26 let a seniorů starších 65 let.

Nově se zavádí:

- sleva 75% z plného (obyčejného) jízdného pro všechny děti a mládež od 6 do 18 let a studenty do 26 let.

- sleva 75% z plného (obyčejného) jízdného pro občany starší 65 let.

Slevy se vztahují na přepravu mimo území městské tarifní zóny a to pouze u dlouhodobého časového jízdného.

- zóna 30+350 – sleva, pouze alikvotní část mimo město Opava

- celosíťovéjízdné ODIS

Na jednotlivé jízdné MHD ve vozidlech MDPO, a.s., nelze tyto slevy uplatnit.

Více informací v předprodeji jízdenek, na Horním nám. v Opavě, tel.: 553 712 521