Blog s novinkami

„Máte Hromadu Důvodů“ v Opavě

dnem 1. 9. 2017 začíná společná celorepubliková kampaň, kterou zaštiťuje Sdružení dopravních podniků České republiky. Kampaň se prezentuje pod názvem „Máte hromadu důvodů“ proč využít právě městskou hromadnou dopravu.

Primárním cílem celé kampaně je prezentovat veřejnou dopravu tak, aby cestující a občané přehodnotili názor na poskytovanou službu. Kvalita městské dopravy se za poslední roky velmi zkvalitnila a cestování nabízí daleko vyšší pohodlí.

Významným způsobem kleslo průměrné stáří vozového parku, významně se zvýšila kvalita dispečerského řízení a tedy i přesnost dodržování jízdních řádů, zavádíme inteligentní zastávky nebo to, že nově nakupovaná vozidla budou vybavena klimatizací prostoru pro cestující. Nákupem vozidel v roce 2018 dosáhneme 100% nízkopodlažnost vozidel.

Kampaň bude prezentována i na samostatném webovém profilu MateHromaduDuvodu.cz, který nabídne spoustu zajímavostí nejen z jednotlivých dopravních podniků.