Jmenování ředitele společnosti

Na základě výsledků výběrového řízení na pozici ředitele společnosti, byl hodnotící komisí vybrán Ing. Pavel Gebauer

Dnem 1. 3. 2019 byl uveden předsedou představenstva do své funkce

Představenstvo společnosti MDPO, a.s.