Blog s událostmi

Informace o ukončení projektu Prodloužení trolejové tratě ul. Hlavní

Městský dopravní podnik Opava, a.s. plánoval od roku 2016 realizaci projektu „Prodloužení trolejové tratě ul. Hlavní, Opava-Kylešovice“. Projekt spočíval v prodloužení stávajícího trolejového vedení z ul. Bílovecká na ul. Hlavní v Opavě-Kylešovicích a zahrnoval realizaci vlastního trolejového vedení včetně nosné sítě a stožárových podpěr, vyvolaných přeložek inženýrských sítí v místech střetu s navrženým umístěním stožárů trolejového vedení, stavební úpravy komunikace obratiště trolejbusů na ul. Hlavní, výměnu stávajících trakčních napájecích kabelů trolejového vedení na ul. Bílovecké a vybudování nové trakční měnírny v areálu sídla Městského dopravního podniku Opava, a.s..

V průběhu přípravy projektu „Prodloužení trolejové tratě ul. Hlavní, Opava – Kylešovice“ získal MDPO dotaci ve výši 113 mi. Kč na nákup parciálních trolejbusů s přídavným bateriovým pohonem. Celkový objem této investice je 132 mi. Kč. Parciální trolejbusy dokážou bez nutnosti realizace trolejového vedení obsloužit celou délku stávající linky 221 na ul. Hlavní s významnými ekologickými přínosy. To potvrdilo i provozní nasazení těchto vozidel od prosince 2018.

Na základě nasazení parciálních trolejbusů a jejich ověřovacího provozu, došel Městský dopravní podnik Opava, a.s. k závěru, že zrušení realizace výše uvedeného projektu je ekonomicky nejvhodnějším řešením, které respektuje hospodárné nakládání s prostředky Evropské unie i MDPO. V případě realizace dotační akce „Prodloužení trolejové tratě ul. Hlavní“ by mohly kontrolní dotační orgány oprávněně namítat, nesmyslnost souběhu obou dotačních akcí. Významný je rovněž architektonický přínos na centrum Kylešovic.