Návod pro obsluhu NOS cestujícím od 1. 7. 2021

 

Odbavení čipovou kartou ODISka

1. Časové jízdné (měsíčník)

- cestující přiloží ODISku k validátoru
Papírová jízdenka se netiskne (dokladem pro kontrolu je ODISka

2. Z elektronické peněženky (EP) v čipové kartě ODISka

a) jízdenka pro majitele čipové karty
- cestující přiloží ODISku k validátoru - AUTOVÝDEJ

Je vytištěna papírová jízdenka (doklad pro kontrolu)

 

Image
Image
b) jízdenka pro spolucestujícího, za zavazadlo (dokup)
MOŽNO AŽ PO AUTOVÝDEJI (zakoupení jízdenky majitelem karty)
- cestující na displeji validátoru zvolí „DALŠÍ VOLBY“
- cestující si vybere typ jízdného a přiloží kartu k validátoru

     základní (cestující 15+ let)
     zlevněný (cestující 6-14 let, dovozné za zavazadlo)

Je vytištěna papírová jízdenka (doklad pro kontrolu)

Image

Odbavení bankovní kartou (BK)

 1. možnost: AUTOVÝDEJ - (nákup pouze základního jízdného = 15+ let)
  - cestující pouze přiloží BK k validátoru (stejně jako u ODISky)
  Je vytištěna papírová jízdenka (doklad pro kontrolu)
 2. možnost:
  - cestující na displeji validátoru zvolí „DALŠÍ VOLBY“
                           vybere si typ jízdného
                           základní (cestující 15+ let)
                           zlevněný (cestující 6-14 let, dovozné za zavazadlo)

    Tento postup platí i pro dokup jízdenky pro spolucestujícího nebo dovozného

Je vytištěna papírová jízdenka (doklad pro kontrolu)

Image

CHYBOVÁ HLÁŠENÍ PŘI ODBAVOVÁNÍ

Přiložte kartu znovu
Image
Odbavení již proběhlo
Image
Kartou nelze odbavit
Image
Nejsou peníze v EP
Image

Doplňkový prodej u řidiče v hotovosti 
zakoupení jednotlivé nebo hromadné (společné) jízdenky v hotovosti

- cestující nahlásí řidiči nákup za hotové, typ jízdného, případně počet jízdenek
- řidič požadavek zadá do PP, a sdělí cestujícímu cenu k úhradě
- cestující předá řidiči hotovost (mince, bankovku nom. hodnoty max.100 Kč)
- řidič převezme peníze, případně vrátí přeplatek a zadá tisk jízdenky
- cestující na jízdence zkontroluje, zda mu bylo prodáno požadované jízdné

Je vytištěna papírová jízdenka (doklad pro kontrolu)

Během této operace je validátor uzamčený

 

 

Zakoupení hromadné jízdenky u řidiče
z elektronické peněženky (EP) v ODISce, nebo z bankovní karty (BK)

- cestující nahlásí řidiči nákup hromadné (společné) jízdenky, typ jízdného a počet cestujících
- řidič požadavek zadá do PP
- cestujícímu se na validátoru zobrazí cena a výzva k přiložení karty
- cestující přiloží kartu (ODISku nebo BK)  k validátoru
- cestující na jízdence zkontroluje, zda mu bylo prodáno požadované jízdné

Platba proběhne přiložením karty k validátoru

Je vytištěna papírová jízdenka (doklad pro kontrolu)

Image
Image
© 2023 MDPO, a.s. | All rights reserved |