MHD Opava od 1. července 2021 naplno v ODIS

V květnové Hlásce jsme uveřejnili informaci o novém odbavovacím systému ve vozidlech městského dopravního podniku Opava. Nové zařízení nejen že nahradí již zastaralý a nespolehlivý původní systém, ale umožní dokončení plné tarifní integrace městského dopravce do krajského integrovaného dopravního systému ODIS. Cílem tohoto článku je podat cestujícím informaci, co od 1. července zůstává při starém a co bude jinak. Následující informace jsou zaměřeny zejména na cestující v Opavě, další související informace jsou uveřejněny na www.kodis.cz, popř. je lze získat v Dopravním infocentru ODIS na východním nádraží nebo v prodejně MDPO na Horním náměstí.

Cestování s dlouhodobými časovými jízdenkami

Nic se nemění pro cestující s předplacenou zónou č. 30 (MĚSTO Opava), nadále budou moci cestovat bez omezení v rámci této zóny, které zahrnuje území Opavy, a to všemi veřejnými dopravními prostředky zapojenými do ODIS, tj. trolejbusy a autobusy Městského dopravního podniku Opava, příměstskými autobusy Z-Group Bus, Transdev Morava a Arriva Morava a vlaky Českých drah. Beze změny zůstává i cestování v tarifní zóně č. 35 a 300.

Zavádí se nová tarifní zóna č. 301 označená jako OPAVA XL. Tato zóna zahrnuje území tarifní zóny č. 30 a dále většinu původního území tarifní zóny č. 35 – obce Chvalíkovice, Otice, Slavkov, Raduň a Vršovice (území těchto obcí je v dalším označeno jako oblast XL) – tato zóna nahrazuje kombinaci zón č. 30 + 350. V rámci zóny č. 301 bude možné cestovat bez omezení všemi veřejnými dopravními prostředky zapojenými do ODIS, tj. trolejbusy a autobusy Městského dopravního podniku Opava, příměstskými autobusy Z-Group Bus, Transdev Morava a Arriva Morava a vlaky Českých drah.

 

Přechodné opatření - všechny dlouhodobé časové jízdenky zakoupené nejpozději 30. 6. 2021 pro tarifní zónu č. 30+350 platí po celou dobu jejich platnosti v rámci území tarifních zón platných k 30. 6. 2021 pouze na linkách MHD Opava.

Ceny dlouhodobých časových jízdenek se nemění!

Cestování s jízdenkami pro jednotlivou jízdu

Zde dochází k největší změně. Sjednocují se ceny jízdného v rámci zóny č. 301 (oblast OPAVA XL) pro trolejbusy a autobusy Městského dopravního podniku Opava a příměstské autobusy dopravců Z-Group Bus, Transdev Morava a Arriva Morava. Jednotlivé jízdné OPAVA XL neplatí ve vlacích!

Jízdenky pro jednotlivou jízdu OPAVA XL lze zakoupit:

ODISkou


*platné pouze v oblasti XL (tj. část zóny č. 301 zahrnující území obcí Chvalíkovice, Otice, Slavkov, Raduň a Vršovice)

Jednotlivá jízdenka OPAVA XL zakoupená ODISkou opravňuje majitele ke zvýhodněnému přestupu v době do 30 minut od zakoupení jízdenky, a to jak na linky MHD, tak i příměstské autobusové linky a na vlaky zařazené do ODIS. Zvýhodněným přestupem se rozumí snížení ceny jízdenky o výši základní sazby jednotlivé jízdenky REGION v navazujícím spoji. Výše základní sazby u jednotlivé jízdenky zakoupené ODISkou činí 9,- Kč, u zlevněné jízdenky činí 4,- Kč a u 75% slevy činí 2,- Kč.

 

Bezkontaktní bankovní platební kartou


*platné pouze v oblasti XL (tj. část zóny č. 301 zahrnující území obcí Chvalíkovice, Otice, Slavkov, Raduň a Vršovice)

Jízdenky zakoupené bezkontaktní bankovní platební kartou jsou zatím nepřestupní.

Hotovostí


*platné pouze v oblasti XL (tj. část zóny č. 301 zahrnující území obcí Chvalíkovice, Otice, Slavkov, Raduň a Vršovice)

Jízdenky zakoupené hotovostí jsou nepřestupní.


Mobilní aplikací ODISapka

Jednotlivé jízdné OPAVA XL zakoupené prostřednictvím mobilní aplikace ODISapka


 • jízdenky jsou přestupní v rámci TZ 301 po uvedenou dobu platnosti, lze zakoupit pouze v nabídce městského jízdného
 • neplatí ve vlacích

Jízdenku pro jednotlivou jízdu lze zakoupit v mobilní aplikaci ODISapka také přímo nad vyhledaným spojením, a to za identických podmínek jako při platbě ODISkou. Jízdenky se slevou ve výši 75 % z ceny obyčejného jízdného pro oblast XL pro cestující s nárokem na slevu lze zakoupit pouze nad vyhledaným spojením.

Pro cesty z/do oblasti MĚSTO Opava do/z oblasti XL bude cestující odbaven v tarifu jízdného OPAVA XL obyčejného nebo zlevněného dle nároku. Jízdné se slevou ve výši 75 % z ceny obyčejného jízdného platí a lze použít pouze pro cesty uvnitř tarifní oblasti XL. Nelze jej použít v oblasti MĚSTO Opava.

Cenově zvýhodněné jednotlivé jízdenky OPAVA XL:

 • nárok na zlevněnou jízdenku mají děti ve věku od 6 do dovršení 15 let
 • nárok na jízdenku se slevu ve výši 75 % z obyčejného jízdného mají děti od 6 do
  dovršení 18 let a studenti od 18 do dovršení 26 let a občané starší 65 let pouze
  v tarifní oblasti XL
 • cena za přepravu zavazadel, psů a ostatních zvířat odpovídá ceně zlevněné
  jízdenky

Jízdenky pro občany po dovršení věku 70 let (ceny v Kč)

 

*platná ve vozidlech MHD Opava a příměstských autobusových dopravců a také ve vlacích
**platná pouze ve vozidlech MHD Opava

 

© 2023 MDPO, a.s. | All rights reserved |