Aktuálně v MHD

Aktualizováno 20. 11. 2020

Posílení spojů linky 216

S platností od 5.11.2020 (do odvolání) budou posíleny spoje linky 216 dalším autobusem:

  • v 5:16 hod. a to ze zastávky Dolní náměstí směr Vávrovice, OPAVIA
  • v 6:07 hod. ze zastávky Vávrovice, OPAVIA směr Dolní náměstí


Aktualizováno 22. 10. 2020

Provoz MHD v Opavě s omezením na letní (prázdninový) jízdní řád od 26. 10. 2020

V návaznosti na Usnesení vlády č. 957 o nouzovém stavu v České republice ze dne 30. 9. 2020, Usnesení vlády ČR ze dne 21. 9. 2020 o přijetí krizového opatření a schválení vedením města, bude opavská městská hromadná doprava od 26. 10. 2020 do odvolání provozována dle letních (prázdninových) jízdních řádů (na zastávkových jízdních řádech se jedná o pravý žlutý sloupec).


Aktualizováno 13. 10. 2020

Tisková zpráva MDPO, a.s.

V návaznosti na Usnesení vlády České republiky ze dne 12. 10. 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření na školách ruší Městský dopravní podnik Opava, a.s provoz na linkách 202, 204, 205, 210.


Od 1. 9. 2020 opět v MHD zavedena povinnost používat roušky

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Aktualizováno 30. 6. 2020

Od 1. 7. 2020 již cestující v městské dopravě v Opavě nemají povinnost používat ochranné prostředky dýchacích cest (respirátory, roušky aj.). Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 6. 2020 ZDE Aktualizováno 25. 5. 2020 Platba jízdného ve vozidlech MHD Opava bankovní kartou od 1. 6. 2020 Od 1. 6. 2020 bude možné odbavení cestujících bezkontaktními bankovními kartami již ve všech vozidlech městské hromadné dopravy v Opavě, to je v trolejbusech i autobusech. Pilotní projekt autobusů navazuje na již funkční projekt odbavování bankovními kartami v trolejbusech. Aktualizováno 13. 5. 2020 Provoz MHD se od pondělí 18. 5. 2020 vrací do běžného provozu s tím, že nebudou obsluhovány trolejbusové linky 202, 204, 205 a 210, využívané především žáky a studenty. Od 1. 7. 2020 budou platit běžné letní jízdní řády.

Dopravní omezení od 25. 3. 2020

V návaznosti na aktuální vývoj situace výskytu koronaviru, s platností od středy 25. 3.2020, bude celá opavská MHD provozována v režimu letního- prázdninového jízdního řádu (autobusové i trolejbusové linky). Dopravní obslužnost včetně dopravy do a ze zaměstnání bude zajištěna.

 


Vytisknout  

Related Articles